Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Priporočila – zahteve po informacijah Priporočila – zahteve po informacijah Zahteve po standardnih informacijah
Zahteve po standardnih informacijah so v skladu z uredbo REACH minimalne zahteve, ki so potrebne za izpolnitev vaših obveznosti glede registracije in ki so neposredno odvisne od...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Priporočila – identiteta snovi Priporočila – identiteta snovi Identifikacija snovi
V skladu z uredbo REACH morajo vsi registracijski zavezanci predložiti dovolj informacij za identifikacijo snovi. Ker mora za posamezno snov obstajati le ena registracijska...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Priporočila – obvladovanje tveganja – podokna Priporočila – obvladovanje tveganja – podokna Razvrščanje in označevanje
Razvrščanje in označevanje sta ključna za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in varstva okolja, pa tudi prostega pretoka snovi, zmesi in izdelkov. Sta tudi izhodiščna...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – evalvacija snovi – podokna Priporočila – evalvacija snovi – podokna Sklep na podlagi evalvacije snovi
Cilj evalvacije snovi, ki jo izvajajo države članice EU, je pojasniti pomisleke glede varne uporabe snovi. Da bi evalvacijski pristojni organ ugotovil, ali uporaba snovi pomeni...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – evalvacija dokumentacije – podokna Priporočila – evalvacija dokumentacije – podokna Sklep na podlagi evalvacije dokumentacije
Če agencija ECHA meni, da vaša registracijska dokumentacija ni v skladu z zahtevami po informacijah, ki veljajo za vašo snov na podlagi njenega registriranega količinskega...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – izpostavljenost in tveganja – podokna Priporočila – izpostavljenost in tveganja – podokna Ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja
Če so snovi, registrirane v količini več kot 10 ton na leto, razvrščene kot nevarne ali kot snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in strupene (PBT) ali so zelo...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – podokna v zvezi s prilagoditvami Priporočila – podokna v zvezi s prilagoditvami Prilagoditve
Prilagoditev zahteve po standardnih informacijah pomeni, da namesto izvedbe testiranja predložite utemeljitev na podlagi nekaterih splošnih ali posebnih pravil. Splošna pravila...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Priporočila – registracija Priporočila – registracija Registracija
Odgovorni ste za zbiranje informacij o količini, lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedete ali uvozite v količini, večji od ene tone na leto. Agenciji ECHA te...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Priporočila registracijskim zavezancem – splošno – besedilo na vrhu strani Priporočila registracijskim zavezancem – splošno – besedilo na vrhu strani Splošna priporočila
V teh splošnih priporočilih so poudarjena ključna sporočila agencije ECHA za stalno urejanje vaših registracijskih podatkov in njihovo proaktivno izboljševanje. Redno...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Postopek evalvacije
Faze Pregled Postopek evalvacije Faza 1 Ocenjevanje Faza 2 Odločanje Faza 3 Nadaljnji ukrepi po sklepu agencije ECHA Cilj uredbe REACH je varovati zdravje ljudi in okolje, njen...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Evalvacija Evalvacija Evalvacija
Agencija ECHA in države članice ocenijo informacije, ki jih predložijo podjetja, da proučijo kakovost registracijske dokumentacije in predlogov za testiranje. Namen je...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Postopek evalvacije: udeleženci Postopek evalvacije: udeleženci Udeleženci
Glavni udeleženci postopka evalvacije so: Registracijski zavezanci Registracijski zavezanec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali sedežem v Evropskem...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Priporočljivo je, da vsi registracijski zavezanci v skladu z uredbo REACH proaktivno posodabljajo in pregledujejo svoje informacije, da bi izboljšali kakovost svoje...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evalvacija v skladu z uredbo REACH: Poročilo o napredku 2017 Povzetek in priporočila registracijskim zavezancem 2 Evalvacija v skladu z uredbo REACH: Poročilo o...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2016 Povzetek in priporočila registracijskim zavezancem 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2015 Priporočila registracijskim zavezancem ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 (949.0k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Več znanja, boljša varnost Da bi Evropo naredili bolj zdravo, varno in bogato, bi radi izvedeli več o ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 (559.7k)
Več znanja, boljša varnost Da bi Evropo naredili bolj zdravo, varno in bogato, bi radi izvedeli več o kemikalijah, ki jih uporabljamo. Tako zbiramo, pregledujemo...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost (1,233.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-14-A-02-SL V letnem poročilu so pojasnjene dejavnosti evalvacije...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 (972.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo (359.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Če se vaše podjetje pripravlja za naslednji rok za registracijo, lahko uporabite analizo in...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 (601.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA REGISTRACIJSKIH DOKUMENTACIJ V SKLADU Z UREDBO REACH Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA REGISTRACIJSKIH DOKUMENTACIJ V SKLADU Z UREDBO REACH Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA REGISTRACIJSKIH DOKUMENTACIJ V SKLADU Z UREDBO REACH (129.1k)
ECHA-FS-12-05-SL ECHA-FS-12-05-SL Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Poročilo o napredku pri evalvaciji 2009 Poročilo o napredku pri evalvaciji 2009 Poročilo o napredku pri evalvaciji 2009 (426.6k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Poročilo o napredku za leto 2010 o evalvaciji v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku za leto 2010 o evalvaciji v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku za leto 2010 o evalvaciji v skladu z uredbo REACH (485.1k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2010 OMEJITEV ODGOVORNOSTI Poročilo vsebuje priporočila morebitnim...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display