Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi
Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelo
Huomautukset: Oikea versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan oikeaksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen seurauksena,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Rekisteri yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää koskevista aikeista ja käsittelyn tuloksist Rekisteri yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää koskevista aikeista ja käsittelyn tuloksist
Jäsenvaltiot, valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat ehdottaa aineelle yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää. Kuka tahansa, jolla on asiaankuuluvaa tietoa...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät (CLH)
Aikeet Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäprosessi alkaa Euroopan kemikaaliviraston vastaanottaessa jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, valmistajalta,...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet (2,883.1k)
2 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Luonnosversio (julkinen) 2.0, helmikuu 2015 L U O K I T U K S E T J A M E R K I N N Ä T Asetuksen (EY) N:o...
Similar Results Similar Results
20/11/17
Summary of obligations resulting from inclusion in the Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisatio Summary of obligations resulting from inclusion in the Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisatio Ehdokasluettelovelvoitteet
Similar Results Similar Results
07/10/17
Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen CLH-aineiston toimittaminen
Ketkä voivat toimittaa yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia aikeita ja asiakirja-aineistoja? Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat ehdottaa uutta...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Showing 7 results.

Categories Display