Search

Results for tag Data sharing
Most relevant Last modified
Вид на съвместното подаване Вид на съвместното подаване Промени в съвместните подавания
Вид на съвместното подаване От лятото на 2016 г. насам има два вида съвместно подаване — „пълно“ и „междинно“. „Пълното“ съвместно подаване може да съдържа всяка комбинация от...
Similar Results Similar Results
30/05/18
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (244.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Видове разходи при обмен на данни ECHA-17-В-05-BG Основният принцип на сътрудничеството за обмен...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Спорове за обмен на данни Спорове за обмен на данни Спорове за обмена на данни
Съвместните регистранти трябва да положат максимални усилия, за да се уверят, че разходите по обмена на информацията се определят по справедлив, прозрачен и недискриминационен...
Similar Results Similar Results
25/01/16
Showing 3 results.

Categories Display