Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
Rekommendationer – informationskrav Rekommendationer – informationskrav Standardinformationskrav
I Reach är standardinformationskraven de som krävs som ett minimum för att uppfylla dina registreringsskyldigheter och de är direkt beroende av hur mycket av ett kemiskt ämne...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Rekommendationer – ämnesidentifiering Rekommendationer – ämnesidentifiering Ämnesidentifiering
Reach kräver att alla registranter anger tillräcklig information för att identifiera sina ämnen. Det får bara finnas ett registreringsunderlag för varje ämne, så företag som...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Rekommendationer – riskhantering – paneler Rekommendationer – riskhantering – paneler Klassificering och märkning
Klassificering och märkning är nödvändig för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, samt fri rörlighet för kemiska ämnen, blandningar och varor....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU-medlemsstaterna. Syftet är att klargöra betänkligheter avseende säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan begära...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Beslut under utvärderingen av registreringsunderlag
Om Echa anser att ditt registreringsunderlag inte innehåller den information som krävs för ditt ämne i det registrerade mängdintervallet, kommer ett beslut att utfärdas....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – exponering och risk – paneler Rekommendationer – exponering och risk – paneler Exponeringsbedömning och riskkarakterisering
Du måste utföra exponeringsbedömning och riskkarakterisering för ämnen som registrerats för över tio ton per år, om de har klassificerats som farliga, som långlivade,...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – anpassningspaneler Rekommendationer – anpassningspaneler Anpassningar
En anpassning till standardinformationskravet innebär att du i stället för att utföra ett test lämnar en motivering som baseras antingen på allmänna regler eller på särskilda...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Rekommendationer – registrering Rekommendationer – registrering Registrering
Du har ansvar för att samla in information om mängdintervall, egenskaper och användning av kemiska ämnen som du tillverkar eller importerar i mängder som överstiger ett ton per...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Allmänna rekommendationer
Dessa allmänna rekommendationer visar Echas viktiga meddelanden för att hålla dina registreringsdata i ordning och förbättra dem proaktivt. Uppdatera regelbundet Du är...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Utvärderingsprocess
Faser Översikt Utvärderingsprocess Fas 1 Bedömning Fas 2 Beslutsprocess Fas 3 Uppföljning av Echas beslut Reach syftar till att skydda människors hälsa och miljön, och dess...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Utvärdering Utvärdering Utvärdering
Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som lämnats av företag i syfte att granska kvaliteten på registreringsunderlagen och testningsförslagen. Syftet är att...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Utvärderingsprocess: Aktörer Utvärderingsprocess: Aktörer Aktörer
De huvudsakliga aktörerna i utvärderingsprocessen är följande: Registranter En registrant är en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska ekonomiska...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Rekommendationer – introduktion Rekommendationer – introduktion Rekommendationer till registranter
Alla Reach-registranter uppmanas att proaktivt uppdatera och granska sin information för att förbättra kvaliteten på sina registreringsunderlag. Följande rekommendationer...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 2 Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Utvärdering enligt Reach – lägesrapport 2016 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 (831.1k)
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Ökad kunskap ger ökad säkerhet För att göra Europa hälsosammare, säkrare och mer välmående vill vi veta mer om de kemikalier...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 (465.8k)
en kvalitativ bedömning kvalitativ bedömning Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Mer kunskap ger större säkerhet Vi vill veta mer om kemikalier för...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet (1,240.6k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-02-SV Årsrapporten beskriver Echas utvärdering under 2013 och...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 (929.9k)
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Om ditt företag förbereder sig för nästa tidsfrist för registrering kan du använda analysen och ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 (501.5k)
1 Utvärderingsrapporter 2011 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG (47.2k)
ECHA-FS-12-05-SV Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Företag som ska registrera ämnen före ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg (418.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH (487.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2010 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna rapport innehåller rekommendationer till...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 24 results.

Categories Display