Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Ieteikumi — informācijas prasības Ieteikumi — informācijas prasības Standarta informācijas prasības
Atbilstoši REACH regulai ar standartinformācijas prasībām tiek noteikts informācijas minimums, kas ir jāiesniedz, lai izpildītu reģistrācijas pienākumus, un šīs prasības ir...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Ieteikumi — vielas identifikācija Ieteikumi — vielas identifikācija Vielu identificēšana
Saskaņā ar REACH regulu visiem reģistrētājiem ir jāsniedz pietiekama informācija, lai varētu identificēt to vielas. Katrai vielai var būt tikai viena reģistrācijas...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Ieteikumi — riska pārvaldība — testi Ieteikumi — riska pārvaldība — testi Klasificēšana un marķēšana
Lai nodrošinātu veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvu apriti, ir ļoti svarīgi tos klasificēt un marķēt. Klasificēšana un...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ieteikumi — vielu izvērtēšana — testi Ieteikumi — vielu izvērtēšana — testi Lēmums saskaņā ar vielas novērtējumu
ES dalībvalstis vērtē vielas. Izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai bažas par vielas drošu lietošanu ir pamatotas. Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, papildus prasītajai...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ieteikumi — dokumentācijas izvērtēšana — testi Ieteikumi — dokumentācijas izvērtēšana — testi Lēmums saskaņā ar dokumentācijas novērtējumu
Ja ECHA uzskata, ka jūsu reģistrācijas dokumentācijā nav sniegta informācija, kas ir jāsniedz par jūsu vielu reģistrētajā tonnāžas diapazonā, , ECHA izdod lēmumu. Ar šo lēmumu...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ieteikumi — iedarbība un risks — testi Ieteikumi — iedarbība un risks — testi Iedarbības novērtējums un riska apraksts
Jums ir jāsagatavo iedarbības novērtējums un riska apraksts par vielām, kuru reģistrētais daudzums pārsniedz 10 tonnu gadā un kuras ir klasificētas kā bīstamas vai noturīgas,...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ieteikumi — pielāgojumi — testi Ieteikumi — pielāgojumi — testi Pielāgojumi
Standartinformācijas prasību pielāgošana nozīmē, ka tā vietā, lai veiktu testu, jūs iesniedzat pamatojumu, kas ir balstīts vai nu uz vispārējiem noteikumiem, vai uz konkrētajiem...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Ieteikumi — reģistrācija Ieteikumi — reģistrācija Reģistrācija
Jums ir pienākums vākt informāciju par tonnāžu, īpašībām un lietošanas veidiem vielām, ko ražojat vai importējat apjomā, pārsniedzot vienu tonnu gadā. Jūs sniedzat šos datus...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Ieteikumi reģistrētājiem — vispārīgi — augšējais teksts Ieteikumi reģistrētājiem — vispārīgi — augšējais teksts Vispārīgi ieteikumi
Šajos vispārīgajos ieteikumos ir atspoguļoti ECHA galvenie vēstījumi par to, kā uzturēt savus reģistrācijas datus kārtībā un tos proaktīvi uzlabot. Atjauniniet tos regulāri...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Izvērtēšanas process
Posmi Pārskats Izvērtēšanas process 1. posms Novērtēšana 2. posms Lēmumu pieņemšana 3. posms Turpmākie pasākumi pēc ECHA lēmuma REACH regulas mērķis ir aizsargāt cilvēku...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Izvērtēšana Izvērtēšana Vērtēšana
ECHA un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti. Mērķis ir noskaidrot, vai...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Izvērtēšanas process — Dalībnieki Izvērtēšanas process — Dalībnieki Dalībnieki
Izvērtēšanas procesa galvenie dalībnieki ir aprakstīti turpmāk. Reģistrētāji Reģistrētājs var būt fiziska vai juridiska persona, kas ir nodibināta Eiropas Ekonomikas zonā...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Ieteikumi — ievads Ieteikumi — ievads Ieteikumi reģistrētājiem
Visi reģistrētāji, kas iesnieguši pieteikumu saskaņā ar REACH regulu, tiek mudināti pēc savas iniciatīvas atjaunināt un pārskatīt sniegto informāciju, lai uzlabotu savu...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Izvērtējums saskaņā ar REACH 2017. gada progresa ziņojums Kopsavilkums un ieteikumi reģistrētājiem 2 Izvērtējums saskaņā ar REACH 2017. gada progresa ziņojums ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Izvērtējums saskaņā ar REACH – 2016. gada progresa ziņojums Kopsavilkums un ieteikumi reģistrētājiem 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem (287.7k)
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2015. gada progresa ziņojums Ieteikumi reģistrētājiem 2 Novērtējums...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums (931.5k)
Novērtēšana saskaņā ar REACH – 2014. gada progresa ziņojums Vairāk zināt nozīmē lielāku drošību Lai padarītu Eiropu veselīgāku, drošāku un plaukstošāku, mums jāzina vairāk ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2013. gada progresa ziņojums (593.5k)
Vairāk zināt nozīmē lielāku drošību Lai padarītu Eiropu veselīgāku, drošāku un plaukstošāku, mums jāzina vairāk par ķimikālijām, ko lietojam. Šeit izklāstīts, kā...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību 2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību 2013. gada novērtējuma ziņojums: labākas zināšanas nozīmē lielāku drošību (1,236.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Somija | echa.europa.eu FAKTI UN SKAITĻI ECHA-14-A-02-LV Gada ziņojumā ir sniegti skaidrojumi par ECHA novērtēšanas...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa ziņojums (1,486.7k)
Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr.: +358 9 686180 | Fakss: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Novērtēšana saskaņā ar REACH 2012. gada progresa...
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei 2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei 2012. gada novērtējuma ziņojums — galvenie rezultāti un svarīgākie ieteikumi nozarei (302.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ja jūsu uzņēmums gatavojas nākamajam reģistrācijas termiņam, varat izmantot ECHA novērtējuma...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 Novērtējums saskaņā ar REACH 2011 (838.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Novērtējums saskaņā ar REACH Progresa ziņojums 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA (120.2k)
ECHA-FS-12-05-LV 2011. gada novērtējuma ziņojuma kopsavilkums REACH REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA Uzņēmumiem, kam jāreģistrē vielas ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums 2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums 2009. gada novērtēšanas gaitas ziņojums (523.9k)
Novērtējums saskaĦā ar REACH Progresa ziĦojums par 2009. gadu ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH 2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH 2010. gada novērtēšanas gaitas ziņojums saskaņā ar REACH (661.4k)
Novērtējums saskaņā ar REACH Progresa ziņojums par 2010. gadu ATRUNA Ziņojumā ir iekļauti ieteikumi potenciāliem...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display