Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
Preporuke – evaluacija dosjea – paneli Preporuke – evaluacija dosjea – paneli Odluka u sklopu evaluacije dosjea
Ako ECHA smatra da vaš registracijski dosje nije usklađen s informacijama koje su potrebne za vašu tvar u registriranom količinskom rasponu, o tome će donijeti odluku. Navedena...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Preporuke – upravljanje rizikom – paneli Preporuke – upravljanje rizikom – paneli Razvrstavanje i označivanje
Razvrstavanje i označivanje od ključne su važnosti za osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja i okoliša, kao i omogućivanje slobodnog kretanja tvari, smjesa i proizvoda....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Sve se podnositelje registracije u skladu s Uredbom REACH potiče da proaktivno ažuriraju i revidiraju svoje informacije u svrhu poboljšanja kvalitete svojih registracijskih...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – evaluacija tvari – paneli Preporuke – evaluacija tvari – paneli Odluka u sklopu evaluacije tvari
Evaluaciju tvari provode države članice EU-a. Cilj evaluacije tvari jest razjasniti sporna pitanja povezana sa sigurnom uporabom tvari. Uz standardne zahtjeve obavješćivanja...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – izloženost i rizik – paneli Preporuke – izloženost i rizik – paneli Procjena izloženosti i karakterizacija rizika
Morate provesti procjenu izloženosti i karakterizaciju rizika za tvari registrirane u količinama iznad deset tona godišnje, ako su razvrstane kao opasne ili kao tvari koje imaju...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – paneli za prilagodbe Preporuke – paneli za prilagodbe Odstupanja
Prilagodba standardnom zahtjevu obavješćivanja znači da umjesto provođenja ispitivanja dostavljate obrazloženje koje se temelji na određenim općim ili posebnim pravilima....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – zahtjevi obavješćivanja Preporuke – zahtjevi obavješćivanja Standardni zahtjevi obavješćivanja
U okviru Uredbe REACH standardni zahtjevi obavješćivanja propisani su kao minimum za ispunjenje vaših obveza u pogledu registracije i izravno ovise o količini tvari koju...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – identifikacija tvari Preporuke – identifikacija tvari Identifikacija tvari
Uredbom REACH propisuje se da svi podnositelji registracije moraju dostaviti dostatne informacije kako bi identificirali svoje tvari. Za svaku tvar mora postojati samo jedan...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – registracija Preporuke – registracija Registracija
Odgovorni ste za prikupljanje informacija o količinama, svojstvima i uporabama tvari koje proizvodite ili uvozite u količinama većima od jedne tone godišnje. Te podatke...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke za podnositelje registracije – općenito – gornji tekst Preporuke za podnositelje registracije – općenito – gornji tekst Opće preporuke
U ovim se općenitim preporukama ističu ključne poruke ECHA-e koje se odnose na prikladno čuvanje vaših podataka o registraciji i njihovo proaktivno poboljšanje. Redovito...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Evaluacija
Similar Results Similar Results
27/02/19
Requests for further information - Links Requests for further information - Links Zahtjevi za dodatnim informacijama
Vidi još i Dossier evaluation process Committees Secretariat Unit The Member State Committee
Similar Results Similar Results
28/11/18
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Koraci
Priprema i podnošenje dosjea Uredbom REACH od tvrtki u Europskoj uniji zahtijeva se podnošenje registracijskih dosjea koji pružaju informacije o intrinzičnim svojstvima tvari...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH: Izvješće o napretku za 2017. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 2 Evaluacija u skladu s Uredbom REACH:...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH – Izvješće o napretku za 2016. Izvršni sažetak i preporuke za podnositelje registracije 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija (282.9k)
Evaluacija u skladu s Uredbom REACH Izvješće o napretku za 2015 Preporuke podnositeljima registracija ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. (1,171.3k)
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku 2014. Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europu učinili zdravijom, sigurnijom i prosperitetnijom, želimo znati više o...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvješće o napretku u 2013. (571.6k)
Više znanja, više sigurnosti Kako bi Europa bila zdravija, sigurnija i prosperitetnija, želimo znati više o kemikalijama koje koristimo. Ovo je način kako...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti Izvješće o ocjenjivanju za 2013.: više znanja, više sigurnosti (1,238.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu ČINJENICE I BROJKE ECHA-14-A-02-HR U godišnjem izvješću obrazlažu se aktivnosti ocjenjenjivanja...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Akteri
Glavni dionici u postupku evaluacije su: Podnositelji zahtjeva za registracijom Podnositelj zahtjeva za registracijom može biti svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju Evaluacijsko izvješće za 2012. – glavni rezultati i ključne preporuke za industriju (302.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ako se vaša tvrtka priprema za sljedeći registracijski rok, možete upotrijebiti analizu i...
Similar Results Similar Results
05/06/13
Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012. (994.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evaluacija prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2012....
Similar Results Similar Results
05/06/13
Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku 2011. (732.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ocjenjivanje prema Uredbi REACH Izvještaj o napretku ...
Similar Results Similar Results
04/06/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Postupak evaluacije
Ovaj dijagram daje pregled postupka evaluacije. Kako biste dobili više informacija o postupku, molimo pročitajte dio o Dionicima i koracima. Detaljni dijagram postupka evaluacije
Similar Results Similar Results
22/03/13
Showing 24 results.

Categories Display