Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu (1,807.3k)
Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0. redakcija — 2019. gada janvāris 1 V A D L Ī N I J A S Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Klasifikācijas un marķējumu saraksts Klasifikācijas un marķējumu saraksts Klasifikācijas un marķējumu saraksts
Kas ir klasificēšanas un marķējumu saraksts? Šajā datu bāzē ir klasifikācijas un marķēšanas informācija par paziņotajām un reģistrētajām vielām, kas saņemta no ražotājiem un...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Savu paziņojumu Jūs varat iesniegt tikai elektroniski, izmantojot REACH-IT portālu ECHA tīmekļa vietnē. Lai to izdarītu, Jums vispirms jāreģistrējas REACH-IT un jāizveido konts....
Similar Results Similar Results
17/06/16
Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Jums ir jāpaziņo par vielu klasificēšanas un marķēšanas (C&L) sarakstam viena mēneša laikā kopš tās laišanas tirgū un Jums: ražojat šo vielu un tā ir jāreģistrē saskaņā ar REACH...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display