Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
Plány a správa - správy o testovaní na zvieratách Plány a správa - správy o testovaní na zvieratách Plány a správy
Správy o alternatívach k testovaniu na zvieratách V súlade s článkom 117 ods. 3 nariadenia REACH a v súlade s cieľom presadzovať metódy bez testovania na zvieratách, agentúra...
Similar Results Similar Results
07/07/20
Poslanie Poslanie Poslanie
Spolu s našimi partnermi sa usilujeme o bezpečné používanie chemikálií. Vízia Chceme sa stať centrom poznatkov o udržateľnom riadení chemikálií, ktoré slúži v prospech rôznych...
Similar Results Similar Results
29/04/20
Chair of MB Chair of MB Riadiaca rada
Predsedníčka Predsedníčka pani Sharon McGuinness CV [PDF]
Similar Results Similar Results
18/02/20
Access to documents Access to documents Prístup k dokumentom
Agentúra ECHA poskytuje prístup k mnohým kľúčovým dokumentom súvisiacim s agentúrou a procesmi nariadenia REACH na svojej webovej stránke. Prístup k dokumentom sa riadi týmito...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Prípady s účasťou agentúry ECHA Prípady s účasťou agentúry ECHA
Táto tabuľka obsahuje všetky prípady, ktoré boli uzavreté súdnym rozsudkom a ktorých účastníkom je agentúra ECHA. Zainteresované strany si môžu ľahko vyhľadať rozhodnutia, ktoré...
Similar Results Similar Results
04/11/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kódex riadnej správnej praxe
Pozri tiež Zásady verejnej služby pre verejnú službu EÚ
Similar Results Similar Results
02/07/19
Transparentnosť – regulačné rozhodnutia Transparentnosť – regulačné rozhodnutia Jednotlivé regulačné rozhodnutia prijaté agentúrou ECHA
Agentúra ECHA prijíma svoje regulačné rozhodnutia v plnej miere otvorene a zverejňuje ich vždy, keď je to možné, a neohrozuje to práva zodpovedných subjektov na ochranu svojich...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Zhrnutie všeobecnej správy za rok 2017 Zhrnutie všeobecnej správy za rok 2017 Referenčné číslo: ECHA-18-B-06-SK ISBN: 978-92-9020-545-6 Kat. číslo: ED-AR-18-001-SK-N DOI:...
Similar Results Similar Results
05/06/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Výkonný riaditeľ
Výkonný riaditeľ Bjorn Hansen je výkonný riaditeľ. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu Všeobecná správa za rok 2016 – najdôležitejšie body ECHA-17-B-04-SK Typy informácií požadované pre...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Používanie alternatív k testovaniu na zvieratách na účely nariadenia REACH Používanie alternatív k testovaniu na zvieratách na účely nariadenia REACH Používanie alternatív k testovaniu na zvieratách na účely nariadenia REACH (517.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Používanie alternatív k testovaniu na zvieratách na účely nariadenia REACH ECHA-17-B-06-SK ...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-SK V skratke Pracovný program na rok 2017 – hlavné body Cieľom práce agentúry ECHA je...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Hodnotenie podľa nariadenia REACH – správa o pokroku za rok 2016 Zhrnutie a odporúčania pre registrujúcich 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-SK Nariadenia REACH a CLP – doterajší pokrok ECHA-16-A-03-SK Nariadenia REACH a CLP – doterajší pokrok ECHA-16-A-03-SK Nariadenia REACH a CLP – doterajší pokrok (254.6k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-16-A-03-SK Nariadenia REACH a CLP – doterajší pokrok Agentúra ECHA zverejnila...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-16-FS-03-SK Všeobecná správa za rok 2015 – zhrnutie Maximalizovať dostupnosť...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich (282.5k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Pracovný program 2016 – Hlavné body Pracovný program 2016 – Hlavné body Pracovný program 2016 – Hlavné body (389.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-16-A-01-SK Pracovný program 2016 – Hlavné body ECHA sa zasadzuje za bezpečné...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Viacjazyčnosť Viacjazyčnosť Viacjazyčnosť
Agentúra ECHA uverejňuje väčšinu obsahu svojich webových stránok a verejných dokumentov (napr. usmernení, praktických príručiek, informačných letákov, príručiek IT, ako aj...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Prípady s účasťou agentúry ECHA Prípady s účasťou agentúry ECHA
Tabuľka obsahuje prejudiciálne rozhodnutia o výklade právnych predpisov týkajúcich sa agentúry ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Všeobecne uplatniteľné rozhodnutie Všeobecne uplatniteľné rozhodnutie Všeobecne uplatniteľné rozhodnutia
Agentúra ECHA vydáva všeobecne uplatniteľné rozhodnutia, ktoré majú potenciálne vplyv na všetky spoločnosti spĺňajúce určité objektívne kritéria alebo opisujú niektoré procesy...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Všeobecná správa za rok 2014 Všeobecná správa za rok 2014 Všeobecná správa za rok 2014 (1,586.4k)
1 Pracovný program na rok 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Všeobecná správa za...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 (937.8k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Viac znalostí pre väčšiu bezpečnosť Aby sa Európa stala zdravšia, bezpečnejšia a prosperujúcejšia, chceme...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Riešenie konfliktov záujmov v agentúre ECHA Riešenie konfliktov záujmov v agentúre ECHA Nezávislosť
Nezávislosť a transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí sú pre agentúru veľmi dôležité. Práca agentúry ECHA a jej rozhodnutia sú kľúčové pre ochranu zdravia ľudí a životného...
