Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Anbefalinger - informationskrav Anbefalinger - informationskrav Standardoplysningskrav
I henhold til REACH er standardinformationskravene det, der som minimum kræves for at opfylde dine registreringsforpligtelser, og de er direkte afhængige af, hvor meget du...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Anbefalinger - stof-id Anbefalinger - stof-id Stofidentifikation
REACH kræver, at alle registranter giver tilstrækkelige oplysninger til at identificere deres stoffer. Der må kun være et registreringdossier for hvert stof, så virksomheder,...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Anbefalinger - risikohåndtering - paneler Anbefalinger - risikohåndtering - paneler Klassificering og mærkning
Klassificering og mærkning er afgørende for at sikre et højt niveau af beskyttelse af sundheden og miljøet samt fremme den frie bevægelighed for stoffer, blandinger og varer....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - stofvurdering - paneler Anbefalinger - stofvurdering - paneler Afgørelse under stofvurdering
Stofvurdering udføres af EU-medlemsstaterne. Det har til formål at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med sikker anvendelse af stoffet. Den vurderende kompetente myndighed...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - dossiervurdering - paneler Anbefalinger - dossiervurdering - paneler Afgørelse under dossiervurdering
Hvis ECHA mener, at dit registreringsdossier ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der kræves for dit stof om det registrerede tonnagebånd, vil der blive udfærdiget en...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - eksponering og risiko - paneler Anbefalinger - eksponering og risiko - paneler Eksponeringsvurdering og risikokarakterisering
Du skal udføre en eksponeringsvurdering og en risikokarakterisering for stoffer, der er registreret på over 10 ton om året, hvis de er klassificeret som farlige eller har...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - tilpasningspaneler Anbefalinger - tilpasningspaneler Tilpasninger
En tilpasning til standardinformationskrav betyder, at i stedet for at udføre et forsøg, skal du levere en begrundelse, som er baseret på enten generelle regler eller specifikke...
Similar Results Similar Results
21/02/20
AnbefalingerAnbefalinger - registrering AnbefalingerAnbefalinger - registrering Registrering
Du har ansvaret for at indsamle oplysninger om tonnagerne, egenskaberne og anvendelserne når det gælder de stoffer, du fremstiller eller importerer i mængder på mere end 1 ton...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Anbefalinger til registranter - generel toptekst Anbefalinger til registranter - generel toptekst Generelle anbefalinger
Disse anbefalinger fremhæver ECHA's vigtigste meddelelser for at holde dine registreringsdata i orden og forbedre disse proaktivt. Opdatér regelmæssigt Du er ansvarlig for at...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Vurderingsproces
Faser Oversigt Vurderingsproces Fase 1 Vurdering Fase 2 Afgørelsesproces Fase 3 Opfølgning på ECHA's afgørelse REACH-forordningen sigter mod at beskytte sundheden og miljøet, og...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Vurdering Vurdering Evaluering
ECHA og medlemsstaterne vurderer de oplysninger, virksomhederne har indsendt, for at gennemgå registreringsdossierernes kvalitet og behandle forslagene til forsøg. Målet er at...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Vurderingsprocessen: Aktører Vurderingsprocessen: Aktører Aktører
Hovedaktørerne i vurderingsprocessen er: Registranter En registrant kan være en fysisk eller juridisk person, der er hjemmehørende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde...
Similar Results Similar Results
14/11/19
AnAnAnbefalinger - introduktion AnAnAnbefalinger - introduktion Anbefalinger til registranter
Alle REACH-registranter opfordres til proaktivt at opdatere og gennemse deres oplysninger for at forbedre kvaliteten af deres registreringsdossierer. Følgende anbefalinger er...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Vurdering i henhold til REACH: Statusrapport for 2017 Resumé og anbefalinger til registranter 2 Vurdering i henhold til REACH: Statusrapport for 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Vurdering i henhold til REACH – Statusrapport for 2016 Resumé og anbefalinger til registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter (290.9k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2015 Anbefalinger til registranter 2 Vurdering i...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 (866.0k)
Vurdering i henhold til REACH – statusrapport for 2014 Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 (470.1k)
Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de kemikalier, vi bruger. Sådan indsamler,...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed Statusrapport for 2013: Større viden, bedre sikkerhed (1,237.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu FAKTA OG TAL ECHA-14-A-02-DA Den årlige rapport redegør for ECHA’s vurderingsaktivitet i 2013,, ...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 (888.3k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels ingfors , Finland | T lf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien Evalueringsrapport 2012 – Hovedresultater og vigtige anbefalinger til industrien (304.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Hvis din virksomhed er ved at forberede sig til den næste registreringsfrist, kan du bruge...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 Vurdering i henhold til REACH 2011 (544.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2011...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER (57.5k)
ECHA-FS-12-05-DA Resumé af vurderingsrapport for 2011 VURDERING AF REACH-REGISTRERINGSDOSSIERER Virksomheder, der skal registrere stoffer inden...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 Vurdering i henhold til REACH - Forløbsrapport 2009 (429.5k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 Vurdering i henhold til REACH, forløbsrapport 2010 (407.8k)
Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Rapporten indeholder anbefalinger til potentielle...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display