Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Support for the Member State intending to prepare a CLH proposal Support for the Member State intending to prepare a CLH proposal Předložení dokumentace k harmonizované klasifikaci a označení
Kdo může předkládat záměr a dokumentaci harmonizované klasifikace a označení? Příslušné orgány členských států mohou navrhovat: novou harmonizovanou klasifikaci a označování,...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Fáze postupu harmonizované klasifikace a označení Záměr harmonizované klasifikace a označení Záměr harmonizované klasifikace a označení Předložení dokumentace Předložení...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP (1,874.6k)
Úvodní pokyny k nařízení CLP Verze 3.0 – leden 2019 1 P O K Y N Y Úvodní pokyny k nařízení CLP verze 3.0 leden 2019 2 Úvodní...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) Povinnosti vztahující se k seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV
Ze zařazení látky na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) mohou pro společnosti vyplývat určité zákonné povinnosti. Tyto povinnosti, jež nabývají účinnosti dnem...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Porozumět nařízení CLP Porozumět nařízení CLP Porozumnět nařízení CLP
Nařízení o klasifikaci, označování a balení (ES č. 272/2008) vychází z globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů a jeho účelem je zajistit vysokou...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabulka se seznamem látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Tabulka se seznamem látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV
Poznámky: Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Harmonizovaná klasifikace a označování – vědecké komise Harmonizovaná klasifikace a označování – vědecké komise Harmonizovaná klasifikace a označování – vědecké komise
Záměr Postup harmonizované klasifikace a označování začíná, když agentura ECHA obdrží záměr vypracovat dokumentaci k harmonizované klasifikaci a označení od příslušného orgánu...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Postup harmonizované klasifikace a označování Postup harmonizované klasifikace a označování Postup harmonizované klasifikace a označování
Určité situace vyžadují, aby klasifikace chemické látky byla harmonizována a byla na úrovni Společenství povinná, aby bylo zajištěno náležité řízení rizik v celém Evropském...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display