Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Planer och rapporter
Intressentundersökningar 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN] 2016 - Overview...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Uppdrag Uppdrag Uppdrag
Tillsammans med våra partner arbetar vi för en säker användning av kemikalier. Vision Att vara ett kunskapscentrum för hållbar hantering av kemikalier samt finnas som stöd inom...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kodex för god förvaltningssed
Se även Principer för offentlig tjänst för EU-förvaltningen
Similar Results Similar Results
02/07/19
Styrelsen Styrelsen Styrelsen
Sammanträden Följande sammanträdesdatum för 2019: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 Följande sammanträdesdatum planeras för 2020: 26-27/03/2020...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Oberoende
Riktlinjer och förfaranden ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN]...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Echa fattar sina regleringsbeslut i all öppenhet och gör sådana beslut tillgängliga när så är möjligt och när det inte underminerar tillståndsinnehavarnas rätt till skydd av...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Verkställande direktör
Verkställande direktör Bjorn Hansen är verkställande direktör. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Mål som Echa är part i Mål som Echa är part i
Relaterade länkar Alla tillgängliga språkversioner av rättsfallen – inklusive de som har statusen pågående – finns på Europeiska unionens domstols webbplats. >
Similar Results Similar Results
10/10/17
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Allmän rapport 2016 Viktiga punkter ECHA-17-B-04-SV Typer av information som begärdes för de 267 ...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Användning av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen Användning av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen Användning av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen (515.0k)
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Användning av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen ECHA-17-B-06-SV Databasen över...
Similar Results Similar Results
27/06/17
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-SV I korthet Arbetsprogram 2017 – viktiga punkter Syftet med...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Utvärdering enligt Reach – lägesrapport 2016 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-SV Reach och CLP – vad har hänt hittills ECHA-16-A-03-SV Reach och CLP – vad har hänt hittills ECHA-16-A-03-SV Reach och CLP – vad har hänt hittills (251.3k)
Annegatan 18, Box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-16-A-03-SV Reach och CLP – vad har hänt hittills Echa har sammanställt en...
Similar Results Similar Results
19/09/16
Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-16-FS-03-SV Allmän rapport 2015 – sammanfattning Maximera tillgången till...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Arbetsprogram 2016 – viktiga punkter Arbetsprogram 2016 – viktiga punkter Arbetsprogram 2016 – viktiga punkter (386.6k)
Annegatan 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsingfors, Finland| echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-16-A-01-SV Arbetsprogram 2016 – viktiga punkter Echa arbetar för en säker...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Flerspråkig praxis Flerspråkig praxis Flerspråkig praxis
Största delen av vårt webbinnehåll finns på samtliga officiella EU-språk. Det gäller också de flesta av våra offentliga dokument, som bland annat riktlinjer, praktiska...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Mål som Echa är part i Mål som Echa är part i
I den här tabellen hittar du förhandsavgöranden som visar hur kemikalielagstiftningen inom ramen för Echas ansvarsområden tolkats.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Beslut med allmän tillämpning Beslut med allmän tillämpning Beslut med allmän tillämpning
Echa har utfärdat beslut med allmän tillämpning som har möjlighet att påverka alla företag som uppfyller vissa objektiva villkor eller beskriver vissa Echa-processer....
Similar Results Similar Results
30/07/15
Allmän rapport 2014 Allmän rapport 2014 Allmän rapport 2014 (1,323.5k)
1 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Allmän rapport 2014 ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 (831.1k)
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Ökad kunskap ger ökad säkerhet För att göra Europa hälsosammare, säkrare och mer välmående vill vi veta mer om de kemikalier...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Arbetsprogram 2015 Arbetsprogram 2015 Arbetsprogram 2015 (906.2k)
Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Arbetsprogram 2015 2 Arbetsprogram 2015...
