Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
Poslání Poslání Poslání
Společně s našimi partnery usilujeme o bezpečné používání chemických látek. Vize Být centrem znalostí o udržitelném nakládání s chemickými látkami, které slouží široké škále...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Multi-annual work programmes Multi-annual work programmes Plány a zprávy
Víceleté pracovní programy ECHA Strategic plan 2019-2023 [PDF] [EN] In brief [PDF][EN] Programming document 2019-2022 [PDF] [EN] Programming document 2018-2020 [PDF] [EN]...
Similar Results Similar Results
07/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kodex řádné správní praxe
Viz také Zásady veřejné služby pro úředníky EU
Similar Results Similar Results
02/07/19
Správní rada Správní rada Správní rada
Zasedání Data zasedání pro rok 2019: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 Data plánovaných zasedání pro rok 2020: 26-27/03/2020 17-18/06/2020...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Nezávislost
Politiky a postupy ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN] Prohlášení o zájmech...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Transparentnost – regulační rozhodnutí Transparentnost – regulační rozhodnutí Jednotlivá regulační rozhodnutí agentury ECHA
Agentura ECHA přijímá regulační rozhodnutí s maximální otevřeností a tato rozhodnutí vždy zpřístupňuje, pokud tím nejsou ohrožena práva odpovědných subjektů na ochranu důvěrných...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Výkonný ředitel
Výkonný ředitel Výkonným ředitelem je Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Soudní věci, v nichž jednou ze stran je agentura ECHA Soudní věci, v nichž jednou ze stran je agentura ECHA
Související odkazy Všechny dostupné jazykové verze soudních věcí, včetně těch neuzavřených, lze najít na internetových stránkách Evropského soudního dvora. >
Similar Results Similar Results
10/10/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Obecná zpráva za rok 2016 – nejdůležitější body ECHA-17-B-04-CS Typy informací požadovaných pro...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Používání alternativ ke zkouškám na zvířatech ve vztahu k nařízení REACH Používání alternativ ke zkouškám na zvířatech ve vztahu k nařízení REACH Používání alternativ ke zkouškám na zvířatech ve vztahu k nařízení REACH (517.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu Používání alternativ ke zkouškám na zvířatech ve vztahu k nařízení REACH ECHA-17-B-06-CS Z databáze...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-CS Stručný přehled Pracovní program na rok 2017 – nejdůležitější úkoly Evropská...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Hodnocení podle nařízení REACH – zpráva o pokroku za rok 2016 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-CS Nařízení REACH a CLP – dosavadní výsledky ECHA-16-A-03-CS Nařízení REACH a CLP – dosavadní výsledky ECHA-16-A-03-CS Nařízení REACH a CLP – dosavadní výsledky (254.6k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-16-A-03-CS Nařízení REACH a CLP – dosavadní výsledky Agentura ECHA zveřejnila...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-16-FS-03-CS Obecná zpráva za rok 2015 – shrnutí Maximalizovat dostupnost vysoce ...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci (286.0k)
Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Pracovní program na rok 2016 – nejdůležitější úkoly Pracovní program na rok 2016 – nejdůležitější úkoly Pracovní program na rok 2016 – nejdůležitější úkoly (389.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-16-A-01-CS Pracovní program na rok 2016 – nejdůležitější úkoly Agentura ECHA...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Vícejazyčná praxe Vícejazyčná praxe Vícejazyčná praxe
Agentura ECHA zveřejňuje většinu obsahu svých webových stránek a svých veřejných dokumentů (například pokyny, praktické průvodce, informační listy, příručky pro uživatele IT...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Soudní věci, v nichž jednou ze stran je agentura ECHA Soudní věci, v nichž jednou ze stran je agentura ECHA
Tato tabulka uvádí rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu právních předpisů vztahujících se na agenturu ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Obecně platná rozhodnutí Obecně platná rozhodnutí Obecně platná rozhodnutí
Agentura ECHA vydala obecně platná rozhodnutí, která se mohou potenciálně dotknout všech společností, které splňují určitá objektivní kritéria, nebo popisují některé postupy...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Obecná zpráva za rok 2014 Obecná zpráva za rok 2014 Obecná zpráva za rok 2014 (1,552.6k)
1 Pracovní program na rok 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Obecná zpráva za rok...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 (940.7k)
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Více znalostí, větší bezpečnost Abychom Evropu učinili zdravější, bezpečnější a úspěšnější, chceme vědět více ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Pracovní program na rok 2015 Pracovní program na rok 2015 Pracovní program na rok 2015 (1,098.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Pracovní program na rok 2015 2...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Transparentnost
Transparentnost je společně s nezávislostí, důvěryhodností, efektivností a orientací na kvalitu života jednou z pěti základních hodnot agentury ECHA. Hlavním cílem...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Pracovní program – nejdůležitější úkoly roku 2015 Pracovní program – nejdůležitější úkoly roku 2015 Pracovní program – nejdůležitější úkoly roku 2015 (540.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-15-A-01-CS Pracovní program – nejdůležitější úkoly roku 2015 V roce 2015 se...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Obecná zpráva za rok 2013 2 Obecná zpráva za...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro nařízení REACH Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro nařízení REACH Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro nařízení REACH (303.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinky, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-08-CS K získání informací o nebezpečnosti chemických látek, jak vyžaduje...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Veřejné postupy Veřejné postupy Veřejné postupy
Agentura si je vědoma svých závazků transparentnosti při zveřejňování dokumentů, které popisují postupy agentury ECHA. Zveřejnění postupů umožňuje agentuře ECHA prezentovat její...
