Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 23 results.
Most relevant Last modified
Doporučení – požadavky na informace Doporučení – požadavky na informace Standardní požadavky na informace
Podle nařízení REACH jsou standardní požadavky na informace ty, které jsou vyžadovány jako minimum ke splnění vašich registračních povinností, a závisejí přímo na tom, kolik...
Similar Results Similar Results
26/02/20
Doporučení – identita látky Doporučení – identita látky Identifikace látky
Podle nařízení REACH musí všichni žadatelé o registraci poskytnout dostatečné informace pro identifikaci svých látek. Pro každou látku musí být pouze jedna registrační...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Doporučení – řízení rizik – panely Doporučení – řízení rizik – panely Klasifikace a označení
Klasifikace a označování jsou zásadní k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volného pohybu chemických látek, směsí a předmětů. Klasifikace a...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – hodnocení látek – panely Doporučení – hodnocení látek – panely Rozhodnutí na základě hodnocení látky
Hodnocení látek provádějí členské státy EU. Cílem tohoto hodnocení je vyjasnit obavy týkající se bezpečného používání látek. Hodnotící příslušný orgán může požádat o informace...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Rozhodnutí na základě hodnocení dokumentace
Domnívá-li se agentura ECHA, že vaše registrační dokumentace není v souladu s informacemi požadovanými pro vaši látku v registrovaném množstevním rozmezí, vydá rozhodnutí. Na...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – úpravy – panely Doporučení – úpravy – panely Úpravy
Úpravou standardního požadavku na informace se rozumí, že místo provedení zkoušky poskytnete odůvodnění, které se opírá buď o obecná, nebo konkrétní pravidla. Obecná pravidla...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Doporučení – registrace Doporučení – registrace Registrace
Odpovídáte za shromáždění informací o množství, vlastnostech a použití látek, které vyrábíte nebo dovážíte v množství větším než jedna tuna ročně. Tyto údaje předáváte agentuře...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Obecná doporučení
Tato obecná doporučení zdůrazňují klíčová sdělení agentury ECHA s tím cílem, aby vaše registrační údaje byly uchovávány v pořádku a byly proaktivně vylepšovány. Provádějte...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Postup hodnocení
Fáze Přehled Postup hodnocení Fáze 1 Posouzení Fáze 2 Decision making Fáze 3 Kroky navazující na rozhodnutí agentury ECHA Cílem nařízení REACH je chránit lidské zdraví a životní...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Hodnocení Hodnocení Hodnocení
Agentura ECHA a členské státy vyhodnotí informace předložené společnostmi s cílem přezkoumat kvalitu registračních dokumentací a návrhů zkoušek. Cílem je vyjasnit, zda daná...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Postup hodnocení: účastníci Postup hodnocení: účastníci Účastníci
Hlavními účastníky postupu hodnocení jsou tyto subjekty: Žadatelé o registraci Jako žadatel o registraci může vystupovat fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Evropském...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Všichni žadatelé o registraci podle nařízení REACH se vyzývají k tomu, aby v zájmu zvýšení kvality svých registračních dokumentací proaktivně aktualizovali a revidovali své...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Hodnocení podle nařízení REACH: zpráva o pokroku za rok 2017 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 2 Hodnocení podle nařízení REACH: zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Hodnocení podle nařízení REACH – zpráva o pokroku za rok 2016 Shrnutí a doporučení pro žadatele o registraci 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 Doporučení pro žadatele o registraci (286.0k)
Doporučení pro žadatele o registraci Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2015 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 (940.7k)
Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014 Více znalostí, větší bezpečnost Abychom Evropu učinili zdravější, bezpečnější a úspěšnější, chceme vědět více ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost Hodnotící zpráva za rok 2013: více znalostí, větší bezpečnost (1,239.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finsko | echa.europa.eu FAKTA & ÚDAJE ECHA-14-A-02-CS Výroční zpráva vysvětluje činnosti agentury ECHA v oblasti...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2012 (1,044.7k)
A nnankatu 18, PO Box 400, FI-00121 Hels inky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty Hodnotící zpráva za rok 2012 – hlavní výsledky a základní doporučení pro průmyslové subjekty (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Pokud se váš podnik připravuje na příští termín registrace, můžete využít analýzu a doporučení...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 Hodnocení podle nařízení REACH 2011 (812.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH (100.4k)
ECHA-FS-12-05-CS Shrnutí hodnotící zprávy za rok 2011 HODNOCENÍ REGISTRAČNÍCH DOKUMENTACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH Společnostem, které musí registrovat ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 Zpráva o pokroku hodnocení za rok 2009 (460.1k)
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 s ohledem na hodnocení podle nařízení REACH (656.3k)
Hodnocení podle nařízení REACH Zpráva o pokroku za rok 2010 UPOZORNĚNÍ Tato zpráva obsahuje doporučení pro potenciální...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 23 results.

Categories Display