Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP (1,999.8k)
Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 3.0 — януари 2019 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Уводно ръководство относно регламента CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Списък за класификация и етикетиране Списък за класификация и етикетиране Cписък на веществата за класификация и етикетиране
Какво представлява списъкът за класификация и етикетиране? Тази база данни съдържа информация, предоставена от производители и вносители за класификацията и етикетирането на...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Нотификациите можете да подадете само по електронен път чрез портала REACH-IT на уебсайта на ECHA. За целта първо трябва да се регистрирате в REACH-IT и да създадете...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Базата данни съдържа информация за класификация и етикетиране относно нотифицирани и регистрирани вещества, получена от производители и вносители. В нея също така е включен...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Трябва да нотифицирате Списъка за класификация и етикетиране (C&L) за дадено вещество в рамките на един месец от пускането му на пазара и вие: произвеждате веществото и то...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display