Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP (2,028.8k)
Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP Verżjoni 3.0 - Jannar 2019 1 G W I D A Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP Verżjoni 3.0 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Jekk inti utent downstream li juża sustanza li tinstab fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni (Anness XIV) abbażi ta’ awtorizzazzjoni mogħtija lil applikant ‘il fuq fil-katina...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Nota: Bħalissa huma elenkati biss in-notifiki li saru sa Novembru 2016. Il-kumpaniji setgħu jimmarkaw informazzjoni speċifika fin-notifika tagħhom bħala kunfidenzjali sal-aħħar...
Similar Results Similar Results
16/08/18
L-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni jistgħu jkopru użijiet ta’ sustanza partikolari mill-applikant, użijiet aktar ’il quddiem fil-katina tal-provvista, jew it-tnejn li...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Inti utent downstream? Inti utent downstream? Utenti downstream
Il-kumpaniji jew il-ħaddiema individwali li jużaw sustanzi kimiċi jissejħu utenti downstream f'REACH u CLP. Dan jinkludi kumpaniji li jimmanifatturaw oġġetti jew joffru servizzi...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Utent downstream - REACH-CLP u leġiżlazzjoni oħra Utent downstream - REACH-CLP u leġiżlazzjoni oħra Leġiżlazzjoni oħra u utenti downstream
L-utenti downstream huma atturi ewlenin fl-iżgurar li s-sustanzi kimiċi jintużaw b'mod sigur għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Flimkien ma' REACH u CLP,...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Atturi fil-katina tal-provvista jista' jkollhom numru ta' rwoli, u kultant anki aktar minn rwol wieħed. Ikollok obbligi differenti skont ir-rwol tiegħek, u jista' jkun hemm...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Skedi ta' dejta ta' sigurtà Skedi ta' dejta ta' sigurtà
Skedi ta' dejta ta' sigurtà L-iskedi ta' dejta ta' sigurtà jinkludu informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sustanza jew it-taħlita, il-perikli tagħha u struzzjonijiet...
Similar Results Similar Results
29/11/17
tabs tal-mapep ta’ użu tabs tal-mapep ta’ użu
Kunċett Mudelli u sottomissjoni Librerija tal-mapep ta’ użu
Similar Results Similar Results
18/10/17
Reġistrazzjoni ta' REACH u utenti downstream Reġistrazzjoni ta' REACH u utenti downstream Reġistrazzjoni ta' REACH u utenti downstream
Jekk tiddependi fuq is-sustanzi kimiċi għall-operazzjonijiet tiegħek fl-UE, jaf inti affettwat mid-dati ta' skadenza għar-reġistrazzjoni ta' REACH L-aħħar data ta' skadenza biex...
Similar Results Similar Results
11/05/17
Skedi ta' Data ta' Sigurtà u gwida elettronika ta' Xenarji ta' Esponiment Skedi ta' Data ta' Sigurtà u gwida elettronika ta' Xenarji ta' Esponiment
L-għan ta' din il-Gwida huwa li tgħin lill-fornituri u lir-riċevituri tal-iskedi ta' data ta' sigurtà biex jikkompilaw u jifhmu sustanza u jużaw informazzjoni b'mod aktar faċli....
Similar Results Similar Results
07/03/17
L-użu tal-informazzjoni ġġenerata minn REACH/CLP biex jiġi żgurat użu sigur tas-sustanzi kimiċi L-elettroplejtjar bin-nikil: studju tal-każ L-użu tal-informazzjoni...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Skeda Informattiva reach Skeda Informattiva INFORMAZZJONI EWLENIJA GĦALL-UTENTI DOWNSTREAM ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, Kaxxa Postali 400, FI-00121 Ħelsinki, il-Finlandja | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kif utenti downstream jistgħu jindirizzaw...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Preżentazzjoni ta' rapport ta' utent downstream (differenzi fil-klassifikazzjoni) Preżentazzjoni ta' rapport ta' utent downstream (differenzi fil-klassifikazzjoni) Preżentazzjoni ta' rapport ta' utent downstream għal differenzi fil-klassifikazzjoni
Preżentazzjoni permezz ta' REACH-IT Il-proċedura ta' rapportar - ara il-Manwal: Kif tipprepara rapport ta' utent downstream. Innota li r-rekwiżit li klassifikazzjoni ġdida tiġi...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulaturi - status regolatorju Formulaturi - status regolatorju Formulaturi
Komunikazzjoni Klassifikazzjoni ta' taħlitiet Status regolatorju tas-sustanzi li inti tuża
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulaturi - klassifikazzjoni skont it-tab Formulaturi - klassifikazzjoni skont it-tab
Bħala formulatur, inti responsabbli għall-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tat-taħlita li tqiegħed fis-suq. Trid tkun konxju mill-perikli tat-taħlita u...
