Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Подаване на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Кой може да подава намерения и досиета за хармонизирана класификация и етикетиране? Компетентните органи на държавите членки (КОДЧ) могат да предлагат: нова хармонизирана...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Стъпки в процедурата за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH) Намерение за CLH Намерение за CLH Подаване на досие Подаване на досие Проверка за съответствие Проверка за...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP (1,999.8k)
Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 3.0 — януари 2019 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Уводно ръководство относно регламента CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Задължения във връзка със списъка на кандидатите
Дружествата могат да имат правни задължения, произтичащи от включването на вещества в списъка на кандидатите. Тези задължения, които влизат в сила от датата на включване, се...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Какво представлява CLP Какво представлява CLP Познаване на CLP
Регламентът CLP гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работещите и потребителите в Европейския съюз чрез класификацията и етикетирането на тези...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Таблица със списъка на кандидатите Таблица със списъка на кандидатите Списък на кандидатите
Бележки: Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Хармонизирана класификация и етикетиране — панели Хармонизирана класификация и етикетиране — панели Хармонизирана класификация и етикетиране — панели
Намерение Процедурата за хармонизирана класификация и етикетиране започва, когато ECHA получи намерение за изготвяне на досие за хармонизирана класификация и етикетиране от...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране
Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да (само)класифицират и етикетират опасните вещества и смеси, за да осигурят високо ниво на защита на...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display