Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Стандартни изисквания за информация
Съгласно REACH изискванията за стандартна информация са тези, които се изискват като минимум за изпълнение на задълженията ви за регистрация, и зависят пряко от това какво...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Препоръки — идентифициране на вещества Препоръки — идентифициране на вещества Идентифициране на вещества
Регламентът REACH изисква всички регистранти да предоставят достатъчно информация за идентифициране на веществата им. За всяко вещество трябва да има само едно регистрационно...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Препоръки — управление на риска — комисии Препоръки — управление на риска — комисии Класификация и етикетиране
Класификацията и етикетирането са от решаващо значение, за да се осигури високо равнище на защита на здравето и околната среда, както и свободното движение на веществата,...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да отстрани опасенията, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият компетентен...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — оценка на досиета –— комисии Препоръки — оценка на досиета –— комисии Решение от оценка на досиета
Ако ECHA прецени, че регистрационното ви досие не съответства на информацията, която се изисква за вашето вещество в регистрирания тонажен обхват, тя ще издаде решение. Това...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — експозиция и риск — комисии Препоръки — експозиция и риск — комисии Оценка на експозицията и характеризиране на риска
Необходимо е да извършите оценка на експозицията и характеризиране на риска за вещества, регистрирани в количества над десет тона годишно, ако са класифицирани като опасни или...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — комисии по адаптирането Препоръки — комисии по адаптирането Адаптации
Адаптирането към стандартното изискване за предоставяне на информация означава, че вместо извършването на дадено изпитване се представя обосновка въз основата на общи или...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Препоръки — регистрация Препоръки — регистрация Регистрация
Вие носите отговорността за събиране на информация за тонажа, свойствата и употребите на веществата, които произвеждате или внасяте в количества над един тон на година....
Similar Results Similar Results
18/02/20
Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Общи препоръки
В тези общи препоръки са изложени основните послания на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за поддържането на регистрационните ви данни, както и за активното им...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Етапи Преглед Процес на оценка Фаза 1 Оценка Фаза 2 Вземане на решение Фаза 3 Последващи действия във връзка с решението на ECHA Целта на REACH е да защити човешкото здраве и...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Оценка Оценка Оценка
ECHA и държавите членки оценяват информацията, подадена от дружествата, за да определят качеството на регистрационните досиета и на предложенията за провеждане на изпитване....
Similar Results Similar Results
25/11/19
Процес на оценяване: Участници Процес на оценяване: Участници Участници
Основните участници в процеса на оценяване са: Регистрантите Регистрант може да бъде физическо или юридическо лице, установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП),...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Препоръки — въведение Препоръки — въведение Препоръки към регистрантите
Всички регистранти по REACH се насърчават проактивно да актуализират и проверяват информацията, с която разполагат, за да се подобри качеството на регистрационните им досиета....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2017 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 2 Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Оценка съгласно REACH — Доклад за напредъка на работата през 2016 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите (305.1k)
Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. (899.5k)
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по-процъфтяваща, ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. (633.3k)
Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по- процъфтяваща, трябва да знаем повече за химикалите, които използваме. Ето...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност (1,360.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi -00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-02-BG Годишният доклад включва пояснения за дейностите на ECHA за...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. (1,064.7k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels inki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията (354.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ако вашето дружество се подготвя за следващия краен срок за регистрация, можете да използвате ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 (820.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH (144.0k)
ECHA-FS-12-05-BG Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH На дружества, които трябва да ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. (563.9k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2009 г. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH (839.5k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2010 г. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Този доклад включва препоръки към...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display