Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
Werkprogramma's en verslagen - verslagen over dierproeven Werkprogramma's en verslagen - verslagen over dierproeven Werkprogramma's en verslagen
Verslagen over alternatieven voor dierproeven In overeenstemming met artikel 117, lid 3, van de REACH-Verordening en met de doelstelling testmethoden zonder dierproeven te...
Similar Results Similar Results
07/07/20
Missie Missie Missie
Samen met onze partners zetten wij ons in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Visie Fungeren als kenniscentrum voor duurzaam beheer van chemische stoffen en ten...
Similar Results Similar Results
29/04/20
Chair of MB Chair of MB Raad van bestuur
Voorzitter Voorzitter is mevrouw Sharon McGuinness. CV [PDF]
Similar Results Similar Results
18/02/20
Access to documents Access to documents Toegang tot documenten
ECHA biedt via zijn website toegang tot veel belangrijke documenten die betrekking hebben op het Agentschap en REACH-processen. Toegang tot documenten is onderhevig aan de...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Zaken waarbij ECHA partij is Zaken waarbij ECHA partij is
Deze tabel bevat alle rechtszaken waarbij ECHA partij was en die door middel van een vonnis zijn afgehandeld. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig verwijzen naar beslissingen die...
Similar Results Similar Results
04/11/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Code van goed administratief gedrag
Zie ook Beginselen voor de openbare dienst voor EU-ambtenaren
Similar Results Similar Results
02/07/19
Transparantie – regelgevingsbesluiten Transparantie – regelgevingsbesluiten Afzonderlijke regelgevingsbesluiten van ECHA
ECHA neemt zijn regelgevingsbesluiten in alle openheid en maakt deze besluiten zoveel mogelijk openbaar, mits hierdoor het recht van de plichthouders op bescherming van hun...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Samenvatting van het Algemeen Verslag 2017 Samenvatting van het Algemeen Verslag 2017 Referentie: ECHA-18-B-06-NL ISBN: 978-92-9020-553-1 Cat.-nummer: ED-AR-18-001-NL-N...
Similar Results Similar Results
05/06/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Uitvoerend directeur
Uitvoerend directeur Bjorn Hansen is de uitvoerend directeur. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Algemeen verslag 2016 Hoogtepunten ECHA-17-B-04-NL Soorten verzochte informatie voor de 267 dossiers...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Het gebruik van alternatieven voor dierproeven volgens de REACHverordening Het gebruik van alternatieven voor dierproeven volgens de REACHverordening Het gebruik van alternatieven voor dierproeven volgens de REACHverordening (514.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Het gebruik van alternatieven voor dierproeven volgens de REACH- verordening ECHA-17-B-06-NL Uit...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-NL In het kort Werkprogramma 2017 – Belangrijkste punten ECHA zet zich in om de...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Beoordeling in het kader van REACH - voortgangsverslag 2016 Samenvatting en aanbevelingen aan registranten 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe (251.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN & CIJFERS ECHA-16-A-03-NL REACH en CLP – de reis tot nu toe ECHA heeft een verslag...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-16-FS-03-NL Algemeen verslag 2015 – Samenvatting Optimaliseren van de...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Aanbevelingen aan registranten Beoordeling in het kader van REACH – voortgangsverslag 2015 Rapport ta' ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Werkprogramma 2016 – Belangrijkste punten Werkprogramma 2016 – Belangrijkste punten Werkprogramma 2016 – Belangrijkste punten (386.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-16-A-01-NL Werkprogramma 2016 – Belangrijkste punten ECHA zet zich in voor...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Meertaligheid Meertaligheid Meertaligheid
ECHA publiceert het merendeel van zijn webinhoud en van zijn openbare documenten (richtsnoeren, wegwijzers, factsheets IT-handleidingen, voorlichtingsfolders, en besluiten van...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Zaken waarbij ECHA partij is Zaken waarbij ECHA partij is
Deze tabel bevat prejudiciële beslissingen over de uitleg van wetgeving betreffende ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Besluit met algemene strekking Besluit met algemene strekking Besluiten van algemene toepassing
ECHA heeft besluiten met algemene strekking uitgevaardigd die mogelijk alle bedrijven beïnvloeden die voldoen aan bepaalde doelcriteria, of die bepaalde ECHA-processen...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Algemeen verslag 2014 Algemeen verslag 2014 Algemeen verslag 2014 (1,318.6k)
1 Werkprogramma 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Algemeen verslag 2014 ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 (802.7k)
Beoordeling in het kader van REACH Voortgangsverslag 2014 Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Beheer van belangenconflicten door het ECHA Beheer van belangenconflicten door het ECHA Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid en transparantie van besluitvorming is voor het Agentschap van uiterst belang. Het werk en de besluiten van ECHA zijn essentieel voor de bescherming van de...
