Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Ghid introductiv privind Regulamentul CLP (1,842.5k)
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Versiunea 3.0 – ianuarie 2019 1 G H I D U R I Ghid introductiv privind Regulamentul CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Dacă sunteți un utilizator din aval care utilizează o substanță ce se află pe lista de autorizare (anexa XIV), în baza unei autorizații acordate unui solicitant din lanțul...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Notă: În prezent, sunt enumerate doar notificările transmise până în noiembrie 2016. Începând cu sfârșitul anului 2017, întreprinderile au putut marca informații specifice din...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Cererile de autorizare pot viza utilizarea unei substanțe date de către solicitant, utilizări la un nivel mai avansat în lanțul de aprovizionare sau ambele. Utilizatorii din...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Sunteți utilizator din aval? Sunteți utilizator din aval? Utilizatori din aval
Întreprinderile sau lucrătorii individuali care utilizează substanțe chimice poartă denumirea de „utilizatori din aval" în regulamentele REACH și CLP. În această categorie sunt...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Utilizatorii din aval – REACH-CLP și alte reglementări Utilizatorii din aval – REACH-CLP și alte reglementări Alte acte legislative și utilizatorii din aval
Utilizatorii din aval joacă un rol esențial prin asigurarea faptului că substanțele chimice sunt utilizate în condiții de siguranță, pentru protejarea sănătății oamenilor și a...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Comunicarea în lanțul de aprovizionare Comunicarea în lanțul de aprovizionare Comunicarea în cadrul lanțului de aprovizionare
Actorii din lanțul de aprovizionare pot avea un număr de roluri și chiar roluri multiple. În funcție de rolul dumneavoastră, aveți obligații diferite, putând exista diverse...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Fișele cu date de securitate Fișele cu date de securitate
Fișele cu date de securitate Fișele cu date de securitate conțin informații despre proprietățile substanței sau amestecului, despre pericole și instrucțiuni de manipulare,...
Similar Results Similar Results
29/11/17
file inventare ale utilizărilor file inventare ale utilizărilor
Concept Formulare și trimitere Biblioteca inventarelor utilizărilor
Similar Results Similar Results
18/10/17
Înregistrarea conform REACH și utilizatorii din aval Înregistrarea conform REACH și utilizatorii din aval Înregistrarea conform REACH și utilizatorii din aval
Dacă activitățile dumneavoastră din UE se bazează pe utilizarea de substanțe chimice, este posibil să vi se aplice termenele de înregistrare REACH. Ultimul termen de...
Similar Results Similar Results
11/05/17
eGuide privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere eGuide privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere
Scopul acestui ghid este de a ajuta furnizorii și beneficiarii fișelor cu date de securitate să le întocmească, să înțeleagă substanțele și să folosească informațiile mai ușor....
Similar Results Similar Results
07/03/17
Utilizarea informațiilor generate conform regulamentelor REACH/ CLP în vederea utilizării în siguranță a produselor chimice Galvanizarea cu nichel: studiu de caz ...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlanda | echa.europa.eu Fișă informativă reach Fișă informativă INFORMAȚII ESENȚIALE PENTRU UTILIZATORII DIN AVAL Fișe...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Cum pot utiliza scenariile de expunere utilizatorii...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Transmiterea unui raport al utilizatorului din aval (diferențe de clasificare) Transmiterea unui raport al utilizatorului din aval (diferențe de clasificare) Transmiterea unui raport al utilizatorului din aval pentru diferențele de clasificare
Transmiterea prin intermediul REACH-IT Procedura de raportare - consultați manualul: Întocmirea unui raport al utilizatorului din aval. Vă rugăm să rețineți că cerința de...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulatori - statutul legal Formulatori - statutul legal Formulatori
Comunicarea Clasificarea amestecurilor Statutul reglementar al substanțelor pe care le folosiți
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulatori – fila privind clasificarea Formulatori – fila privind clasificarea
Ca formulator, aveți responsabilitatea de a clasifica, eticheta și ambala amestecul pe care îl introduceți pe piață. Trebuie să cunoașteți pericolele amestecului și să le...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Controlul normativ și utilizatorii din aval Controlul normativ și utilizatorii din aval Controlul normativ și utilizatorii din aval
Utilizatorii din aval au anumite responsabilități atunci când o substanță pe care o manipulează face obiectul unor măsuri normative de gestionare a riscurilor, cum ar fi...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Rapoartele utilizatorilor din aval Rapoartele utilizatorilor din aval Rapoartele utilizatorilor din aval
Utilizări nerecunoscute [Articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul REACH] Utilizatorii din aval trebuie să comunice la ECHA utilizările nerecunoscute (care se realizează în...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Utilizatorii din aval – Evaluarea securității chimice Utilizatorii din aval – Evaluarea securității chimice Raportul de securitate chimică al utilizatorului din aval
Utilizatorii din aval pot alege să efectueze o evaluare a securității chimice în cazul în care utilizarea lor nu este recunoscută (se realizează în alte condiții decât cele...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Responsabilitățile utilizatorilor din aval – verificarea utilizării Responsabilitățile utilizatorilor din aval – verificarea utilizării Verificarea utilizării
Atunci când primesc o FDS extinsă pentru o substanță sau un amestec, utilizatorii din aval trebuie să stabilească dacă utilizarea lor este recunoscută în scenariile de expunere...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Utilizatorii din aval – roluri și obligații Utilizatorii din aval – roluri și obligații Rolurile şi obligaţiile utilizatorilor din aval
Toți utilizatorii din aval Identificarea și aplicarea măsurilor corespunzătoare din fișa cu date de securitate și din scenariul de expunere Atunci când primesc fișe cu date de...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Cine sunt utilizatorii din aval? Cine sunt utilizatorii din aval? Cine sunt utilizatorii din aval?
Utilizatorii din aval sunt utilizatorii de produse chimice în sensul regulamentelor REACH și CLP. Aceștia sunt întreprinderi sau persoane fizice: din Uniunea Europeană/Spațiul...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulatorii sunt utilizatori din aval care fabrică amestecuri și le furnizează de obicei mai departe în avalul lanțului de aprovizionare sau direct consumatorilor. Formulatorii...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Sfaturi pentru utilizatorii de produse chimice la locul de muncă Ghid concis pentru utilizatorii de produse chimice la locul de muncă despre modul în care pot valorifica la...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Întocmirea raportului de securitate chimică al utilizatorului din aval Ghid practic 17 Întocmirea raportului de securitate chimică al utilizatorului din aval Ghid practic 17 Întocmirea raportului de securitate chimică al utilizatorului din aval Ghid practic 17 (674.3k)
Întocmirea raportului de securitate chimică al utilizatorului din aval Ghid practic 17 2 Întocmirea evaluării securității chimice și a raportului de securitate chimică...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,749.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Securitatea chimică în întreprinderea dumneavoastră Prezentare pentru IMM-uri Securitatea chimică în întreprinderea dumneavoastră Prezentare pentru IMM-uri Securitatea chimică în întreprinderea dumneavoastră Prezentare pentru IMM-uri (1,163.9k)
Securitatea chimică în întreprinderea dumneavoastră Prezentare pentru IMM-uri ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Ghid pentru utilizatorii din aval Ghid pentru utilizatorii din aval Ghid pentru utilizatorii din aval (1,644.6k)
G H I D U R I Ghid pentru utilizatorii din aval Versiunea 2.1 octombrie 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display