Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Планове и доклади
Проучвания на заинтересованите страни 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN]...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Мисия Мисия Мисия
Заедно с нашите партньори ние работим за безопасната употреба на химикалите. Визия Да бъдем център на знания за устойчиво управление на химикалите, като прилагаме широк спектър...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Independence - Decision making & CoI Committee Independence - Decision making & CoI Committee Независимост
Transparent decision-making Stakeholder engagement Public consultations Public procedures Management Board decisions Committee (draft) opinions, recommendations and decisions...
Similar Results Similar Results
05/07/19
Също за справка Принципи на работа на служителите на европейската публична администрация
Similar Results Similar Results
02/07/19
Управителен съвет Управителен съвет Управителен съвет
Заседания дати за заседания през 2019 г. са следните: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 Планираните дати за заседания през 2020 г. са следните:...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Прозрачност - регулаторни решения Прозрачност - регулаторни решения Самостоятелни регулаторни решения на ECHA
ECHA взема регулаторните си решения при пълна откритост и ги предоставя публично, когато това е възможно и не накърнява правата на отговорните лица за защита на поверителна...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Изпълнителен директор Изпълнителен директор e Бьорн Хансен. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Дела, по които ECHA е страна Дела, по които ECHA е страна
Връзки по темата Наличните езикови версии на съдебните дела, включително текущи дела, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Съда на Европейския съюз. >
Similar Results Similar Results
10/10/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Акценти от общия доклад за 2016 г. ECHA-17-B-04-BG За 257 досиета, които не са преминали проверката...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Използването на алтернативи на изпитването върху животни във връзка срегламента REACH Използването на алтернативи на изпитването върху животни във връзка срегламента REACH Използването на алтернативи на изпитването върху животни във връзка срегламента REACH (538.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Използването на алтернативи на изпитването върху животни във връзка срегламента REACH ...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ECHA-17-В-01-BG накратко Работна програма 2017 г. — основни моменти Работата на ЕСНА има за цел да...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Оценка съгласно REACH — Доклад за напредъка на работата през 2016 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-BG REACH и CLP — пътят, изминат досега ECHA-16-A-03-BG REACH и CLP — пътят, изминат досега ECHA-16-A-03-BG REACH и CLP — пътят, изминат досега (307.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-16-A-03-BG REACH и CLP — пътят, изминат досега ECHA публикува доклад, който...
Similar Results Similar Results
19/09/16
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, Fi-00121 ХЕЛЗИНКИ, ФИНЛАНДИЯ | echA.eUrOPA.eU ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-16-FS-03-BG Общ доклад за 2015 г. — Обобщено изложение Максимално повишаване...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите (305.1k)
Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Работна програма 2016 г. — основни моменти Работна програма 2016 г. — основни моменти Работна програма 2016 г. — основни моменти (473.4k)
annankatu 18, п.к. 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-16-A-01-BG Работна програма 2016 г. — основни моменти ЕСНА работи за безопасна...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Многоезикова практика Многоезикова практика Многоезична практика
ECHA публикува на всички официални езици на ЕС по-голямата част от своето уебсъдържание и от публичните си документи (ръководства, практически ръководства, фактологични справки,...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Дела, по които ECHA е страна Дела, по които ECHA е страна
Таблицата съдържа преюдициални заключения по тълкуването на законодателството, които имат отношение към дейността на ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Решение за общо прилагане Решение за общо прилагане Решения с общо приложение
ECHA издава решения за общо прилагане, оказващи потенциално влияние върху всички дружества, които отговарят на някои обективни критерии или описват някои процедури на ECHA....
Similar Results Similar Results
30/07/15
Общ доклад за 2014 г. Общ доклад за 2014 г. Общ доклад за 2014 г. (1,522.3k)
1 Работна програма 2014 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Общ доклад за 2014...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. (899.5k)
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по-процъфтяваща, ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Работна програма 2015 г. Работна програма 2015 г. Работна програма 2015 г. (1,023.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Работна програма 2015 г. 2...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Прозрачността
Прозрачността е сред петте основни ценности на ECHA, наред с независимост, надеждност, ефективност и ангажимент за благосъстоянието. Основната цел на прозрачността е да се...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Работна програма - Акценти за 2015 г. Работна програма - Акценти за 2015 г. Работна програма - Акценти за 2015 г. (647.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-15-A-01-BG Работна програма - Акценти за 2015 г. През 2015 г. фокусът на ECHA...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел.: +358 9 686180 | Факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Общ доклад за 2013 г. 2 Общ доклад за...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Използването на алтернативи на изпитвания върху животни във връзка с REACH Използването на алтернативи на изпитвания върху животни във връзка с REACH Използването на алтернативи на изпитвания върху животни във връзка с REACH (466.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-08-BG Регистрантите използват множество алтернативни методи за...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Публични процедури Публични процедури Публични процедури
Агенцията изпълнява своя ангажимент за прозрачност при публикуването на документи, като описва процедурите, извършвани от ECHA. Публикуването на процедури позволява на ECHA да...
