Search

Results for tag Data sharing
Most relevant Last modified
Andere hoofdregistrant Mederegistranten kunnen de rol van hoofdregistrant binnen REACH-IT overdragen indien de vorige en nieuwe hoofdregistrant daarmee instemmen. De nieuwe...
Similar Results Similar Results
13/03/19
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kostenelementen bij gezamenlijk gebruik van gegevens ECHA-17-B-05-NL Het belangrijkste...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Geschillen over gezamenlijk gebruik van gegevens Geschillen over gezamenlijk gebruik van gegevens Geschillen over gezamenlijk gebruik van gegevens
Mederegistranten moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kosten voor het delen van de informatie op een billijke, transparante en niet-discriminerende wijze...
Similar Results Similar Results
25/01/16
Showing 3 results.

Categories Display