Search

Results for tag Data sharing biocides
Most relevant Last modified
Obveznost izmenjave podatkov – Uredba o biocidnih proizvodih (EU) št. 528/2012 Ključne točke Obveznost izmenjave podatkov – Uredba o biocidnih proizvodih (EU) št. 528/2012 Ključne točke Obveznost izmenjave podatkov – Uredba o biocidnih proizvodih (EU) št. 528/2012 Ključne točke (69.9k)
Obveznost izmenjave podatkov – Uredba o biocidnih proizvodih (EU) št. 528/2012 Ključne točke 1) Da bi kar najbolj zmanjšali testiranje na vretenčarjih in...
Similar Results Similar Results
28/04/14
Uredba o biocidnih proizvodih – poizvedba Uredba o biocidnih proizvodih – poizvedba Poizvedba
Informacije o dostopnih preskusih in študijah Vsak vlagatelj, ki namerava opraviti preskuse ali študije, ki vključujejo vretenčarje, mora za svoje vloge za izdajo dovoljenja na...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Uredba o biocidnih proizvodih – izmenjava podatkov Uredba o biocidnih proizvodih – izmenjava podatkov Izmenjava podatkov
Temeljni in nov vidik uredbe o biocidnih proizvodih je skupna obveznost obstoječih lastnikov podatkov in morebitnih vlagateljev glede izmenjave nekaterih podatkov iz preskusov...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 3 results.

Categories Display