Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Plany i sprawozdania
Badania wśród zainteresowanych podmiotów 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN]...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Misja Misja Misja
Razem z naszymi partnerami pracujemy na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów. Wizja ECHA ma stanowić ośrodek wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania chemikaliami,...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kodeks dobrego postępowania administracyjnego
Zob. również Zasady służby cywilnej mające zastosowanie do służby cywilnej UE
Similar Results Similar Results
02/07/19
Zarząd Zarząd Zarząd
Zebrania zarządu W roku 2019 zebrania zarządu odbędą się w następujących terminach: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 W roku 2020 zebrania...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Niezależność
Polityka i procedury ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN] Deklaracje o braku...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Przejrzystość – decyzje regulacyjne Przejrzystość – decyzje regulacyjne Indywidualne decyzje regulacyjne ECHA
ECHA w przejrzysty sposób podejmuje decyzje regulacyjne i udostępnia je wówczas, kiedy jest to możliwe i jeśli nie narusza to praw podmiotów objętych obowiązkami do korzystania...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Dyrektor wykonawczy
Dyrektor wykonawczy Dyrektorem wykonawczym ECHA jest Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Sprawy, w których ECHA jest stroną Sprawy, w których ECHA jest stroną
Powiązane linki Wszystkie dostępne wersje językowe spraw sądowych, w tym spraw w toku, można znaleźć na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości. >
Similar Results Similar Results
10/10/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Najważniejsze punkty sprawozdania ogólnego za 2016 r. ECHA-17-B-04-PL rejestracyjnych poza...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Stosowanie alternatywnych rozwiązań wobec prowadzenia badań na zwierzętach w ramach rozporządzenia REACH Stosowanie alternatywnych rozwiązań wobec prowadzenia badań na zwierzętach w ramach rozporządzenia REACH Stosowanie alternatywnych rozwiązań wobec prowadzenia badań na zwierzętach w ramach rozporządzenia REACH (517.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Stosowanie alternatywnych rozwiązań wobec prowadzenia badań na zwierzętach w ramach ...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-PL Informacje w skrócie Program prac na 2017 r. – Główne punkty ECHA działa na rzecz...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2016 r. Streszczenie i zalecenia dla rejestrujących 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-PL REACH i CLP – rozwój sytuacji do obecnej chwili ECHA-16-A-03-PL REACH i CLP – rozwój sytuacji do obecnej chwili ECHA-16-A-03-PL REACH i CLP – rozwój sytuacji do obecnej chwili (253.3k)
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finlandia | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-16-A-03-PL REACH i CLP – rozwój sytuacji do obecnej chwili ECHA...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu FAKTY I LICZBY ECHA-16-FS-03-PL Sprawozdanie ogólne za 2015 r. – Streszczenie Zapewnienie...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. Zalecenia dla rejestrujących (294.7k)
Zalecenia dla rejestrujących Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2015 r. ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Program prac na 2016 r. – Główne punkty Program prac na 2016 r. – Główne punkty Program prac na 2016 r. – Główne punkty (389.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-16-A-01-PL Program prac na 2016 r. – Główne punkty ECHA działa na...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Praktyka wielojęzyczna Praktyka wielojęzyczna Praktyka wielojęzyczna
ECHA przygotowuje większość swoich treści internetowych i publicznych dokumentów (takich jak wytyczne, poradniki praktyczne, arkusze informacyjne, podręczniki informatyczne,...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Sprawy, w których ECHA jest stroną Sprawy, w których ECHA jest stroną
Tabela zawiera orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie interpretacji prawodawstwa dotyczącego ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Decyzja o ogólnym zastosowaniu Decyzja o ogólnym zastosowaniu Decyzje o ogólnym zastosowaniu
ECHA wydaje decyzje o ogólnym zastosowaniu, które mogą mieć wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa spełniające określone obiektywne kryteria lub które mogą opisywać określone...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Sprawozdanie ogólne za 2014 r. Sprawozdanie ogólne za 2014 r. Sprawozdanie ogólne za 2014 r. (1,550.7k)
1 Program prac 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Sprawozdanie ogólne za 2014...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. (942.6k)
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH – sprawozdanie z postępów w 2014 r. Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza,...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Program prac 2015 Program prac 2015 Program prac 2015 (1,043.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Program prac 2015 2 Program prac...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Przejrzystość
Przejrzystość jest jedną z pięciu wartości podstawowych ECHA obok niezależności, wiarygodności, wydajności i zaangażowania na rzecz dobrostanu. Głównym celem przejrzystości jest...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Program prac – Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Program prac – Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Program prac – Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. (539.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-15-A-01-PL Program prac – Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. W 2015...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Sprawozdanie ogólne za rok 2013 2...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH (305.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu FAKTY I LICZBY ECHA-14-A-08-PL Zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH rejestrujący stosują...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Procedury publiczne Procedury publiczne Procedury publiczne
ECHA realizuje swoje zobowiązania dotyczące przejrzystości, publikując dokumenty z opisem procedur agencji. Publikowanie procedur pozwala agencji zaprezentować stosowane...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTY I DANE LICZBOWE - Sprawozdanie ogólne za 2013 r. FAKTY I DANE LICZBOWE - Sprawozdanie ogólne za 2013 r. FAKTY I DANE LICZBOWE - Sprawozdanie ogólne za 2013 r. (97.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-14-A-06-PL W działalności prowadzonej przez ECHA w 2013 r. można...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2013 r. (586.6k)
Wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Aby Europa była zdrowsza, bezpieczniejsza i bogatsza, chcemy wiedzieć więcej o używanych przez nas chemikaliach. W ten sposób...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Program prac na 2014 r. Program prac na 2014 r. Program prac na 2014 r. (1,100.1k)
1 Program prac na 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Program prac na 2014...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej Sprawozdanie z oceny za 2013 r.: wiedzieć więcej, działać bezpieczniej (1,237.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-14-A-02-PL W sprawozdaniu rocznym są przedstawione działania ECHA w ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Program prac na 2014 r. – budowanie przyszłości - FAKTY I DANE LICZBOWE Program prac na 2014 r. – budowanie przyszłości - FAKTY I DANE LICZBOWE Program prac na 2014 r. – budowanie przyszłości - FAKTY I DANE LICZBOWE (385.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ECHA-14-A-03-PL Program prac na 2014 r. – budowanie przyszłości W 2014 r....
