Search

Results for tag Downstream user
Showing 28 results.
Most relevant Last modified
Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP (1,832.7k)
Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 – januar 2019 1 S M E R N I C E Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 Januar 2019 2 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Če ste nadaljnji uporabnik, ki snov, ki je navedena na seznamu za avtorizacijo (Priloga XIV), uporablja na podlagi avtorizacije, ki je bila vlagatelju dodeljena na višji stopnji...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Opomba: trenutno so navedene samo prijave, prejete do novembra 2016. Podjetja lahko v prijavah od konca leta 2017 določene informacije označijo kot zaupne. Agencija ECHA bo...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Uvod in ozadje prijave nadaljnjega uporabnika v skladu s členom 66 Uvod in ozadje prijave nadaljnjega uporabnika v skladu s členom 66 Statistični podatki o nadaljnjih uporabnikih, ki jih zadevajo izdane avtorizacije
Vloge za avtorizacijo lahko zajemajo uporabe določene snovi s strani vlagatelja, uporabe na nižji stopnji v dobavni verigi ali oboje. Nadaljnji uporabnik, ki ga zajema...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Ali ste nadaljnji uporabnik? Ali ste nadaljnji uporabnik? Nadaljnji uporabniki
Podjetja ali posamezni delavci, ki uporabljajo kemikalije, so v uredbah REACH in CLP imenovani nadaljnji uporabniki. Ta izraz vključuje podjetja, ki proizvajajo blago ali...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Nadaljnji uporabnik – uredbi REACH in CLP ter druga zakonodaja Nadaljnji uporabnik – uredbi REACH in CLP ter druga zakonodaja Druga zakonodaja in nadaljnji uporabniki
Nadaljnji uporabniki so ključnega pomena pri zagotavljanju, da se kemikalije uporabljajo varno za zaščito zdravja ljudi in okolja. Poleg uredb REACH in CLP uporabnikom kemikalij...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Obveščanje v dobavni verigi Obveščanje v dobavni verigi Obveščanje v dobavni verigi
Udeleženci v dobavni verigi imajo lahko številne vloge, lahko so to tudi različne vloge. Glede na vašo vlogo imate različne obveznosti in morda obstajajo različna orodja in...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Varnostni listi Varnostni listi
Varnostni listi Vključujejo informacije o lastnostih snovi ali zmesi in njenih nevarnostih ter navodila za ravnanje z njimi, njihovo odstranjevanje in prevoz pa tudi ukrepe prve...
Similar Results Similar Results
29/11/17
načrti uporabe – zavihki načrti uporabe – zavihki
Koncept Predloge in predložitve Knjižnica načrtov uporabe
Similar Results Similar Results
18/10/17
Registracija na podlagi uredbe REACH in nadaljnji uporabniki Registracija na podlagi uredbe REACH in nadaljnji uporabniki Registracija na podlagi uredbe REACH in nadaljnji uporabniki
Če pri svojih dejavnostih v EU uporabljate kemikalije, za vas morda veljajo roki za registracijo iz uredbe REACH. Zadnji rok za registracijo obstoječih kemikalij je...
