Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen (1,658.3k)
Indledende vejledning til CLP-forordningen Version 3.0 — januar 2019 1 V E J L E D N I N G Indledende vejledning til CLP-forordningen ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Hvis du er downstream-bruger og anvender et stof, som er på godkendelseslisten (bilag XIV) på basis af en godkendelse, der er givet til en ansøger længere oppe i din...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Bemærk: I øjeblikket er kun meddelelser foretaget senest i november 2016 opført. Siden slutningen af 2017 har virksomheder kunnet markere bestemte oplysninger i deres anmeldelse...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Downstreambrugeres anmeldelse i henhold til artikel 66 — intro og baggrund Downstreambrugeres anmeldelse i henhold til artikel 66 — intro og baggrund Statistikker om downstreambrugere omfattet af udstedte godkendelser
Ansøgninger om godkendelse kan omfatte ansøgerens anvendelser af et bestemt stof, anvendelser længere nede i forsyningskæden eller begge dele. Downstream-brugere, der er...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Er du downstream-bruger? Er du downstream-bruger? Downstreambrugere
Virksomheder eller individuelle arbejdstagere, der bruger kemikalier, kaldes downstream-brugere i REACH- og CLP-forordningen. Dette omfatter virksomheder, der producerer varer...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Downstream-brugere – REACH, CLP og anden lovgivning Downstream-brugere – REACH, CLP og anden lovgivning Anden lovgivning og downstream-brugere
Downstream-brugere er centrale aktører i arbejdet med at sikre, at kemikalier anvendes sikkert og ikke skader menneskers sundhed og miljøet. Sideløbende med REACH og CLP findes...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Kommunikation i leverandørkæden Kommunikation i leverandørkæden Kommunikation i leverandørkæden
Aktører i leverandørkæden kan have en række roller og måske endda flere roller. Afhængigt af din rolle har du forskellige forpligtelser, og der kan være forskellige værktøjer og...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Sikkerhedsdatablade Sikkerhedsdatablade
Sikkerhedsdatablade Sikkerhedsdatablade indeholder oplysninger om stoffets eller blandingens egenskaber, farerne ved stoffet eller blandingen og vejledning i håndtering,...
Similar Results Similar Results
29/11/17
faner for anvendelseskort faner for anvendelseskort
Koncept Skabeloner og indsendelse Bibliotek over anvendelseskort
Similar Results Similar Results
18/10/17
REACH-registrering og downstream-brugere REACH-registrering og downstream-brugere REACH-registrering og downstream-brugere
Hvis du anvender kemikalier til dine aktiviteter i EU, kan du være berørt af fristerne for REACH-registrering. Seneste frist for registrering af eksisterende kemikalier er den...
Similar Results Similar Results
11/05/17
E-vejledning om sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier E-vejledning om sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier
Hensigten med denne vejledning er at sætte ansvarlige for udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade og modtagere af sikkerhedsdatablade i stand til at indsamle og tolke oplysninger...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Anvendelse af oplysninger, der er udarbejdet i henhold til REACH/ CLP, for sikker brug af kemikalier Elektroplettering med nikkel: et casestudie Anvendelse af oplysninger,...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Faktablad REACH Faktablad VIGTIG INFORMATION TIL DOWNSTREAM-BRUGERE Sikkerhedsdatablade og ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hvordan downstreambrugere kan håndtere...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Indsendelse af en downstream-brugerrapport om klassificeringsforskelle Indsendelse af en downstream-brugerrapport om klassificeringsforskelle Indsendelse af en downstream-brugerrapport om klassificeringsforskelle
Indsendelse via REACH-IT Indberetningsproceduren - se vejledningen: Sådan udarbejder du en downstream-brugerrapport. At kravet om indberetning af en ny klassificering både...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulatorer - lovgivningsmæssig status Formulatorer - lovgivningsmæssig status Formulatorer
Kommunikation Klassificering af blandinger Den lovgivningsmæssige status af de stoffer, du anvender
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulatorer - klassificeringsfane Formulatorer - klassificeringsfane
Som formulator er du ansvarlig for klassificeringen, mærkningen og emballeringen af den blanding, du markedsfører. Du skal vide, hvilke farer der er forbundet med blandingen,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Lovreguleret kontrol og downstream-brugere Lovreguleret kontrol og downstream-brugere Lovreguleret kontrol og downstream-brugere
Downstream-brugere har forpligtelser, når et stof, de håndterer, er omfattet af lovreguleret risikostyring som f.eks. godkendelse, begrænsning eller harmoniseret klassificering....
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstream-brugerrapporter Downstream-brugerrapporter Downstream-brugerrapporter
Ikke-underbyggede anvendelser (REACH-forordningens artikel 38, stk. 1) Downstream-brugere skal fremsende oplysninger om ikke-underbyggede anvendelser (uden for de betingelser,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstream-brugere - Kemikaliesikkerhedsvurdering Downstream-brugere - Kemikaliesikkerhedsvurdering En downstream-brugerkemikaliesikkerhedsrapport
Downstream-brugerne kan vælge at udføre en kemikaliesikkerhedsvurdering, hvis deres anvendelse ikke er underbygget (stoffet anvendes under andre forhold end dem, der er...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstream-brugeres ansvar - kontrol af din anvendelse Downstream-brugeres ansvar - kontrol af din anvendelse Kontrol af din anvendelse
Når downstream-brugere modtager et udvidet sikkerhedsdatablad for et stof eller en blanding, skal de finde ud af, om deres anvendelse underbygges af eksponeringsscenarierne...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Downstreambrugere - roller og forpligtelser Downstreambrugere - roller og forpligtelser Downstream-brugeres roller og forpligtelser
Alle downstreambrugere Identificere og anvende passende foranstaltninger i sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenariet Når downstreambrugere modtager et sikkerhedsdatablad,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Hvem er downstreambrugere? Hvem er downstreambrugere? Hvem er downstream-bruger?
Downstreambrugere er brugere af kemikalier i henhold til REACH- og CLP-forordningen. Der er tale om virksomheder eller enkeltpersoner: i Den Europæiske Union/Det Europæiske...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulatorer - hovedside Formulatorer - hovedside
Formulatorer er downstream-brugere, som fremstiller blandinger og sædvanligvis leverer dem til brugere længere nede i leverandørkæden eller direkte til forbrugerne. De blander...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Gode råd til brugere af kemikalier på arbejdspladsen En kort vejledning til brugere af kemikalier på arbejdspladsen om, hvordan man får det meste ud af de modtagne...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Udarbejdelse af en downstreambrugers kemikaliesikkerhedsrapport Praktisk vejledning 17 Udarbejdelse af en downstreambrugers kemikaliesikkerhedsrapport Praktisk vejledning 17 Udarbejdelse af en downstreambrugers kemikaliesikkerhedsrapport Praktisk vejledning 17 (615.9k)
Udarbejdelse af en downstreambrugers kemikaliesikkerhedsrapport Praktisk vejledning 17 2 Udarbejdelse af en downstreambrugers kemikaliesikkerhedsvurdering og...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,613.3k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er (1,032.3k)
Kemikaliesikkerhed i din virksomhed Introduktion for SMV'er ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Vejledning til downstreambrugere Vejledning til downstreambrugere Vejledning til downstreambrugere (1,444.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu V E J L E D N I N G Vejledning for downstream-brugere ...
Similar Results Similar Results
08/04/14
Showing 29 results.

Categories Display