Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP (1,839.3k)
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 – január 2019 1 U S M E R N E N I A Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 január...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Zoznam klasifikácie a označovania Zoznam klasifikácie a označovania Zoznam klasifikácie a označovania
Čo je zoznam klasifikácie & označovania? Táto databáza obsahuje informácie týkajúce sa klasifikácie a označovania oznámených a registrovaných látok, ktoré poskytli výrobcovia...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Oznámenie do zoznamu klasifikácie a označovania Oznámenie do zoznamu klasifikácie a označovania Ako sa predkladá a aktualizuje oznámenie klasifikácie a označovania?
Oznámenie môžete predložiť len elektronicky cez portál REACH-IT na webovom sídle agentúry ECHA. Na tento účel sa musíte najskôr zaregistrovať v REACH-IT a vytvoriť si konto....
Similar Results Similar Results
17/06/16
Zoznam – ďalšie informácie Zoznam – ďalšie informácie Databáza zoznamu klasifikácie a označovania
Táto databáza obsahuje informácie o klasifikácii a označovaní oznámených a registrovaných látok, ktoré poskytli výrobcovia a dovozcovia. Patrí sem aj zoznam harmonizovanej...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Do jedného mesiaca od uvedenia látky na trh ju musíte oznámiť do zoznamu klasifikácie a označovania a: vyrábate látku, ktorá podlieha registrácii podľa nariadenia REACH; alebo...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display