Similar Results Similar Results
27/04/15
Werkprogramma 2015 Werkprogramma 2015 Werkprogramma 2015 (886.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Werkprogramma 2015 2 Werkprogramma...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Transparantie
Transparantie is een van ECHA's vijf kernwaarden, naast onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en inzet voor welzijn. Transparantie is vooral bedoeld om...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Werkprogramma – Hoogtepunten voor 2015 Werkprogramma – Hoogtepunten voor 2015 Werkprogramma – Hoogtepunten voor 2015 (242.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-15-A-01-NL Werkprogramma – Hoogtepunten voor 2015 In 2015 blijft de focus...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Algemeen verslag 2013 2 Algemeen verslag...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Het gebruik van alternatieven voor dierproeven ten behoeve van REACH Het gebruik van alternatieven voor dierproeven ten behoeve van REACH Het gebruik van alternatieven voor dierproeven ten behoeve van REACH (297.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-08-NL Registranten maken gebruik van alternatieve testmethoden om...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Openbare procedures Openbare procedures Openbare procedures
Het Agentschap geeft vorm en inhoud aan zijn streven naar transparantie door de publicatie van documenten waarin zijn procedures worden beschreven. Daarmee kan ECHA een beeld...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FEITEN EN CIJFERS - Algemeen verslag 2013 FEITEN EN CIJFERS - Algemeen verslag 2013 FEITEN EN CIJFERS - Algemeen verslag 2013 (94.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-06-NL In 2013 bereikte ECHA drie belangrijke mijlpalen: de tweede...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2013 (479.4k)
Meer weten om veiliger te worden Om Europa gezonder, veiliger en welvarender te maken, willen we meer weten over de chemische stoffen die we gebruiken. Hier laten...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Werkprogramma 2014 Werkprogramma 2014 Werkprogramma 2014 (939.4k)
1 Werkprogramma 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Werkprogramma 2014 ...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid Evaluatieverslag 2013: meer kennis, meer veiligheid (1,228.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-02-NL In het jaarverslag worden de evaluatieactiviteiten van ECHA in...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Werkprogramma 2014 – bouwen aan de toekomst - FEITEN EN CIJFERS Werkprogramma 2014 – bouwen aan de toekomst - FEITEN EN CIJFERS Werkprogramma 2014 – bouwen aan de toekomst - FEITEN EN CIJFERS (383.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-14-A-03-NL Werkprogramma 2014 – bouwen aan de toekomst In 2014 legt ECHA...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Meerjarig werkprogramma 2014-2018 1 Meerjarig werkprogramma 2014-2018 2 Europees Agentschap voor chemische stoffen Europe...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FEITEN EN CIJFERS ECHA-13-A-08-NL Meerjarig werkprogramma 2014-2018 – werken aan het veilige gebruik van chemische stoffen FEITEN EN CIJFERS ECHA-13-A-08-NL Meerjarig werkprogramma 2014-2018 – werken aan het veilige gebruik van chemische stoffen FEITEN EN CIJFERS ECHA-13-A-08-NL Meerjarig werkprogramma 2014-2018 – werken aan het veilige gebruik van chemische stoffen (139.1k)
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FEITEN EN CIJFERS ECHA-13-A-08-NL De visie van ECHA bestaat erin uit te groeien tot de ...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (51.5k)
Gedragscode op administratief gebied voor het personeel van het Europees Agentschap voor chemische stoffen Geconsolideerde versie Aangenomen bij Besluit MB/11/2008 van de...
Similar Results Similar Results
28/08/13
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (48.2k)
Helsinki, 22 juni 2011 Doc: MB/17/2011 definitief BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/17/2008 TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3, VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (36.7k)
Helsinki, 23 april 2008 Doc: MB/17/2008 definitief1 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE (67.3k)
Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (89) MB/06/2012 final Helsinki, 12.03.2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 (892.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu l Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FEITEN & CIJFERS HET JAAR VAN DE BEOORDELING In 2012 had ECHA als prioriteit te zorgen voor een...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven Beoordelingsrapport 2012 - Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het bedrijfsleven (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Als uw bedrijf zich voorbereidt op de volgende registratietermijn, kunt u de analyses en ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Waarden Waarden Waarden
Transparant We betrekken onze regelgevingspartners en belanghebbenden actief bij onze activiteiten en we zijn transparant in onze besluitvorming. We zijn gemakkelijk te...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Werkprogramma 2013 Werkprogramma 2013 2 ...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (191.3k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FEITEN EN CIJFERS Op weg om ‘s werelds belangrijkste ...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Meerjarig Werkprogramma 2013-2015 Meerjarig Werkprogramma 2013-2015 Meerjarig Werkprogramma 2013-2015 (569.0k)
Meerjarig Werkprogramma 2013-2015 1 d Meerjarig Werkprogramma 2013-2015 2 Europees Agentschap voor chemische stoffen Referentie: ...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 Beoordeling volgens REACH 2011 (555.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Beoordeling volgens REACH Voortgangsverslag 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (717.1k)
Algemeen verslag 2011 Het jaar van de verspreiding JURIDISCHE MEDEDELING De in dit algemeen verslag tot uitdrukking gebrachte visies of...
Similar Results Similar Results
20/06/12

Categories Display