Similar Results Similar Results
11/05/17
E-vodnik o varnostnih listih in scenarijih izpostavljenosti E-vodnik o varnostnih listih in scenarijih izpostavljenosti
Namen tega vodnika je dobaviteljem in prejemnikom varnostnih listov olajšati zbiranje in razumevanje snovi ter uporabo informacij. Iskanje potrebnih informacij je z vgrajenimi...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Uporaba informacij, zbranih na podlagi uredbe REACH/CLP, zaradi zagotovitve varne uporabe kemikalij Elektrogalvanizacija niklja: študija primera Uporaba informacij,...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Informativni bilten REACH Informativni bilten KLJUČNE INFORMACIJE ZA NADALJNJE UPORABNIKE ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kako naj nadaljnji uporabniki obravnavajo scenarije...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Predložitev poročila nadaljnjega uporabnika (razlike v razvrstitvi) Predložitev poročila nadaljnjega uporabnika (razlike v razvrstitvi) Predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov za razlike v razvrstitvi
Predložitev poročila z uporabo orodja REACH-IT Postopek za predložitev poročila - glej priročnik: Kako pripraviti poročilo nadaljnjega uporabnika. Upoštevajte, da zahteva glede...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulatorji – regulativni status Formulatorji – regulativni status Formulatorji
Obveščanje Razvrščanje zmesi Regulativni status snovi, ki jih uporabljate
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulatorji – zavihek razvrščanje Formulatorji – zavihek razvrščanje
Kot formulator ste odgovorni za razvrščanje, označevanje in pakiranje zmesi, ki jo dajete na trg. Zavedati se morate tveganj, povezanih s to zmesjo, in o njih obvestiti...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulativni nadzor in nadaljnji uporabniki Regulativni nadzor in nadaljnji uporabniki Regulativni nadzor in nadaljnji uporabniki
Nadaljnji uporabniki imajo nekatere odgovornosti, kadar se za snov, s katero ravnajo, zahteva regulativno obvladovanje tveganja, kot je avtorizacija, omejitev ali usklajena...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Poročilo nadaljnjega uporabnika Poročilo nadaljnjega uporabnika Poročilo nadaljnjega uporabnika
Nepodprte uporabe (Člen 38(1) uredbe REACH) Nadaljnji uporabniki morajo agenciji ECHA v šestih mesecih od prejema varnostnega lista za registrirano snov poročati o nepodprtih...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Nadaljnji uporabnik – ocena kemijske varnosti Nadaljnji uporabnik – ocena kemijske varnosti Poročilo nadaljnjega uporabnika o kemijski varnosti
Nadaljnji uporabniki se lahko odločijo za pripravo poročila o kemijski varnosti, če njihova uporaba ni podprta (tj. če ni zajeta v pogojih, opisanih v scenariju...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Odgovornosti nadaljnjega uporabnika – preverjanje vaše uporabe Odgovornosti nadaljnjega uporabnika – preverjanje vaše uporabe Preverjanje vaše uporabe
Ko nadaljnji uporabniki prejmejo razširjeni varnostni list za snov ali zmes, morajo ugotoviti, ali scenariji izpostavljenosti ali informativni listi za varno uporabo zmesi...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Nadaljnji uporabniki – vloge in obveznosti Nadaljnji uporabniki – vloge in obveznosti Vloge in obveznosti nadaljnjih uporabnikov
Vsi nadaljnji uporabniki Opredelite in upoštevajte primerne ukrepe v varnostnem listu in scenariju izpostavljenosti Ko nadaljnji uporabniki prejmejo varnostni list, morajo...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kdo je nadaljnji uporabnik? Kdo je nadaljnji uporabnik? Kdo je nadaljnji uporabnik?
Nadaljnji uporabniki so uporabniki kemikalij na podlagi uredb REACH in CLP. To so podjetja ali posamezniki: v Evropski uniji/Evropskem gospodarskem prostoru, ki uporabljajo snov...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulatorji – glavna stran Formulatorji – glavna stran Regulatory status of the substances you use
Formulatorji so nadaljnji uporabniki, ki proizvajajo zmesi in jih običajno dobavljajo navzdol po dobavni verigi ali neposredno potrošnikom. Mešajo snovi in/ali zmesi, pri čemer...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Nasveti za uporabnike kemikalij na delovnem mestu Kratka navodila za uporabnike kemikalij na delovnem mestu o tem, kako najbolje izkoristiti prejete informacije o...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Kako pripraviti poročilo o kemijski varnosti Praktični vodnik 17 Kako pripraviti poročilo o kemijski varnosti Praktični vodnik 17 Kako pripraviti poročilo o kemijski varnosti Praktični vodnik 17 (697.2k)
Kako pripraviti poročilo o kemijski varnosti Praktični vodnik 17 2 Kako pripraviti oceno kemijske varnosti in poročilo o kemijski varnosti nadaljnjega uporabnika ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,302.2k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Kemijska varnost v vašem podjetju Uvod za MSP Kemijska varnost v vašem podjetju Uvod za MSP Kemijska varnost v vašem podjetju Uvod za MSP (1,116.3k)
Kemijska varnost v vašem podjetju Uvod za MSP Izjava o omejitvi...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Showing 28 results.

Categories Display