Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi
Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti...
Similar Results Similar Results
30/03/21
Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Ehdokasluettelovelvoitteet
Aineiden lisääminen ehdokasluetteloon voi aiheuttaa yrityksille oikeudellisia velvoitteita. Velvoitteet tulevat voimaan sinä päivänä, jona aineet on lisätty luetteloon, eivätkä...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen Tuki jäsenvaltiolle, joka aikoo laatia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan ehdotuksen CLH-aineiston toimittaminen
Ketkä voivat toimittaa yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia aikeita ja asiakirja-aineistoja? Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat ehdottaa uutta...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäprosessin vaiheet Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskeva aie Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskeva aie...
Similar Results Similar Results
22/01/20
CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet (1,673.5k)
1 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Versio 3.0 – tammikuu 2019 O H J E E T CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Versio 3.0 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelo
Huomautukset: Oikea versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan oikeaksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen seurauksena,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät – paneelit
Aikeet Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäprosessi alkaa Euroopan kemikaaliviraston vastaanottaessa jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, valmistajalta,...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintämenettely Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintämenettely Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintämenettely
Valmistajien, maahantuojien tai jatkokäyttäjien on (itse) luokiteltava ja merkittävä vaaralliset aineet ja seokset ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojelun...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display