Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet (1,673.5k)
1 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Versio 3.0 – tammikuu 2019 O H J E E T CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Versio 3.0 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Ehdokasluettelovelvoitteet
Yrityksille voi aiheutua oikeudellisia velvoitteita siitä, että ehdokasluetteloon on lisätty aineita. Velvoitteet tulevat voimaan sinä päivänä, jona aineet on lisätty...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen CLH-aineiston toimittaminen
Ketkä voivat toimittaa yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia aikeita ja asiakirja-aineistoja? Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat ehdottaa uutta...
Similar Results Similar Results
15/10/18
CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi
Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelo
Huomautukset: Oikea versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan oikeaksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen seurauksena,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintämenettely Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintämenettely Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät (CLH)
Valmistajien, maahantuojien tai jatkokäyttäjien on (itse) luokiteltava ja merkittävä vaaralliset aineet ja seokset ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojelun...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskevat toimintaohjeet (2,883.1k)
2 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Luonnosversio (julkinen) 2.0, helmikuu 2015 L U O K I T U K S E T J A M E R K I N N Ä T Asetuksen (EY) N:o...
Similar Results Similar Results
20/11/17
Showing 7 results.

Categories Display