Similar Results Similar Results
19/06/14
FAKTA & ÚDAJE - Obecná zpráva za rok 2013 FAKTA & ÚDAJE - Obecná zpráva za rok 2013 FAKTA & ÚDAJE - Obecná zpráva za rok 2013 (464.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinky, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-06-CS Činnosti agentury ECHA určovaly v roce 2013 tři významné milníky:...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Pracovní program na rok 2014 Pracovní program na rok 2014 Pracovní program na rok 2014 (1,114.3k)
1 Work Programme 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Pracovní program na rok 2014...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost (1,239.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-02-CS Výroční zpráva vysvětluje činnosti agentury ECHA v oblasti...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Pracovní program na rok 2014 – základy pro budoucnost - FAKTA & ÚDAJE Pracovní program na rok 2014 – základy pro budoucnost - FAKTA & ÚDAJE Pracovní program na rok 2014 – základy pro budoucnost - FAKTA & ÚDAJE (1,218.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-03-CS Pracovní program na rok 2014 – základy pro budoucnost V roce 2014...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Víceletý pracovní program na období 2014–2018 1 Víceletý pracovní program 2014–2018 2 Evropská agentura pro chemické látky ...
Similar Results Similar Results
21/11/13
FAKTA & ÚDAJE ECHA-13-A-08-CS Víceletý pracovní program na období 2014–2018 – usilujeme o bezpečné používání chemických látek FAKTA & ÚDAJE ECHA-13-A-08-CS Víceletý pracovní program na období 2014–2018 – usilujeme o bezpečné používání chemických látek FAKTA & ÚDAJE ECHA-13-A-08-CS Víceletý pracovní program na období 2014–2018 – usilujeme o bezpečné používání chemických látek (141.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-13-A-08-CS Agentura ECHA usiluje o to, aby se stala předním světovým...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Access to documents Access to documents Přístup k dokumentům
Na svých internetových stránkách poskytuje agentura ECHA přístup k mnoha klíčovým dokumentům, které se týkají agentury a procesů podle nařízení REACH. Přístup k dokumentům se...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (55.5k)
Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 ...
Similar Results Similar Results
28/08/13
ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE MĚNÍ ROZHODNUTÍ MB/17/2008, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE MĚNÍ ROZHODNUTÍ MB/17/2008, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE MĚNÍ ROZHODNUTÍ MB/17/2008, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (126.9k)
Helsinky 22. června 2011 Dokument: MB/17/2011 v konečném znění ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE MĚNÍ ROZHODNUTÍ MB/17/2008, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006 ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006 ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006 (121.2k)
Helsinky 23. dubna 2008 Dokument: MB/17/2008 v konečném znění1 ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO...
Similar Results Similar Results
18/07/13
ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE (157.2k)
Helsinky 25. března 2009 Dokument: MB/12/2008 v konečném znění ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č....
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (85) MB/06/2012 v konečném znění Helsinky 12. 3. 2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 (1,044.7k)
A nnankatu 18, PO Box 400, FI-00121 Hels inky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ROK HODNOCENÍ V roce 2012 bylo prioritou agentury ECHA zabezpečit, že práce v...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Pokud se váš podnik připravuje na příští termín registrace, můžete využít analýzu a doporučení...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hodnoty Hodnoty Hodnoty
Transparentnost Aktivně zapojujeme své regulační i další partnery do naší činnosti a rozhodujeme transparentně. Je nám rozumět a je snadné nás kontaktovat. Nezávislost Jsme...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Pracovní program na rok 2013 Pracovní program...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (209.5k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u FAKTA & ÚDAJE Pracujeme tak, abychom se stali předním světovým...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Víceletý pracovní program 2013–2015 Víceletý pracovní program 2013–2015 Víceletý pracovní program 2013–2015 (708.6k)
Víceletý pracovní program 2013–2015 1 Víceletý pracovní program 2013–2015 2 Evropská agentura pro chemické látky Referenční...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 (812.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (938.6k)
Obecná zpráva za rok 2011 Rok šíření informací PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Názory nebo stanoviska vyjádřené v této obecné zprávě nemusejí z...
Similar Results Similar Results
20/06/12
PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY NA ROK 2012 REVIZE PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY NA ROK 2012 REVIZE PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY NA ROK 2012 REVIZE (587.2k)
Helsinky 15. prosince 2011 Doc: MB/56/2011 v konečném znění PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY ...
Similar Results Similar Results
29/05/12
Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH (100.4k)
ECHA-FS-12-05-CS Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Společnostem, které musí registrovat ...
Similar Results Similar Results
01/03/12

Categories Display