Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
Načrti in poročila - poročila o testiranju na živalih Načrti in poročila - poročila o testiranju na živalih Načrti in poročila
Poročila o alternativah testiranju na živalih Agencija ECHA v skladu s členom 117(3) uredbe REACH in ciljem spodbujanja testnih metod brez testiranj na živalih vsaka tri leta...
Similar Results Similar Results
08/06/20
Poslanstvo Poslanstvo Poslanstvo
Skupaj s partnerji si prizadevamo za varno uporabo kemikalij. Vizija Agencija ECHA želi biti središče znanja o trajnostnem ravnanju s kemikalijami ter prispevati k različnim...
Similar Results Similar Results
29/04/20
Chair of MB Chair of MB Upravni odbor
Predsednica Sharon McGuinness je predsednica CV [PDF]
Similar Results Similar Results
18/02/20
Access to documents Access to documents Dostop do dokumentacije
Na spletišču agencije ECHA si je mogoče ogledati številne ključne dokumente, povezane z agencijo in postopki iz uredbe REACH. Dostop do dokumentacije je urejen z naslednjimi...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Zadeve, v katerih je bila agencija ECHA stranka v postopku Zadeve, v katerih je bila agencija ECHA stranka v postopku
Preglednica vsebuje seznam vseh sodnih postopkov, zaključenih z odločbo sodišča, v katerih je bila agencija ECHA stranka v postopku. Zainteresirane strani se lahko enostavno...
Similar Results Similar Results
04/11/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kodeks dobrega upravnega ravnanja
Glej tudi Načela javne uprave za javne uslužbence EU
Similar Results Similar Results
02/07/19
Evaluation progress reports Evaluation progress reports Skupni napredek pri evalvaciji
Poročila o oceni 2008 - 2017 Evaluation under REACH: Progress Report 2017 [PDF] Evaluation Progress Report 2017 - summary and recommendations [PDF] [EN] Evaluation...
Similar Results Similar Results
27/02/19
Preglednost – regulativne odločitve Preglednost – regulativne odločitve Posamezne regulatorne odločitve agencije ECHA
Agencija ECHA sprejema regulativne odločitve v odprtem postopku ter jih po sprejetju vselej javno objavi, če je to le mogoče in ne ogroža pravic pravnih zavezancev do zaščite...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Povzetek splošnega poročila za leto 2017 Povzetek splošnega poročila za leto 2017 Referenčna št.: ECHA-18-B-06-SL ISBN: 978-92-9020-543-2 Kataloška številka:...
Similar Results Similar Results
05/06/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Izvršni direktor
Izvršni direktor Izvršni direktor je Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Povzetek splošnega poročila za leto 2016 ECHA-17-B-04-SL Vrste zahtevanih informacij v 267...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH (516.3k)
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH ECHA-17-B-06-SL Iz zbirke podatkov...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-SL Na kratko Delovni program za leto 2017 – Osrednje teme Agencija ECHA si prizadeva za...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2016 Povzetek in priporočila registracijskim zavezancem 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes (250.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes Agencija ECHA je...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-16-FS-03-SL Splošno poročilo za leto 2015 – povzetek Čim bolj povečati...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2015 Priporočila registracijskim zavezancem ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme (385.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-16-A-01-SL Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme Agencija ECHA...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Večjezikovna praksa Večjezikovna praksa Večjezikovna praksa
Agencija ECHA objavlja večino svojih spletnih vsebin in dokumentov javnega značaja (kot so denimo smernice, praktični vodniki, informativni bilteni, priročniki za IT,...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Zadeve, v katerih je agencija ECHA stranka v postopku Zadeve, v katerih je agencija ECHA stranka v postopku
Preglednica vsebuje predhodne sodne odločbe o razlagi zakonodaje, ki zadeva agencijo ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Sklep za splošno uporabo Sklep za splošno uporabo Sklepi za splošno uporabo
Agencija ECHA je izdala sklepe za splošno uporabo, ki lahko vplivajo na vsa podjetja, ki izpolnjujejo nekatera objektivna merila, ali v katerih so opisani nekateri njeni...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Splošno poročilo za leto 2014 Splošno poročilo za leto 2014 Splošno poročilo za leto 2014 (1,476.3k)
1 Delovni program za leto 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9686180 | Faks: +358 968618210 | echa.europa.eu Splošno poročilo za...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 (949.0k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Več znanja, boljša varnost Da bi Evropo naredili bolj zdravo, varno in bogato, bi radi izvedeli več o ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Obravnava navzkrižij interesov v agenciji ECHA Obravnava navzkrižij interesov v agenciji ECHA Neodvisnost
Neodvisnost in preglednost odločanja sta za agencijo izjemno pomembni. Delovanje agencije ECHA in njene odločitve so bistvenega pomena za varovanje zdravja ljudi in okolja ter...