Similar Results Similar Results
27/04/15
Pracovný program 2015 Pracovný program 2015 Pracovný program 2015 (1,094.7k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Pracovný program 2015 2 Pracovný...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Transparentnosť
Transparentnosť je jednou z piatich kľúčových hodnôt agentúry ECHA, spolu s nezávislosťou, dôveryhodnosťou, efektivitou a záväzkom voči kvalite života. Hlavným cieľom...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Pracovný program – hlavné body na rok 2015 Pracovný program – hlavné body na rok 2015 Pracovný program – hlavné body na rok 2015 (540.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-15-A-01-SK Pracovný program – hlavné body na rok 2015 V roku 2015 sa činnosť...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Všeobecná správa za rok 2013 2 Všeobecná...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Použitie alternatívnych metód testovania na zvieratách v rámci nariadenia REACH Použitie alternatívnych metód testovania na zvieratách v rámci nariadenia REACH Použitie alternatívnych metód testovania na zvieratách v rámci nariadenia REACH (279.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-08-SK Podľa požiadaviek nariadenia REACH používajú registrujúci rôzne...
Similar Results Similar Results
14/07/14
verejné postupy verejné postupy Verejné postupy
Agentúra si uvedomuje svoj záväzok dodržiavať transparentnosť v súvislosti s uverejňovaním dokumentov, ktoré opisujú postupy agentúry ECHA. Uverejnenie postupov umožňuje...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTY A ČÍSLA - Všeobecná správa 2013 FAKTY A ČÍSLA - Všeobecná správa 2013 FAKTY A ČÍSLA - Všeobecná správa 2013 (464.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-06-SK Agentúra ECHA dosiahla v roku 2013 tri významné míľniky: druhý...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 (582.9k)
Viac znalostí, väčšia bezpečnosť Chceme vedieť viac o chemikáliách, ktoré používame, aby sa z Európy stalo zdravšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie prostredie. V...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Pracovný program 2014 Pracovný program 2014 Pracovný program 2014 (1,091.0k)
1 Pracovný program na rok 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Pracovný program ...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť (1,233.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-02-SK Vo výročnej správe sa vysvetľujú hodnotiace činnosti agentúry ECHA...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Pracovný program 2014 – budovanie budúcnosti - FAKTY A ČÍSLA Pracovný program 2014 – budovanie budúcnosti - FAKTY A ČÍSLA Pracovný program 2014 – budovanie budúcnosti - FAKTY A ČÍSLA (1,218.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-03-SK Pracovný program 2014 – budovanie budúcnosti Agentúra ECHA položí...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Viacročný pracovný program 2014 – 2018 1 Viacročný pracovný program 2014 – 2018 2 Európska chemická agentúra Europe...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FAKTY A ČÍSLA ECHA-13-A-08-SK Viacročný pracovný program 2014 – 2018 – na zaistenie bezpečného používania chemických látok FAKTY A ČÍSLA ECHA-13-A-08-SK Viacročný pracovný program 2014 – 2018 – na zaistenie bezpečného používania chemických látok FAKTY A ČÍSLA ECHA-13-A-08-SK Viacročný pracovný program 2014 – 2018 – na zaistenie bezpečného používania chemických látok (354.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-13-A-08-SK Agentúra ECHA sa chce stať popredným svetovým regulačným orgánom v...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (52.1k)
Kódex dobrej správnej praxe pre zamestnancov Európskej chemickej agentúry Konsolidovaná verzia Prijaté: rozhodnutím riadiacej rady MB/11/2008 zo 14. februára 2008 ...
Similar Results Similar Results
28/08/13
ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/17/2008, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/17/2008, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/17/2008, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (128.0k)
Helsinki, 22. júna 2011 Dok.: MB/17/2011 v konečnom znení ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/17/2008, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
ROZHODNUTIE, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 ROZHODNUTIE, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 ROZHODNUTIE, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (112.4k)
V Helsinkách 23. apríla 2008 Dok.: MB/17/2008 v konečnom znení1 ROZHODNUTIE, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE...
Similar Results Similar Results
18/07/13
ROZHODNUTIE O VYKONÁVANÍ NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PRÍSTUPE VEREJNOSTI K DOKUMENTOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE ROZHODNUTIE O VYKONÁVANÍ NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PRÍSTUPE VEREJNOSTI K DOKUMENTOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE ROZHODNUTIE O VYKONÁVANÍ NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PRÍSTUPE VEREJNOSTI K DOKUMENTOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE (148.8k)
V Helsinkách 25. marca 2009 Dok.: MB/12/2008 v konečnom znení ROZHODNUTIE O VYKONÁVANÍ NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č....
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (85) MB/06/2012 v konečnom znení Helsinki 12. 3. 2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 (1,020.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ROK HODNOTENIA V roku 2012 bolo prioritou agentúry ECHA zabezpečiť dobré fungovanie...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie (320.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ak sa vaša spoločnosť pripravuje na nadchádzajúci termín registrácie, môžete využiť analýzy a...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hodnoty Hodnoty Hodnoty
Transparentnosť Aktívne zapájame svojich regulačných partnerov a zúčastnené strany do našich činností a naše rozhodovanie je transparentné. Sme zrozumiteľní a je jednoduché...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Pracovný program na rok 2013 Pracovný program na...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (193.6k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FAKTY A ČÍSLA Agentúra vyvíja úsilie v záujme toho, aby sa stala...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Viacročný pracovný program 2013 - 2015 Viacročný pracovný program 2013 - 2015 Viacročný pracovný program 2013 - 2015 (673.2k)
Viacročný pracovný program na roky 2013 – 2015 1 Viacročný pracovný program 2013 - 2015 2 Európska chemická agentúra Referenčné...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 (672.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (877.8k)
Všeobecná správa za rok 2011 Rok šírenia informácií PRÁVNE UPOZORNENIE Názory alebo stanoviská vyjadrené v tejto všeobecnej správe...
Similar Results Similar Results
20/06/12

Categories Display