Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Suositukset – tietovaatimukset Suositukset – tietovaatimukset Vakiotietovaatimukset
REACH-asetuksen mukaisilla vakiotietovaatimuksilla tarkoitetaan niitä vähimmäistietoja, jotka on toimitettava, jotta täyttäisit rekisteröintivelvollisuutesi, ja ne määräytyvät...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Suositukset – aineen tunnistetiedot Suositukset – aineen tunnistetiedot Aineen tunnistaminen
REACH-asetus velvoittaa kaikki rekisteröijät antamaan riittävästi tietoa, jotta niiden aineet voidaan tunnistaa. Kustakin aineesta saa olla vain yksi rekisteröintiaineisto,...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Suositukset – riskinhallinta – paneelit Suositukset – riskinhallinta – paneelit Luokitus ja merkinnät
Luokitus ja merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaan liikkuvuuden varmistamisessa. Luokitus...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – aineen arv. – paneelit Suositukset – aineen arv. – paneelit Aineen arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Aineen arvioinnin tekevät EU:n jäsenvaltiot. Arvioinnin tavoitteena on selventää aineen turvalliseen käyttöön liittyviä huolenaiheita. Arvioiva toimivaltainen viranomainen voi...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – aineiston arv. – paneelit Suositukset – aineiston arv. – paneelit Asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Jos ECHA katsoo, ettei rekisteröintiaineistosi täytä ainettasi koskevia tietovaatimuksia rekisteröidyn tonnimäärän osalta, se tekee asiasta päätöksen. Tämä päätös velvoittaa...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – altistuminen ja riski – paneelit Suositukset – altistuminen ja riski – paneelit Altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta
Sinun täytyy tehdä altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta aineille, joita rekisteröidään yli kymmenen tonnia vuodessa, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi tai jos ne ovat...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Suositukset – mukautuspaneelit Suositukset – mukautuspaneelit Mukautukset
Vakiotietovaatimuksen mukautus tarkoittaa sitä, että testin tekemisen sijasta toimitetaan perustelu, joka pohjautuu joko yleisiin tai erityisiin sääntöihin. Yleiset säännöt on...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Suositukset – rekisteröinti Suositukset – rekisteröinti Rekisteröinti
Sinulla on velvollisuus kerätä tietoja sellaisten aineiden tonnimääristä, ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita valmistat tai tuot maahan yli yhden tonnin vuodessa. Toimitat...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Yleisiä suosituksia
Nämä ovat ECHAn keskeisiä viestejä korostavia yleisiä suosituksia, joiden avulla voit pitää rekisteröintitietosi kunnossa ja parantaa niitä oma-aloitteisesti. Päivitä tiedot...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Arviointiprosessi
Vaiheet Yleiskuvaus Arviointiprosessi Vaihe 1 Arviointi Vaihe 2 Päätöksen tekeminen Vaihe 3 ECHAn päätöksen seuranta REACH-asetuksen tavoitteena on suojata ihmisten terveyttä ja...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Arviointi Arviointi Arviointi
Kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot arvioivat yritysten toimittamat tiedot rekisteröintiasiakirjojen ja testausehdotusten laadun tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, aiheuttaako...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Arviointimenettely: Toimijat Arviointimenettely: Toimijat Toimijat
Arviointimenettelyn päätoimijat ovat seuraavat: Rekisteröijät Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on sijoittautunut Euroopan talousalueelle (ETA) ja joka valmistaa...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Suositukset – johdanto Suositukset – johdanto Suosituksia rekisteröijille
Kaikkia REACH-asetuksen mukaisia rekisteröijiä kehotetaan päivittämään ja tarkistamaan tietojaan aktiivisesti ja parantamaan siten rekisteröintiaineistojensa laatua. Seuraavat...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH-asetuksen mukainen arviointi: edistymiskertomus 2017 Tiivistelmä ja suosituksia rekisteröijille 2 REACH-asetuksen mukainen arviointi: edistymiskertomus 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
REACH-asetuksen mukainen arviointi – Edistymiskertomus 2016 Tiivistelmä ja suosituksia rekisteröijille 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
REACH-asetuksen mukainen arviointi Edistymiskertomus 2015 Suosituksia rekisteröijille 2 Kertomus...
Similar Results Similar Results
23/03/16
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 (880.4k)
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 Tieto lisää turvallisuutta Tehdäksemme Euroopasta terveemmän, turvallisemman ja vauraamman haluamme tietää...
Similar Results Similar Results
16/07/15
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 (537.1k)
Tieto lisää turvallisuutta Haluamme saada lisää tietoa käytössä olevista kemikaaleista ja parantaa terveyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. Niinpä ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta (1,232.2k)
annankatu 18, pl 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ASIA- JA NUMEROTIETOA ECHA-14-A-02-FI Vuosikertomuksessa selitetään ECHAn arviointitoimia vuonna 2013,...
Similar Results Similar Results
11/04/14
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 (910.5k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki, Suomi | puh. +358 9 686180 | faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jos yrityksenne valmistautuu seuraavaan rekisteröinnin määräaikaan, voitte käyttää...
Similar Results Similar Results
19/03/13
REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 (513.8k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | P. +358 9 686180 | F. +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-asetuksen mukainen arviointi Edistymistä koskeva kertomus 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI (55.5k)
ECHA-FS-12-05-FI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Kaikkia yrityksiä, joiden on rekisteröitävä...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Arvioinnin edistymiskertomus 2009 Arvioinnin edistymiskertomus 2009 Arvioinnin edistymiskertomus 2009 (439.6k)
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä koskeva kertomus 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti (453.9k)
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä koskeva kertomus 2010 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Kertomuksessa esitetään...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display