Similar Results Similar Results
27/04/15
Delovni program za leto 2015 Delovni program za leto 2015 Delovni program za leto 2015 (997.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Delovni program za leto 2015 2...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Preglednost
Preglednost je poleg neodvisnosti, zanesljivosti, učinkovitosti in zavezanosti blaginji ena od petih temeljnih vrednot agencije ECHA. Glavni cilj preglednosti je zainteresiranim...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Delovni program – Poudarki za leto 2015 Delovni program – Poudarki za leto 2015 Delovni program – Poudarki za leto 2015 (536.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-15-A-01-SL Delovni program – Poudarki za leto 2015 Agencija ECHA bo...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P. O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9 686180 | Faks: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Splošno poročilo za leto 2013 2 Splošno...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH (299.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN PODATKI ECHA-14-A-08-SL Registracijski zavezanci za pridobivanje informacij o...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Javni postopki Javni postopki Javni postopki
Agencija uresničuje svojo zavezo preglednosti z objavo dokumentov, v katerih so opisani postopki agencije ECHA. Objava postopkov agenciji ECHA omogoča predstavitev njenih...
Similar Results Similar Results
19/06/14
DEJSTVA IN PODATKI - Splošno poročilo za leto 2013 DEJSTVA IN PODATKI - Splošno poročilo za leto 2013 DEJSTVA IN PODATKI - Splošno poročilo za leto 2013 (462.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN PODATKI ECHA-14-A-06-SL Agencija ECHA je v letu 2013 dosegla tri pomembne mejnike:...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 (559.7k)
Več znanja, boljša varnost Da bi Evropo naredili bolj zdravo, varno in bogato, bi radi izvedeli več o kemikalijah, ki jih uporabljamo. Tako zbiramo, pregledujemo...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Delovni program za leto 2014 Delovni program za leto 2014 Delovni program za leto 2014 (1,017.7k)
1 Delovni program za leto 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Delovni program za...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost (1,233.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-14-A-02-SL V letnem poročilu so pojasnjene dejavnosti evalvacije...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Delovni program 2014 – delo za prihodnost - DEJSTVA IN ŠTEVILKE Delovni program 2014 – delo za prihodnost - DEJSTVA IN ŠTEVILKE Delovni program 2014 – delo za prihodnost - DEJSTVA IN ŠTEVILKE (1,215.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-14-A-03-SL Delovni program 2014 – delo za prihodnost Agencija ECHA v...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Večletni delovni program za obdobje 2014–2018 1 Večletni delovni program 2014–2018 2 Evropska agencija za kemikalije ...
Similar Results Similar Results
21/11/13
DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Večletni delovni program 2014–2018 – za varno uporabo kemikalij DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Večletni delovni program 2014–2018 – za varno uporabo kemikalij DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Večletni delovni program 2014–2018 – za varno uporabo kemikalij (137.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Agencija ECHA želi postati vodilni regulativni organ za...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (48.6k)
Kodeks dobrega upravnega ravnanja za uslužbence Evropske agencije za kemikalije Prečiščena različica Sprejet s Sklepom upravnega odbora MB/11/2008 z dne 14. februarja...
Similar Results Similar Results
28/08/13
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) št. 1907/2006 SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) št. 1907/2006 SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) št. 1907/2006 (112.6k)
Helsinki, 22. junij 2011 Dokument: MB/17/2011 konč. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) ŠT. 1907/2006 SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) ŠT. 1907/2006 SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) ŠT. 1907/2006 (101.6k)
Helsinki, 23. april 2008 Dokument: MB/17/2008 konč.1 SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE (136.8k)
Helsinki, 25. marec 2009 Dokument: MB/12/2008 final SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (83) MB/06/2012 final Helsinki, 12.03.2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 (972.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE LETO EVALVACIJE Prednostna naloga agencije ECHA v letu 2012 je bila ...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo (359.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Če se vaše podjetje pripravlja za naslednji rok za registracijo, lahko uporabite analizo in...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vrednote Vrednote Vrednote
Preglednost Regulativne partnerje in zainteresirane strani dejavno vključujemo v svoje dejavnosti in sprejemamo odločitve na pregleden način. Lahko nas je razumeti in navezati...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9 686180 | Faks: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Delovni program za leto 2013 Delovni program...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (190.7k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u DEJSTVA IN PODATKI Prizadevamo si, da bi postali vodilni ...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Večletni delovni program 2013–2015 Večletni delovni program 2013–2015 Večletni delovni program 2013–2015 (625.5k)
Večletni delovni program 2013–2015 1 Večletni delovni program 2013–2015 Večletni delovni program 2013–2015 2 Referenčna št.: ...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 (601.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku...
Similar Results Similar Results
12/07/12

Categories Display