Similar Results Similar Results
17/04/15
Så arbetar vi – öppenhet Så arbetar vi – öppenhet Öppenhet
Öppenhet är ett av Echas fem kärnvärden, jämte oberoende, pålitlighet, effektivitet och engagemang för välbefinnande. Huvudmålet med öppenheten är att ge berörda parter...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Arbetsprogram – i fokus under 2015 Arbetsprogram – i fokus under 2015 Arbetsprogram – i fokus under 2015 (240.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-15-A-01-SV Arbetsprogram – i fokus under 2015 2015 ligger fokus för Echa...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Allmän rapport 2013 2 Allmän rapport...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Användningen av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen Användningen av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen Användningen av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen (300.1k)
annegatan 18, p.o. box 400 fi-00121 helsingfors, finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-08-SV Registranterna använder ett antal alternativa testmetoder...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Offentliga förfaranden Offentliga förfaranden Offentliga förfaranden
Kemikaliemyndigheten förverkligar sitt engagemang för öppenhet genom att offentliggöra dokument i vilka Echas förfaranden beskrivs. Genom att offentliggöra förfaranden kan Echa...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTA OCH SIFFROR - Allmän rapport 2013 FAKTA OCH SIFFROR - Allmän rapport 2013 FAKTA OCH SIFFROR - Allmän rapport 2013 (93.3k)
annegatan 18, box 400, fi-00121 helsingfors, finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-06-SV Echa hade tre viktiga milstolpar att uppnå under 2013: Den andra...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 (465.8k)
en kvalitativ bedömning kvalitativ bedömning Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Mer kunskap ger större säkerhet Vi vill veta mer om kemikalier för...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 (945.7k)
1 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 ...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet (1,240.6k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-02-SV Årsrapporten beskriver Echas utvärdering under 2013 och...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Arbetsprogram 2014 – att bygga för framtiden - FAKTA OCH SIFFROR Arbetsprogram 2014 – att bygga för framtiden - FAKTA OCH SIFFROR Arbetsprogram 2014 – att bygga för framtiden - FAKTA OCH SIFFROR (383.9k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-03-SV Arbetsprogram 2014 – att bygga för framtiden År 2014 lägger...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Flerårigt arbetsprogram 2014–2018 1 Flerårigt arbetsprogram 2014−2018 2 Europeiska kemikaliemyndigheten Europe Direct...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FAKTA OCH SIFFROR ECHA-13-A-08-SV Flerårigt arbetsprogram 2014–2018 – för säker användning av kemikalier FAKTA OCH SIFFROR ECHA-13-A-08-SV Flerårigt arbetsprogram 2014–2018 – för säker användning av kemikalier FAKTA OCH SIFFROR ECHA-13-A-08-SV Flerårigt arbetsprogram 2014–2018 – för säker användning av kemikalier (515.9k)
Annegatan 18box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-13-A-08-SV Echas vision är att bli världens ledande tillsynsmyndighet när det...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Access to documents Access to documents Tillgång till handlingar
Echa erbjuder på sin webbplats tillgång till många viktiga dokument som rör myndigheten och Reach-processerna. Tillgången till dokument styrs av följande bestämmelser och...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (51.1k)
Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 ...
Similar Results Similar Results
28/08/13
BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/17/2008 OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT AVSLAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 118.3 I FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/17/2008 OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT AVSLAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 118.3 I FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/17/2008 OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT AVSLAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 118.3 I FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 (48.0k)
Helsingfors den 22 juni 2011 Dok: MB/17/2011 slutlig BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/17/2008 OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUT OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT AVSLAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 118.3 I FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 BESLUT OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT AVSLAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 118.3 I FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 BESLUT OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT AVSLAGITS I ENLIGHET MED ARTIKEL 118.3 I FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 (35.8k)
Helsingfors den 23 april 2008 Dok: MB/17/2008 slutlig1 BESLUT OM RÄTTELSEÅTGÄRDER EFTER ATT EN BEGÄRAN OM KONFIDENTIALITET DELVIS ELLER HELT...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR (62.9k)
Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (86) MB/06/2012 final Helsinki, 12.03.2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 (929.9k)
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR UTVÄRDERINGENS ÅR Under 2012 prioriterade Echa att se till att ämnes- och...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Om ditt företag förbereder sig för nästa tidsfrist för registrering kan du använda analysen och ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Öppenhet Vi involverar aktivt våra samarbetspartners och intressenter inom tillsynsområdet i våra verksamheter och har en öppen beslutsprocess. Det är lätt att förstå och...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Arbetsprogram 2013 Arbetsprogram2013 2 ...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (190.1k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FAKTA OCH SIFFROR Vi arbetar på att bli världens ledande...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Flerårigt arbetsprogram 2013–2015 Flerårigt arbetsprogram 2013–2015 Flerårigt arbetsprogram 2013–2015 (557.0k)
Flerårigt arbetsprogram 2013–2015 1 Flerårigt arbetsprogram 2013–2015 2 Europeiska kemikaliemyndigheten Referens: ECHA-MB/19/2012...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 (501.5k)
1 Utvärderingsrapporter 2011 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (1,176.6k)
Allmän rapport 2011 Informationsspridningens år RÄTTSLIGT MEDDELANDE De åsikter eller ståndpunkter som uttrycks i denna...
Similar Results Similar Results
20/06/12
EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN ARBETSPROGRAM 2012 REVIDERAD EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN ARBETSPROGRAM 2012 REVIDERAD EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN ARBETSPROGRAM 2012 REVIDERAD (446.0k)
Helsingfors den 15 december 2011 Referens: MB/56/2011 slutlig EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN ARBETSPROGRAM 2012 ...
Similar Results Similar Results
29/05/12
Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG (47.2k)
ECHA-FS-12-05-SV Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Företag som ska registrera ämnen före ...
Similar Results Similar Results
01/03/12

Categories Display