Search

Results for tag Governance
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Meertaligheid Meertaligheid Meertaligheid
ECHA publiceert het merendeel van zijn webinhoud en van zijn openbare documenten (richtsnoeren, wegwijzers, factsheets IT-handleidingen, voorlichtingsfolders, en besluiten van...
Similar Results Similar Results
01/12/20
Besluit met algemene strekking Besluit met algemene strekking Besluiten van algemene toepassing
ECHA heeft besluiten met algemene strekking uitgevaardigd die mogelijk alle bedrijven beïnvloeden die voldoen aan bepaalde doelcriteria, of die bepaalde ECHA-processen...
Similar Results Similar Results
09/10/20
Chair of MB Chair of MB Raad van bestuur
Voorzitter Paul Krajnik CV [PDF]
Similar Results Similar Results
30/09/20
Missie Missie Missie
Samen met onze partners zetten wij ons in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Visie Fungeren als kenniscentrum voor duurzaam beheer van chemische stoffen en ten...
Similar Results Similar Results
29/04/20
Access to documents Access to documents Toegang tot documenten
ECHA biedt via zijn website toegang tot veel belangrijke documenten die betrekking hebben op het Agentschap en REACH-processen. Toegang tot documenten is onderhevig aan de...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Zaken waarbij ECHA partij is Zaken waarbij ECHA partij is
Deze tabel bevat alle rechtszaken waarbij ECHA partij was en die door middel van een vonnis zijn afgehandeld. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig verwijzen naar beslissingen die...
Similar Results Similar Results
04/11/19
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU In het kort ECHA’s strategische plan 2019-2013 ECHA-19-B-01-NL Onze visie: Fungeren als...
Similar Results Similar Results
07/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Code van goed administratief gedrag
Zie ook Beginselen voor de openbare dienst voor EU-ambtenaren
Similar Results Similar Results
02/07/19
Evaluation progress reports Evaluation progress reports Algemene voortgang in de beoordeling
Beoordelingsverslagen 2008 - 2017 Evaluation under REACH: Progress Report 2017 [PDF] Evaluation Progress Report 2017 - summary and recommendations [PDF] [EN] Evaluation...
Similar Results Similar Results
27/02/19
Transparantie – regelgevingsbesluiten Transparantie – regelgevingsbesluiten Afzonderlijke regelgevingsbesluiten van ECHA
ECHA neemt zijn regelgevingsbesluiten in alle openheid en maakt deze besluiten zoveel mogelijk openbaar, mits hierdoor het recht van de plichthouders op bescherming van hun...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Uitvoerend directeur
Uitvoerend directeur Bjorn Hansen is de uitvoerend directeur. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe (251.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN & CIJFERS ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe ECHA heeft een verslag...
Similar Results Similar Results
19/09/16
Zaken waarbij ECHA partij is Zaken waarbij ECHA partij is
Deze tabel bevat prejudiciële beslissingen over de uitleg van wetgeving betreffende ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Beheer van belangenconflicten door het ECHA Beheer van belangenconflicten door het ECHA Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid en transparantie van besluitvorming is voor het Agentschap van uiterst belang. Het werk en de besluiten van ECHA zijn essentieel voor de bescherming van de...
Similar Results Similar Results
27/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Transparantie
Transparantie is een van ECHA's vijf kernwaarden, naast onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en inzet voor welzijn. Transparantie is vooral bedoeld om...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Openbare procedures Openbare procedures Openbare procedures
Het Agentschap geeft vorm en inhoud aan zijn streven naar transparantie door de publicatie van documenten waarin zijn procedures worden beschreven. Daarmee kan ECHA een beeld...
Similar Results Similar Results
19/06/14
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (51.5k)
Gedragscode op administratief gebied voor het personeel van het Europees Agentschap voor chemische stoffen Geconsolideerde versie Aangenomen bij Besluit MB/11/2008 van de...
Similar Results Similar Results
28/08/13
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (48.2k)
Helsinki, 22 juni 2011 Doc: MB/17/2011 definitief BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (36.7k)
Helsinki, 23 april 2008 Doc: MB/17/2008 definitief1 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE (67.3k)
Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Waarden Waarden Waarden
Transparant We betrekken onze regelgevingspartners en belanghebbenden actief bij onze activiteiten en we zijn transparant in onze besluitvorming. We zijn gemakkelijk te...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Showing 21 results.

Categories Display