Search

Results for tag Enforcement Forum
Most relevant Last modified
Форум по въпросите на прилагането — Прилагане Форум по въпросите на прилагането — Прилагане Форум по въпросите на прилагането
Прилагане Регламентите REACH, CLP, PIC и BPR са приети с цел подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да бъдат причинени от...
Similar Results Similar Results
16/07/19
Enforcement of REACH and CLP Enforcement of REACH and CLP Прилагане
What is enforcement? Enforcement of REACH and CLP means, generally, a range of actions that national authorities initiate to verify the compliance of the duty holders with REACH...
Similar Results Similar Results
10/07/19
Showing 2 results.

Categories Display