Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen (1,658.3k)
Indledende vejledning til CLP-forordningen Version 3.0 — januar 2019 1 V E J L E D N I N G Indledende vejledning til CLP-forordningen ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Fortegnelse over klassificeringer og mærkninger Fortegnelse over klassificeringer og mærkninger Fortegnelsen over klassificering og mærkning
Hvad er fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger? Det er en database over klassificeringer og mærkninger af anmeldte og registrerede stoffer baseret på oplysninger fra...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Anmeldelse til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger (C&L-fortegnelsen) Anmeldelse til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger (C&L-fortegnelsen) Sådan indsender og opdaterer du din C&L-anmeldelse
Du kan kun indsende din anmeldelse elektronisk via REACH-IT-portalen på ECHA's websted. Du skal først registrere dig på REACH-IT-portalen og oprette en konto. Du har måske...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Yderligere information om fortegnelsen Yderligere information om fortegnelsen C&L-fortegnelsen
Denne database indeholder klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også listen over...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Du skal anmelde et stof til fortegnelsen over klassificering og mærkning (C&L-fortegnelsen) senest én måned efter, at du har bragt det på markedet, og du: fremstiller stoffet,...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display