Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Suosituksia rekisteröijille
Luokitus ja merkinnät
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Yleisiä suosituksia
Pidä rekisteröintisi ajan tasalla ja toimi ennakoivasti rekisteröintitietojen parantamiseksi noudattamalla näitä yleisiä suosituksia. Seuraa muutoksia ja päivitä tietoja...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – aineen tunnistetiedot Suositukset – aineen tunnistetiedot Aineen tunnistaminen
Yritysten on yksilöitävä selkeästi valmistamansa tai maahantuomansa aineet. Näin yritykset voivat rekisteröidä saman aineen yhdessä REACH-asetuksen mukaisen ”yksi aine, yksi...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – rekisteröinti Suositukset – rekisteröinti Rekisteröinti
Jos yrityksesi valmistaa tai tuo maahan aineita enemmän kuin yhden tonnin vuodessa, olet vastuussa rekisteröintiasiakirjojen laatimisesta ja toimittamisesta kemikaalivirastolle....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – tietovaatimukset Suositukset – tietovaatimukset Vakiotietovaatimukset
Rekisteröintivelvoitteiden noudattamiseksi sinun on täytettävä REACH-asetuksessa säädetyt vähimmäistietovaatimukset. Nämä vaatimukset riippuvat EU:ssa tai Euroopan...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – altistuminen ja riskit – paneelit Suositukset – altistuminen ja riskit – paneelit Altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta
Sinun täytyy tehdä altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta aineille, joita rekisteröidään vähintään kymmenen tonnia vuodessa, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi tai jos ne...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – asiakirja-aineiston arviointipaneelit Suositukset – asiakirja-aineiston arviointipaneelit Asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Asiakirja-aineiston arvioinnissa kemikaalivirasto tarkistaa, täyttävätkö rekisteröinnissä toimittamasi tiedot REACH-asetuksessa aineelle ja tonnimäärälle asetetut vaatimukset....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – luokitus ja merkinnät Suositukset – luokitus ja merkinnät Luokitus ja merkinnät
Luokitus ja merkinnät ovat vaaraviestinnän lähtökohta ja tärkeitä tekijöitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisessa haitallisilta kemikaaleilta. Luokituksesta,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – mukautuspaneelit Suositukset – mukautuspaneelit Mukautukset
Vakiotietovaatimuksen mukautus tarkoittaa sitä, että testin tekemisen sijasta toimitat perustelut. Perustelujen on pohjauduttava joko REACH-asetuksen liitteessä XI selitettyihin...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Suositukset – aineen arviointi – paneelit Suositukset – aineen arviointi – paneelit Aineen arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Aineen arvioinnin tekevät EU:n jäsenvaltiot. Arvioinnin tavoitteena on selventää aineen turvalliseen käyttöön liittyviä mahdollisia riskejä. Arvioiva toimivaltainen viranomainen...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Evaluation process Evaluation process Arviointiprosessi
Vaiheet Yleiskuvaus Arviointiprosessi Vaihe 1 Arviointi Vaihe 2 Päätöksen tekeminen Vaihe 3 ECHAn päätöksen seuranta REACH-asetuksen tavoitteena on suojata ihmisten terveyttä ja...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Arviointi Arviointi Arviointi
Kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot arvioivat yritysten toimittamat tiedot rekisteröintiasiakirjojen ja testausehdotusten laadun tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, aiheuttaako...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Arviointimenettely: Toimijat Arviointimenettely: Toimijat Toimijat
Arviointimenettelyn päätoimijat ovat seuraavat: Rekisteröijät Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on sijoittautunut Euroopan talousalueelle (ETA) ja joka valmistaa...
Similar Results Similar Results
14/11/19
REACH-asetuksen mukainen arviointi: edistymiskertomus 2017 Tiivistelmä ja suosituksia rekisteröijille 2 REACH-asetuksen mukainen arviointi: edistymiskertomus 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
REACH-asetuksen mukainen arviointi – Edistymiskertomus 2016 Tiivistelmä ja suosituksia rekisteröijille 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
REACH-asetuksen mukainen arviointi Edistymiskertomus 2015 Suosituksia rekisteröijille 2 Kertomus...
Similar Results Similar Results
23/03/16
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 (880.4k)
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2014 Tieto lisää turvallisuutta Tehdäksemme Euroopasta terveemmän, turvallisemman ja vauraamman haluamme tietää...
Similar Results Similar Results
16/07/15
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2013 (537.1k)
Tieto lisää turvallisuutta Haluamme saada lisää tietoa käytössä olevista kemikaaleista ja parantaa terveyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. Niinpä ...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta Arviointikertomus 2013: enemmän tietoa, lisää turvallisuutta (1,232.2k)
annankatu 18, pl 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu ASIA- JA NUMEROTIETOA ECHA-14-A-02-FI Vuosikertomuksessa selitetään ECHAn arviointitoimia vuonna 2013,...
Similar Results Similar Results
11/04/14
REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 (910.5k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki, Suomi | puh. +358 9 686180 | faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-asetukseen perustuva arviointi Tilanneraportti 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset Arviointiraportti 2012 – Tärkeimmät tulokset ja keskeiset teollisuudelle annetut suositukset (302.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Jos yrityksenne valmistautuu seuraavaan rekisteröinnin määräaikaan, voitte käyttää...
Similar Results Similar Results
19/03/13
REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 REACH-asetuksen mukainen arviointi 2011 (513.8k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | P. +358 9 686180 | F. +358 9 68618210 | echa.europa.eu REACH-asetuksen mukainen arviointi Edistymistä koskeva kertomus 2011 ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI (55.5k)
ECHA-FS-12-05-FI Yhteenveto arviointikertomuksesta 2011 REACH-REKISTERÖINTIAINEISTOJEN ARVIOINTI Kaikkia yrityksiä, joiden on rekisteröitävä...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Arvioinnin edistymiskertomus 2009 Arvioinnin edistymiskertomus 2009 Arvioinnin edistymiskertomus 2009 (439.6k)
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä koskeva kertomus 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä vuonna 2010 koskeva raportti (453.9k)
REACH-asetuksen mukaisen arvioinnin edistymistä koskeva kertomus 2010 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Kertomuksessa esitetään...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display