Search

Results for tag Exposure scenario
Most relevant Last modified
Komunikacija u lancu opskrbe Komunikacija u lancu opskrbe Komunikacija u lancu opskrbe
Sudionici u lancu opskrbe mogu imati niz uloga, možda čak i višestruke uloge. Ovisno o svojoj ulozi, imate razne obveze, a kao pomoć na raspolaganju vam stoje različiti alati i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Sigurnosno-tehnički listovi Sigurnosno-tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi Sigurnosno-tehnički listovi sadrže informacije o svojstvima tvari ili smjese, njihovim opasnostima i uputama za korištenje, odlaganje i prijevoz te...
Similar Results Similar Results
29/11/17
eVodič kroz sigurnosno-tehničke listove i scenarije izloženosti eVodič kroz sigurnosno-tehničke listove i scenarije izloženosti
Svrha vodiča jest pomoći dobavljačima i primateljima sigurnosno-tehničkih listova da lakše sastavljaju i razumiju tvari te se jednostavnije koriste informacijama. Bilo da traže...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Annankatu 18, p. p. 400, FI-00121 Helsinki, Finska |echa.europa.eu Informativni list reach Informativni list KLJUČNE INFORMACIJE ZA DALJNJE KORISNIKE Sigurnosno-tehnički...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kako daljnji korisnici mogu postupati sa scenarijima...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Showing 5 results.

Categories Display