Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (2,034.2k)
Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. – siječanj 2019. 1 S M J E R N I C E Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. siječanj 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Classification & Labelling Inventory Classification & Labelling Inventory Popis razvrstavanja i označivanja
Što je Inventar razvrstavanja i oznaèavanja? Ova baza podataka sadržava informacije o razvrstavanju i oznaèavanju prijavljenih i registriranih tvari koje su dostavili...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Notification to the C&L Inventory - Who? - Links Notification to the C&L Inventory - Who? - Links Tko?
Vidi još i Practical guide 7: How to Notify Substances to the Classification & Labelling Inventory [PDF] Introductory Guidance on the CLP Regulation [PDF] Guidance on the...
Similar Results Similar Results
15/08/17
Prijavu možete podnijeti samo elektronièki, putem portala REACH-IT u sklopu web-mjesta ECHA-e. Da biste to mogli napraviti, prvo se morate prijaviti u sustav REACH-IT i stvoriti...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Ova baza podataka sadrži informacije o razvrstavanju i označivanju prijavljenih i registriranih tvari koje su dostavili proizvođači i uvoznici. Ona uključuje i popis usklađenih...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Who has to submit a notification? Who has to submit a notification? Prijava na popis razvrstavanja i označivanja
Tvar morate prijaviti radi uvrštenja na popis razvrstavanja i označivanja u roku od mjesec dana nakon njezina stavljanja na tržište te vi: Proizvodite tvar i ona podliježe...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 6 results.

Categories Display