Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Задължения във връзка със списъка на кандидатите
Дружествата могат да имат правни задължения, произтичащи от включването на вещества в списъка на кандидатите. Тези задължения, които влизат в сила от датата на включване, се...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Подаване на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Кой може да подава намерения и досиета за хармонизирана класификация и етикетиране? Компетентните органи на държавите членки (КОДЧ) могат да предлагат: нова хармонизирана...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Какво представлява CLP Какво представлява CLP Познаване на CLP
Регламентът CLP гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работещите и потребителите в Европейския съюз чрез класификацията и етикетирането на тези...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Таблица със списъка на кандидатите Таблица със списъка на кандидатите Списък на кандидатите
Бележки: Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да (само)класифицират и етикетират опасните вещества и смеси, за да осигурят високо ниво на защита на...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP (1,133.0k)
1 Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 2.0 — юни 2015 г. Р Ъ К О В О Д С Т В О Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 2.1 ...
Similar Results Similar Results
22/09/15
Showing 6 results.

Categories Display