Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Aierekisteri Aierekisteri Aierekisteri
Kemikaalivirasto (komission pyynnöstä) tai jäsenvaltiot voivat laatia asiakirja-aineistoja erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamista varten ja asiakirja-aineistoja,...
Similar Results Similar Results
14/01/18
Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät (CLH)
Aikeet Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäprosessi alkaa Euroopan kemikaaliviraston vastaanottaessa jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, valmistajalta,...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet (2,883.1k)
2 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Luonnosversio (julkinen) 2.0, helmikuu 2015 L U O K I T U K S E T J A M E R K I N N Ä T Asetuksen (EY) N:o...
Similar Results Similar Results
20/11/17
Candidate list table Candidate list table Ehdokasluettelo
Huomautuksia: Alkuperäinen versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan alkuperäiseksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen...
Similar Results Similar Results
16/10/17
Summary of obligations resulting from inclusion in the Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisatio Summary of obligations resulting from inclusion in the Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisatio Ehdokasluettelovelvoitteet
Similar Results Similar Results
07/10/17
Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen CLH-aineiston toimittaminen
Ketkä voivat toimittaa yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia aikeita ja asiakirja-aineistoja? Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat ehdottaa uutta...
Similar Results Similar Results
12/07/17
CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi
Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Showing 7 results.

Categories Display