Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase märgistamise ja pakendamise juhend Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase märgistamise ja pakendamise juhend Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase märgistamise ja pakendamise juhend (3,355.0k)
2 J U H E N D Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase märgistamise ja pakendamise juhend Versioon 4.0 Märts 2019 2 Märgistamise ja pakendamise juhend Versioon 4.0 –...
Similar Results Similar Results
02/10/19
CLP-määruse sissejuhatav juhend CLP-määruse sissejuhatav juhend CLP-määruse sissejuhatav juhend (1,651.6k)
CLP-määruse sissejuhatav juhend Versioon 3.0 – jaanuar 2019 1 J U H E N D I D CLP-määruse sissejuhatav juhend Versioon 3.0 Jaanuar 2019 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Kandidaatainete loetellu väga ohtlike ainete lisamisest tulenevate kohustuste ülevaade Kandidaatainete loetellu väga ohtlike ainete lisamisest tulenevate kohustuste ülevaade Kandidaatainete loetelu ainetega seotud kohustused
Ettevõtetel võivad tekkida juriidilised kohustused, mis tulenevad ainete lisamisest kandidaatainete loetellu. Need kohustused hakkavad kehtima loetellu lisamise kuupäeval ning...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tugimaterjal ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekut kavandavatele liikmesriikidele Tugimaterjal ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekut kavandavatele liikmesriikidele Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikute esitamine
Kes võib esitada ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavandamisteateid ja toimikuid? Liikmesriikide pädevad asutused võivad teha ettepaneku: uueks ühtlustatud...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Mis on CLP-määrus Mis on CLP-määrus Mis on CLP-määrus
Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse (EÜ) nr 1272/2008 aluseks on ÜRO ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem (GHS)...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Kandidaatainete loetelu tabel Kandidaatainete loetelu tabel Kandidaatainete loetelu
Märkused: Autentne versioon: Üksnes sellel veebilehel avaldatud kandidaatainete loetelu on autentne. Ainete lisamine sellel veebilehel olevasse kandidaatainete loetellu võib...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus (CLH)
Tootjad, importijad ja allkasutajad peavad inimeste tervise ning keskkonna kõrgel tasemel kaitse tagamiseks ohtlikud ained ja segud (ise-) klassifitseerima ja märgistama. Et...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus – eksperdikomisjonid Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus – eksperdikomisjonid Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus – eksperdikomisjonid
Kavandamine Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus algab siis, kui ECHA saab liikmesriigi pädevalt asutuselt, tootjalt, importijalt või allkasutajalt teate...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse menetlus
Tootjad, importijad ja allkasutajad peavad inimeste tervise ning keskkonna kõrgel tasemel kaitse tagamiseks ohtlikud ained ja segud (ise-) klassifitseerima ja märgistama. Et...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 9 results.

Categories Display