Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Standartiniai informacijai keliami reikalavimai
Remiantis REACH reglamentu, standartiniai informacijai keliami reikalavimai – tai reikalavimai, kuriuos privaloma įvykdyti, kad būtų įvykdytos jūsų registracijos prievolės; jie...
Similar Results Similar Results
26/02/20
Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Medžiagos identifikavimas
REACH reglamentas įpareigoja visus registruotojus pateikti pakankamai informacijos cheminei medžiagai identifikuoti. Kiekvienai cheminei medžiagai turi būti pateikta tik viena...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Rekomendacijos – rizikos valdymas – grupės Rekomendacijos – rizikos valdymas – grupės Klasifikavimas ir ženklinimas
Klasifikavimas ir ženklinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu
Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su saugiu cheminės medžiagos naudojimu....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su dokumentacijos vertinimu
Jeigu ECHA mano, kad jūsų registracijos dokumentacijoje nepateikta reikalaujama informacija apie jūsų cheminę medžiagą, registruojamą pagal tam tikrą kiekį tonomis, ji priims...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas
Turite atlikti cheminių medžiagų, kurių registruojamas metinis kiekis tonomis yra daugiau nei dešimt tonų, poveikio vertinimą ir parengti rizikos apibūdinimą, jeigu jos...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekomendacijos – pritaikymo grupės Rekomendacijos – pritaikymo grupės Pritaikymai
Standartinio informacijai keliamo reikalavimo pritaikymas reiškia, kad užuot atlikę bandymą, jūs pateikiate įrodymą, pagrįstą bendrosiomis arba specialiomis taisyklėmis....
Similar Results Similar Results
21/02/20
Rekomendacijos – registracija Rekomendacijos – registracija Registracija
Jūs esate atsakingi už informacijos apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų kiekį tonomis, savybes ir naudojimo būdus rinkimą, jeigu jų kiekis per metus viršija...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Bendrosios rekomendacijos
Šiose bendrose rekomendacijose pateikiamos pagrindinės ECHA pastabos apie tai, kaip nuosekliai tvarkyti ir aktyviai tobulinti registracijos duomenis. Reguliariai atnaujinkite...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Vertinimo procesas
Etapai Apžvalga Vertinimo procesas 1 etapas Vertinimas 2 etapas Sprendimo priėmimas 3 etapas Tolesni veiksmai, susiję su ECHA sprendimu REACH reglamento paskirtis – apsaugoti...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Vertinimas Vertinimas Vertinimas
ECHA ir valstybės narės vertina įmonių pateiktą informaciją, kad išnagrinėtų registracijos dokumentacijų ir pasiūlymų atlikti bandymus kokybę. Taip siekiama nustatyti, ar...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Vertinimo procesas: dalyviai Vertinimo procesas: dalyviai Dalyviai
Pagrindiniai vertinimo proceso dalyviai: Registruotojai Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris per metus Europos ekonominėje erdvėje...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Rekomendacijos – įvadas Rekomendacijos – įvadas Rekomendacijos registruotojams
Visi REACH registruotojai raginami aktyviai atnaujinti ir peržiūrėti savo duomenis, kad pagerintų savo registracijos dokumentacijos kokybę. Toliau pateiktos rekomendacijos...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Vertinimas pagal REACH reglamentą. 2017 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 2 Vertinimas pagal REACH reglamentą. 2017 m. pažangos ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2016 m. pažangos ataskaita Santrauka ir rekomendacijos registruotojams 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita Rekomendacijos registruotojams (279.5k)
Rekomendacijos registruotojams Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2015 m. pažangos ataskaita...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita (1,222.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus. 2014 m. pažangos ataskaita Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2013 m. pažangos ataskaita (671.1k)
Daugiau žinių, didesnė sauga Siekiame, kad Europa būtų sveikesnė, saugesnė ir dar labiau klestėtų, todėl norime daugiau žinoti apie joje naudojamas chemines...
Similar Results Similar Results
08/05/14
2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga 2013 m. vertinimo ataskaita: daugiau žinių, patikimesnė sauga (1,235.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTAI IR SKAIČIAI ECHA-14-A-02-LT Metinėje ataskaitoje pristatoma Europos cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m. pažangos ataskaita (1,021.2k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija| Tel. +358 9 686180 | Faks. +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2012 m....
Similar Results Similar Results
24/05/13
2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams 2012 m. vertinimo ataskaita. Pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos pramonės atstovams (305.3k)
annankatu 18, p.o. box 400,fi-00121 helsinki, finland |echa.europa.eu Jei ruošiatės iki kito registracijos termino užregistruoti cheminę medžiagą ir norite dokumentaciją...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011 (769.9k)
Annankatu 18, p. d. 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. + 358 9 686180 | Faks. + 358 9 68618210 | echa.europa.eu Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS (128.9k)
ECHA-FS-12-05-LT 2011 m. vertinimo ataskaitos santrauka REACH REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJŲ VERTINIMAS Įmonėms, kurios turi užregistruoti chemines...
Similar Results Similar Results
01/03/12
2009 m. vertinimo pažangos ataskaita 2009 m. vertinimo pažangos ataskaita 2009 m. vertinimo pažangos ataskaita (491.1k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2009 m. pažangos ataskaita ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita 2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita 2010 m. pagal REACH atliekamo vertinimo pažangos ataskaita (600.8k)
Vertinimas pagal REACH reglamento reikalavimus 2010 m. pažangos ataskaita ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Siekiant, kad būsimos...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display