Similar Results Similar Results
28/03/14
Wieloletni program prac na lata 2014–2018 1 Wieloletni program prac 2014–2018 2 Europejska Agencja Chemikaliów Europe Direct to...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FAKTY I LICZBY ECHA-13-A-08-PL Wieloletni program prac 2014–2018 – działanie na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów FAKTY I LICZBY ECHA-13-A-08-PL Wieloletni program prac 2014–2018 – działanie na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów FAKTY I LICZBY ECHA-13-A-08-PL Wieloletni program prac 2014–2018 – działanie na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów (518.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu FAKTY I LICZBY ECHA-13-A-08-PL ECHA chce zostać wiodącym organem regulacyjnym na świecie w...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Access to documents Access to documents Dostęp do dokumentów
ECHA udostępnia na swojej stronie internetowej wiele kluczowych dokumentów dotyczących Agencji oraz procesów realizowanych w ramach REACH. Dostęp do dokumentów regulują...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (53.6k)
Kodeks dobrej praktyki administracyjnej dla personelu Europejskiej Agencji Chemikaliów Wersja skonsolidowana Przyjęty decyzją zarządu MB/11/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ...
Similar Results Similar Results
28/08/13
DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006 DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006 DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006 (132.1k)
Helsinki, 22 czerwca 2011 r. Doc: MB/17/2011 wersja ostateczna DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO...
Similar Results Similar Results
18/07/13
DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 (118.2k)
Helsinki, 23 kwietnia 2008 r. Doc: MB/17/2008 wersja ostateczna1 DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO...
Similar Results Similar Results
18/07/13
DECYZJA W SPRAWIE WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1049/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI DECYZJA W SPRAWIE WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1049/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI DECYZJA W SPRAWIE WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1049/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI (161.8k)
Helsinki, dnia 25 marca 2009 r. Doc: MB/12/2008 wersja ostateczna DECYZJA W SPRAWIE WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1049/2001 PARLAMENTU...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (87) MB/06/2012 wersja ostateczna Helsinki, 12.03.2012 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. (1,029.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTY I DANE LICZBOWE ROK OCENY W 2012 r. priorytetem ECHA było dopilnowanie, aby oceny...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu Sprawozdanie z oceny za 2012 r. – Główne wyniki i najważniejsze zalecenia dla przemysłu (308.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przygotowuje się do kolejnego terminu rejestracji, możesz skorzystać...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Wartości Wartości Wartości
Przejrzystość Czynnie angażujemy naszych partnerów ustawodawczych i zainteresowane podmioty w nasze działania i stosujemy przejrzysty proces decyzyjny. Łatwo nas zrozumieć i do...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Program prac na 2013 r. Program prac na...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (209.2k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FAKTY I DANE LICZBOWE Dążenie do osiągnięcia pozycji wiodącego...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Wieloletni program prac na lata 2013-2015 Wieloletni program prac na lata 2013-2015 Wieloletni program prac na lata 2013-2015 (729.0k)
Wieloletni program prac na lata 2013-2015 1 Wieloletni program prac na lata 2013-2015 2 Europejska Agencja Chemikaliów Nr...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH 2011 (670.4k)
Sprawozdanie z oceny 2011 1 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocena na podstawie ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (920.7k)
Sprawozdanie ogólne 2011 Rok rozpowszechniania INFORMACJA PRAWNA Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym...
Similar Results Similar Results
20/06/12
PROGRAM PRAC EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW NA 2012 R. AKTUALIZACJA PROGRAM PRAC EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW NA 2012 R. AKTUALIZACJA PROGRAM PRAC EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW NA 2012 R. AKTUALIZACJA (635.6k)
Helsinki, dnia 15 grudnia 2011 r. Dokument: MB/56/2011 wersja ostateczna PROGRAM PRAC EUROPEJSKIEJ AGENCJI...
Similar Results Similar Results
29/05/12

Categories Display