Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (2,034.2k)
Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. – siječanj 2019. 1 S M J E R N I C E Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. siječanj 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Ako ste daljnji korisnik koji koristi tvar s popisa za autorizaciju (prilog XIV.) na temelju autorizacije odobrene podnositelju zahtjeva koji vam prethodi u lancu opskrbe, o...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Napomena: Trenutačno su popisane samo obavijesti dane do studenog 2016. Poduzeća su imala mogućnost označiti određenu informaciju u svojoj obavijesti kao povjerljivu od kraja...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Zahtjev za autorizaciju može obuhvatiti uporabe tvari od strane podnositelja zahtjeva, uporabe dalje u lancu opskrbe ili oboje. Daljnji korisnici obuhvaćeni autorizacijom...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Jeste li vi daljnji korisnik? Jeste li vi daljnji korisnik? Daljnji korisnici
Trgovačka društva ili individualni radnici koji upotrebljavaju kemikalije nazivaju se daljnjim korisnicima u Uredbi REACH i Uredbi CLP. To uključuje i trgovačka društva koja...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Daljnji korisnik - Uredbe REACH i CLP i ostalo zakonodavstvo Daljnji korisnik - Uredbe REACH i CLP i ostalo zakonodavstvo Ostali zakoni i daljnji korisnici
Daljnji korisnici ključni su subjekti u osiguravanju sigurnog korištenja kemikalija za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša. Uz uredbe REACH i CLP, drugo zakonodavstvo na razini...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Komunikacija u lancu opskrbe Komunikacija u lancu opskrbe Komunikacija u lancu opskrbe
Sudionici u lancu opskrbe mogu imati niz uloga, možda čak i višestruke uloge. Ovisno o svojoj ulozi, imate razne obveze, a kao pomoć na raspolaganju vam stoje različiti alati i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Sigurnosno-tehnički listovi Sigurnosno-tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi Sigurnosno-tehnički listovi sadrže informacije o svojstvima tvari ili smjese, njihovim opasnostima i uputama za korištenje, odlaganje i prijevoz te...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Kartice karata uporabe Kartice karata uporabe
Koncept Predlošci i podnošenje Knjižnica karata uporabe
Similar Results Similar Results
18/10/17
Registracija u skladu s Uredbom REACH i daljnji korisnici Registracija u skladu s Uredbom REACH i daljnji korisnici Registracija u skladu s Uredbom REACH i daljnji korisnici
Ako vam je za poslovanje u EU-u potrebna uporaba kemikalija, možete biti podložni rokovima za registraciju u skladu s Uredbom REACH. Zadnji rok za registraciju postojećih...
Similar Results Similar Results
11/05/17
eVodič kroz sigurnosno-tehničke listove i scenarije izloženosti eVodič kroz sigurnosno-tehničke listove i scenarije izloženosti
Svrha vodiča jest pomoći dobavljačima i primateljima sigurnosno-tehničkih listova da lakše sastavljaju i razumiju tvari te se jednostavnije koriste informacijama. Bilo da traže...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Uporaba informacija izrađenih sukladno uredbama REACH i CLP u svrhu jamčenja sigurne uporabe kemikalija Elektroplatiranje niklom: studija slučaja Uporaba informacija...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Annankatu 18, p. p. 400, FI-00121 Helsinki, Finska |echa.europa.eu Informativni list reach Informativni list KLJUČNE INFORMACIJE ZA DALJNJE KORISNIKE Sigurnosno-tehnički...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kako daljnji korisnici mogu postupati sa scenarijima...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Podnošenje izvješća daljnjeg korisnika (razlike u razvrstavanju) Podnošenje izvješća daljnjeg korisnika (razlike u razvrstavanju) Podnošenje izvješća daljnjeg korisnika o razlikama u razvrstavanju
Podnošenje izvješća primjenom alata REACH-IT Postupak izvješćivanja - vidjeti Priručnik: How to prepare a downstream user report – Kako pripremiti izvješće o daljnjem korisniku....