Similar Results Similar Results
19/06/14
ФАКТИ И ЦИФРИ - Общ доклад за 2013 г. ФАКТИ И ЦИФРИ - Общ доклад за 2013 г. ФАКТИ И ЦИФРИ - Общ доклад за 2013 г. (568.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-06-BG През 2013 г. ECHA достигна три важни етапа: втория краен срок за...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. (633.3k)
Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по- процъфтяваща, трябва да знаем повече за химикалите, които използваме. Ето...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Работна програма 2014 г. Работна програма 2014 г. Работна програма 2014 г. (1,070.8k)
1 Работна програма 2014 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Работна програма ...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност (1,360.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi -00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-02-BG Годишният доклад включва пояснения за дейностите на ECHA за...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Работна програма 2014 – изграждане на бъдещето - ФАКТИ И ЦИФРИ Работна програма 2014 – изграждане на бъдещето - ФАКТИ И ЦИФРИ Работна програма 2014 – изграждане на бъдещето - ФАКТИ И ЦИФРИ (1,325.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки , Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-03-BG Работна програма 2014 – изграждане на бъдещето През 2014...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Многогодишна работна програма 2014–2018 г. 1 Многогодишна работна програма 2014–2018 г. 2 Европейска агенция по химикали ...
Similar Results Similar Results
21/11/13
ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-13-A-08-BG Многогодишна работна програма за 2014-2018 г. – работим за безопасна употреба на химикалите ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-13-A-08-BG Многогодишна работна програма за 2014-2018 г. – работим за безопасна употреба на химикалите ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-13-A-08-BG Многогодишна работна програма за 2014-2018 г. – работим за безопасна употреба на химикалите (460.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-13-A-08-BG Дългосрочната цел на ECHA е да се превърне във водещия в света...
Similar Results Similar Results
30/10/13
ECHA осигурява на своя уебсайт достъп до много важни документи, свързани с агенцията и процесите по REACH. Достъпът до документи е уреден в следните правила и законови...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (69.9k)
Европейски кодекс за добро поведение на администрацията за служителите на Eвропейската агенция по химикали Консол. версия Приета с Решение МВб11б2008 на управителния...
Similar Results Similar Results
28/08/13
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (130.0k)
Хелзинки, 22 юни 2011 г. Документ: MB/17/2011 окончателен РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА...
Similar Results Similar Results
18/07/13
РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (121.3k)
Хелзинки, 23 април 2008 г. Документ: MB/17/2008 окончателен1 РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН...
Similar Results Similar Results
18/07/13
РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА (161.4k)
Хелзинки, 25 март 2009 г. Документ: MB/12/2008 окончателен РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (94) MB/06/2012 окончателен Хелзинки, 12.03.2012 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. (1,064.7k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels inki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ГОДИНА НА ОЦЕНКИ През 2012 г. приоритетът на ECHA беше да гарантира, че се...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията (354.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ако вашето дружество се подготвя за следващия краен срок за регистрация, можете да използвате ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Ценности Ценности Ценности
Прозрачни Ние активно включваме нашите регулаторни партньори и заинтересовани страни в дейността ни и сме прозрачни в процеса на вземане на решения. Лесно е да ни разберете и да...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Работна програма 2013 г. Работна...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (189.9k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u ФАКТИ И ДАННИ Работим за утвърждаване на Агенцията като водещ...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Многогодишна работна програма 2013—2015 г. Многогодишна работна програма 2013—2015 г. Многогодишна работна програма 2013—2015 г. (906.8k)
Многогодишна работна програма 2013—2015 г. 1 Многогодишна работна програма 2013—2015 г. 2 Европейска агенция по химикали ...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 (820.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (1,312.1k)
Общ доклад за 2011 г. Годината за разпространение ...
Similar Results Similar Results
20/06/12
РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ ЗА 2012 Г. ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ ЗА 2012 Г. ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ ЗА 2012 Г. ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ (751.8k)
Хелзинки, 15 декември 2011 г. Док.: MB/56/2011 окончателен РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ ЗА...
Similar Results Similar Results
29/05/12

Categories Display