Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Planer og rapporter
Undersøgelser blandt interessenter 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN] 2016...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Mission Mission
Sammen med vores partnere arbejder vi for sikker anvendelse af kemikalier. Vision At være centrum for viden om bæredygtig forvaltning af kemikalier og bidrage til udformningen...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kodeks for god forvaltningsskik
Se også Principper for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd
Similar Results Similar Results
02/07/19
Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelse
Møder De mødedatoer for 2019 er følgende: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 De planlagte mødedatoer for 2020 er følgende: 26-27/03/2020...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Uafhængighed
Politikker og procedurer ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN] Erklæringer om...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Gennemsigtighed — reguleringsmæssige afgørelser Gennemsigtighed — reguleringsmæssige afgørelser Individuelle reguleringsbeslutninger fra ECHA
ECHA træffer sine reguleringsmæssige afgørelser i fuld åbenhed og gør dem tilgængelige, når det er muligt, og det ikke undergraver de forpligtedes ret til beskyttelse af...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Administrerende direktør
Administrerende direktør Den administrerende direktør er Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Sager, hvori ECHA er part Sager, hvori ECHA er part
Relaterede links Alle tilgængelige sprogversioner af retssagerne, også dem, som ikke er færdigbehandlet, findes på EU-Domstolens websted. >
Similar Results Similar Results
10/10/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Højdepunkter i årsberetningen for 2016 ECHA-17-B-04-DA Typer af oplysninger, som der blev anmodet ...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen (515.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen ECHA-17-B-06-DA Registranter...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-DA Kort fortalt Arbejdsprogram 2017 – Højdepunkter ECHA's formål er at beskytte...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Vurdering i henhold til REACH – Statusrapport for 2016 Resumé og anbefalinger til registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-DA REACH og CLP - så langt er vi kommet ECHA-16-A-03-DA REACH og CLP - så langt er vi kommet ECHA-16-A-03-DA REACH og CLP - så langt er vi kommet (251.8k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-16-A-03-DA REACH og CLP - så langt er vi kommet Det Europæiske Kemikalieagentur...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-16-FS-03-DA Årsberetning 2015 – Sammendrag Maksimal tilgængelighed af ...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter (290.9k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter 2 Vurdering i...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Arbejdsprogram 2016 – Højdepunkter Arbejdsprogram 2016 – Højdepunkter Arbejdsprogram 2016 – Højdepunkter (387.5k)
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-16-A-01-DA Arbejdsprogram 2016 – Højdepunkter ECHA arbejder for sikker anvendelse...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Multilingual practice Multilingual practice Flersprogspolitik
ECHA offentliggør størstedelen af sit webindhold og sine offentlige dokumenter (såsom vejledninger, praktiske vejledninger, faktablade, it-håndbøger, informationsfoldere, samt...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Sager, hvori ECHA er part Sager, hvori ECHA er part
Denne tabel indeholder præjudicielle afgørelser om fortolkningen af lovgivning, der berører ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Afgørelse af almen gyldighed Afgørelse af almen gyldighed Afgørelser af almen gyldighed
ECHA har udstedt afgørelser af almen gyldighed, som potentielt kan have indvirkning på alle virksomheder, som opfylder visse objektive kriterier eller beskriver visse...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 (1,293.7k)
1 Arbejdsprogram 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Årsberetning 2014 ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 (866.0k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Arbejdsprogram 2015 Arbejdsprogram 2015 Arbejdsprogram 2015 (894.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Arbejdsprogram 2015 2 Arbejdsprogram...