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulatori - regulatorni status Formulatori - regulatorni status Formulatori
Komunikacija Razvrstavanje smjesa Regulatorni status tvari koje koristite
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulatori - razvrstavanje kartica Formulatori - razvrstavanje kartica
Kao formulator, odgovorni ste za razvrstavanje, označivanje i pakiranje smjese koju stavljate na tržište. Morate biti svjesni opasnosti smjese te informacije o tim opasnostima...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulatorna kontrola i daljnji korisnici Regulatorna kontrola i daljnji korisnici Regulatorna kontrola i daljnji korisnici
Daljnji korisnici imaju određene odgovornosti kada je tvar koju upotrebljavaju podložna regulatornom upravljanju rizicima kao što su autorizacija, ograničenja ili usklađeno...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Izvješća daljnjih korisnika Izvješća daljnjih korisnika Izvješća daljnjih korisnika
Nepodržane uporabe (Članak 38. stavak 1. Uredbe REACH) Daljnji korisnici moraju o nepodržanim uporabama (koje nisu podržane scenarijem izloženosti njihovog dobavljača)...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Daljnji korisnik - Procjena kemijske sigurnosti Daljnji korisnik - Procjena kemijske sigurnosti Izvješće o kemijskoj sigurnosti daljnjeg korisnika
Daljnji korisnici mogu odabrati izradu izvješća o kemijskoj sigurnosti ako je njihova uporaba nepodržana (izvan scenarija izloženosti njihovog dobavljača). To uključuje...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Odgovornosti daljnjih korisnika - provjera vaše uporabe Odgovornosti daljnjih korisnika - provjera vaše uporabe Provjera vaše uporabe
Kad daljnji korisnici prime prošireni STL za tvar ili smjesu, trebaju utvrditi je li njihova uporaba obuhvaćena scenarijima izloženosti ili informacijama o sigurnoj uporabi...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Daljnji korisnici - uloge i obveze Daljnji korisnici - uloge i obveze Daljnji korisnici - uloge i obveze
Svi daljnji korisnici Utvrditi i primijeniti odgovarajuće mjere u sigurnosno-tehničkom listu i scenariju izlaganja Nakon što daljnji korisnici zaprime sigurnosno-tehnički list...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Tko je daljnji korisnik? Tko je daljnji korisnik? Tko je daljnji korisnik?
Daljnji korisnici jesu korisnici kemikalija prema Uredbi REACH i Uredbi CLP. To su trgovačka društva ili pojedinci: u Europskoj uniji / Europskom gospodarskom prostoru, koji...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulatori - osnovno Formulatori - osnovno
Formulatori su daljnji korisnici koji proizvode smjese i obično njima opskrbljuju druge subjekte opskrbe ili neposredno potrošače. Oni miješaju tvari i/ili smjese, pri čemu ne...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Savjeti za korisnike kemikalija na radnom mjestu Kratki vodič za korisnike kemikalija na radnom mjestu o tome kako što bolje iskoristiti informacije o razvrstavanju i...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Kako pripremiti izvješće o kemijskoj sigurnosti daljnjeg korisnika Praktični vodič 17 Kako pripremiti izvješće o kemijskoj sigurnosti daljnjeg korisnika Praktični vodič 17 Kako pripremiti izvješće o kemijskoj sigurnosti daljnjeg korisnika Praktični vodič 17 (652.4k)
Kako pripremiti izvješće o kemijskoj sigurnosti daljnjeg korisnika Praktični vodič 17 2 Kako pripremiti procjenu kemijske sigurnosti i izvješće o kemijskoj ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,679.1k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) (1,137.4k)
Kemijska sigurnost u vašem poslovanju Uvod za mala i srednja poduzeća (MSP) ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
du_hr.pdf (1,493.8k)
S M J E R N I C E Smjernice za daljnje korisnike Inačica 2.1 Listopad 2014. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska| Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display