Search

Results for tag Data sharing
Most relevant Last modified
Souporaba podatkov Souporaba podatkov Izmenjava podatkov
Registracijski zavezanci si morajo na vsak način prizadevati za pravično, pregledno in nediskriminatorno souporabo podatkov o intrinzičnih lastnostih snovi. To velja zlasti za...
Similar Results Similar Results
13/11/19
Sprememba glavnega registracijskega zavezanca Sprememba glavnega registracijskega zavezanca Spremembe skupnih predložitev
Sprememba glavnega registracijskega zavezanca Soudeleženi registracijski zavezanci lahko spremenijo glavnega registracijskega zavezanca v sistemu REACH-IT, če se s tem...
Similar Results Similar Results
13/03/19
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.5k)
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Običajni stroškovni elementi pri souporabi podatkov ECHA-17-B-05-SL Ključno načelo sodelovanja pri...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Spori glede souporabe podatkov Spori glede souporabe podatkov Spori glede souporabe podatkov
Registracijski zavezanci morajo storiti vse za zagotovitev, da se stroški souporabe podatkov določijo pošteno, pregledno in nediskriminatorno. Če ne uspejo doseči sporazuma,...
Similar Results Similar Results
25/01/16
Showing 4 results.

Categories Display