Similar Results Similar Results
17/04/15
Sådan arbejder vi - gennemsigtighed Sådan arbejder vi - gennemsigtighed Gennemsigtighed
Gennemsigtighed er en af ECHA's fem kerneværdier - sammen med uafhængighed, troværdighed, effektivitet og trivselsindsats. Det vigtigste mål med gennemsigtigheden er at give...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Arbejdsprogram – Højdepunkter i 2015 Arbejdsprogram – Højdepunkter i 2015 Arbejdsprogram – Højdepunkter i 2015 (241.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-15-A-01-DA Arbejdsprogram – Højdepunkter i 2015 I 2015 vil ECHA fortsat rette ...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Årsberetning 2013 2 Årsberetning 2013 ...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen Brug af alternativer til dyreforsøg med henblik på REACH-forordningen (300.7k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-08-DA Registranterne anvender en række alternative forsøgsmetoder til at...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Offentlige procedurer Offentlige procedurer Veřejné postupy
Agenturet anerkender sin forpligtelse til at sikre gennemsigtighed i forbindelse med offentliggørelsen af dokumenter, der beskriver ECHA's procedurer. Offentliggørelsen af...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTA OG TAL - Årsberetning 2013 FAKTA OG TAL - Årsberetning 2013 FAKTA OG TAL - Årsberetning 2013 (462.7k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-06-DA ECHA havde sat tre vigtige milepæle for 2013: den anden ...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 (470.1k)
Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de kemikalier, vi bruger. Sådan indsamler,...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Arbejdsprogram 2014 Arbejdsprogram 2014 Arbejdsprogram 2014 (933.2k)
1 Work Programme 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Arbejdsprogram 2014 ...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed (1,237.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-02-DA Den årlige rapport redegør for ECHA’s vurderingsaktivitet i 2013,, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Arbejdsprogram for 2014 – grundlaget for fremtiden I 2014 - FAKTA OG TAL Arbejdsprogram for 2014 – grundlaget for fremtiden I 2014 - FAKTA OG TAL Arbejdsprogram for 2014 – grundlaget for fremtiden I 2014 - FAKTA OG TAL (1,216.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-03-DA Arbejdsprogram for 2014 – grundlaget for fremtiden I 2014 skaber...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Access to documents Access to documents Aktindsigt
ECHA giver adgang til mange centrale dokumenter om agenturet og om REACH-processer på sit websted. Aktindsigten er underlagt følgende regler og lovbestemmelser:...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (54.6k)
Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14....
Similar Results Similar Results
28/08/13
AFGØRELSE OM ÆNDRING AF AFGØRELSE MB/17/2008 VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIG BEHANDLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 AFGØRELSE OM ÆNDRING AF AFGØRELSE MB/17/2008 VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIG BEHANDLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 AFGØRELSE OM ÆNDRING AF AFGØRELSE MB/17/2008 VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIG BEHANDLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (51.0k)
Helsingfors, den 22. juni 2011 Dok.: MB/17/2011 endelig AFGØRELSE OM ÆNDRING AF AFGØRELSE MB/17/2008 VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
AFGØRELSE VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIGBEHANDLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 AFGØRELSE VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIGBEHANDLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 AFGØRELSE VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIGBEHANDLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (36.7k)
Helsingfors, den 23. april 2008 Dok.: MB/17/2008 endelig1 AFGØRELSE VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER (67.6k)
Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR....
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (84) MB/06/2012 final Helsinki, 12.03.2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 (888.3k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels ingfors , Finland | T lf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL VURDERINGERNES ÅR ECHA's prioritet i 2012 var at sikre, at stof- og ...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien (304.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Hvis din virksomhed er ved at forberede sig til den næste registreringsfrist, kan du bruge...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Værdier Værdier Værdier
Gennemsigtighed Vi involverer aktivt vores partnere og interessenter i vores aktiviteter og forvalter vores beslutninger på en gennemsigtig måde. Vi er nemme at forstå og...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Arbejdsprogram 2013 Arbejdsprogram 2013 2 ...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (190.6k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FAKTA OG TAL ECHA arbejder på at blive verdens førende...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Flerårigt arbejdsprogram 2013-2015 Flerårigt arbejdsprogram 2013-2015 Flerårigt arbejdsprogram 2013-2015 (562.6k)
Flerårigt arbejdsprogram 2013-2015 1 Flerårigt arbejdsprogram 2013-2015 2 Det Europæiske Kemikalieagentur Reference: ...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 (544.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (701.6k)
Årsberetning 2011 Formidlingens år JURIDISK MEDDELELSE De synspunkter og holdninger, som denne årsberetning giver udtryk for, afspejler...
Similar Results Similar Results
20/06/12
ARBEJDSPROGRAM FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR FOR 2012 REVISION ARBEJDSPROGRAM FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR FOR 2012 REVISION ARBEJDSPROGRAM FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR FOR 2012 REVISION (430.0k)
Helsingfors, den 15.12.11 Dok.: MB/56/2011 endelig udg. ARBEJDSPROGRAM FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR FOR...
Similar Results Similar Results
29/05/12
Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER (57.5k)
ECHA-FS-12-05-DA Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Virksomheder, der skal registrere stoffer inden...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 (429.5k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11

Categories Display