Search

Results for tag Enforcement Forum
Most relevant Last modified
Fórum pro prosazování – složení Fórum pro prosazování – složení Fórum o prosazování
Složení Fórum tvoří zástupci členských států (po jednom zástupci z každého státu). Fórum ze svých řad jmenuje předsedu a dva místopředsedy. Současnou předsedkyní je Katja vom...
Similar Results Similar Results
29/06/20
Showing 1 result.

Categories Display