Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Таблица със списъка на кандидатите Таблица със списъка на кандидатите Списък на кандидатите
Бележки: Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Регистър на намеренията във връзка с хармонизирана класификация и етикетиране, преди излизане на решениет Регистър на намеренията във връзка с хармонизирана класификация и етикетиране, преди излизане на решениет
Държавите членки, производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата могат да предложат хармонизирана класификация и етикетиране (CLH) на дадено вещество. Всеки,...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Хармонизирана класификация и етикетиране — панели Хармонизирана класификация и етикетиране — панели Хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Намерение Процедурата за хармонизирана класификация и етикетиране започва, когато ECHA получи намерение за изготвяне на досие за хармонизирана класификация и етикетиране от...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Подаване на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Кой може да подава намерения и досиета за хармонизирана класификация и етикетиране? Компетентните органи на държавите членки (КОДЧ) могат да предлагат: нова хармонизирана...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Какво представлява CLP Какво представлява CLP Познаване на CLP
Регламентът CLP гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работещите и потребителите в Европейския съюз чрез класификацията и етикетирането на тези...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Showing 5 results.

Categories Display