Similar Results Similar Results
07/06/16
L-utenti downstream għandhom responsabbiltajiet meta sustanza li jittrattaw tkun soġġetta għal ġestjoni tar-riskju regolatorju bħal awtorizzazzjoni, restrizzjoni jew...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Rapporti tal-utent downstream Rapporti tal-utent downstream Rapporti tal-utent downstream
Użi mhux appoġġjati (Artikolu 38(1) ta' REACH) L-utenti downstream iridu jirrapportaw l-użi mhux appoġġjati (barra l-kundizzjonijiet deskritti fix-xenarju ta' esponiment...
Similar Results Similar Results
07/06/16
DU - Valutazzjoni dwar is-sigurtà kimika DU - Valutazzjoni dwar is-sigurtà kimika Rapport dwar is-sigurtà kimika ta’ utent downstream
L-utenti downstream jistgħu jagħżlu li jippreparaw rapport dwar is-sigurtà kimika jekk l-użu tagħhom ma jkunx appoġġjat (barra mill-kundizzjonijiet deskritti fix-xenarju ta'...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Responsabbiltajiet tad-DU - kif tivverifika l-użu tiegħek Responsabbiltajiet tad-DU - kif tivverifika l-użu tiegħek Kif tivverifika l-użu tiegħek
Meta l-utenti downstream jirċievu SDS estiża għal sustanza jew taħlita, dawn iridu jistabblixxu jekk l-użu tagħhom huwiex appoġġjat mix-xenarji ta' esponiment (ES) jew...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Utenti downstream - rwoli u obbligi Utenti downstream - rwoli u obbligi Ir-rwoli u l-obbligi tal-utenti downstream
L-utenti downstream kollha Jidentifikaw u japplikaw miżuri xierqa fl-iskeda ta' dejta ta' sigurtà u x-xenarju ta' esponiment Meta l-utenti downstream jirċievu skeda ta' dejta...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Min hu utent downstream? Min hu utent downstream? Min hu l-utent downstream?
Utenti downstream huma utenti ta' sustanzi kimiċi skont REACH u CLP. Dawn huma kumpaniji jew individwi: fi ħdan l-Unjoni Ewropea/iż-Żona Ekonomika Ewropea, li jużaw sustanza,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Il-formulaturi huma utenti downstream li jipproduċu taħlitiet u normalment ifornuhom aktar 'l isfel fil-katina tal-provvista jew direttament lill-konsumaturi. Dawn iħalltu...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Pariri għall-utenti tal-Kimiċi fuq il-post tax-xogħol Gwida qasira għall-utenti tal-kimiċi fuq il-post tax-xogħol dwar kif tieħu l-aktar mill-informazzjoni...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Kif tħejji rapport dwar is-sigurtà kimika ta’ utent downstream Gwida Prattika 17 Kif tħejji rapport dwar is-sigurtà kimika ta’ utent downstream Gwida Prattika 17 Kif tħejji rapport dwar is-sigurtà kimika ta’ utent downstream Gwida Prattika 17 (715.9k)
Kif tħejji rapport dwar is-sigurtà kimika ta’ utent downstream Gwida Prattika 17 2 Kif tħejji valutazzjoni u rapport dwar is-sigurtà kimika ta’ utent downstream; ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (3,133.3k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Is-Sigurtà kimika fin-negozju tiegħek Introduzzjoni għal SMEs Is-Sigurtà kimika fin-negozju tiegħek Introduzzjoni għal SMEs Is-Sigurtà kimika fin-negozju tiegħek Introduzzjoni għal SMEs (1,199.3k)
Is-Sigurtà kimika fin-negozju tiegħek Introduzzjoni għal SMEs Ċaħda ta'...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Gwida għal Utenti Downstream Gwida għal Utenti Downstream Gwida għal Utenti Downstream (1,754.0k)
G W I D A Gwida għal utenti downstream Verżjoni 2.1 Ottubru 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display