Search

Results for tag Data sharing biocides
Most relevant Last modified
Velvoite tietojen yhteiskäytöstä - biosidivalmisteasetus (EU) N:o 528/2012 Pääkohdat Velvoite tietojen yhteiskäytöstä - biosidivalmisteasetus (EU) N:o 528/2012 Pääkohdat Velvoite tietojen yhteiskäytöstä - biosidivalmisteasetus (EU) N:o 528/2012 Pääkohdat (53.6k)
Velvoite tietojen yhteiskäytöstä - biosidivalmisteasetus (EU) N:o 528/2012 Pääkohdat 1) Biosidiasetuksen (EU) No 528/2012 (BPR) keskeisimpiin periaatteisiin...
Similar Results Similar Results
28/04/14
biosidiasetus – tiedustelu biosidiasetus – tiedustelu Tiedustelu
Käytettävissä olevia testejä ja tutkimuksia koskevat tiedot Jos hakija aikoo tehdä biosidiasetuksen mukaisia lupahakemuksiaan varten testejä tai tutkimuksia, joissa käytetään...
Similar Results Similar Results
19/11/13
biosidivalmisteasetus – tietojen yhteiskäyttö biosidivalmisteasetus – tietojen yhteiskäyttö Tietojen yhteiskäyttö
Keskeinen ja uusi näkökohta biosidiasetuksessa on olemassa olevien tietojen omistajien ja mahdollisten hakijoiden yhteinen velvollisuus jakaa tietyt EU:n viranomaisille...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 3 results.

Categories Display