Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Inledande vägledning rörande CLP-förordningen Inledande vägledning rörande CLP-förordningen Inledande vägledning rörande CLP-förordningen (1,667.9k)
Inledande vägledning om CLP-förordningen Version 3.0 – januari 2019 1 V Ä G L E D N I N G Inledande vägledning om CLP-förordningen Version...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Att förstå CLP-förordningen Att förstå CLP-förordningen Att förstå CLP
Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Märkning och förpackning Märkning och förpackning Märkning och förpackning
När ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper har identifierats måste de klassificeras i enlighet med detta. Tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer,...
Similar Results Similar Results
17/07/17
En grundprincip i förordningen om klassificering, märkning och förpackning är att tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare egenklassificerar ett ämne eller en blandning....
Similar Results Similar Results
12/07/17
Testning inom CLP Testning inom CLP Testning inom CLP
För klassificerings- och märkningssyften måste tillverkare, importörer och nedströmsanvändare av ett ämne eller en blandning samla in och bedöma varje typ av befintlig...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Klassificering av blandningar – identifiera information Klassificering av blandningar – identifiera information Identifiera all tillgänglig information
Det första steget är att identifiera all relevant tillgänglig information om själva blandningen och de enskilda ämnen som ingår i den, efter vad som behövs. Det är viktigt att...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Anmärkningar och tips om farotyper Anmärkningar och tips om farotyper Anmärkningar och tips om farotyper (72.2k)
Anmärkningar och tips om farotyper En blandning kan medföra andra faror än sina enskilda beståndsdelar. Exempelvis kan en blandning som innehåller ett brandfarligt ämne och...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Klassificering av blandningar – se över Klassificering av blandningar – se över Granska klassificeringen
Kom ihåg att klassificeringen av en blandning kan behöva ses över av många skäl. Ändringar av den harmoniserade klassificeringen av de ingående ämnena Den harmoniserade...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Klassificering av blandningar – välja Klassificering av blandningar – välja Besluta om klassificering och märkning
Om din utvärdering av blandningen visar att de faror som är förenade med den uppfyller kriterierna för klassificering i en eller flera faroklasser, kategorier eller indelningar...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Klassificering av blandningar – utvärdera Klassificering av blandningar – utvärdera Utvärdera informationen mot klassificeringskriterier
Efter att du har samlat in all information och bedömt dess giltighet är det dags att jämföra uppgifterna med kriterierna för klassificering och besluta hur blandningen ska...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Klassificering av blandningar – granska Klassificering av blandningar – granska Granska tillgänglig information
Kraven för identifiering och granskning av tillgänglig information om blandningar beskrivs i artiklarna 6–8 i CLP-förordningen. När du har samlat all grundläggande och specifik...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Var börjar jag?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Klassificering av blandningar Klassificering av blandningar Klassificering av blandning
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Är du importör eller formulerare av blandningar inom EU/EES? Om du är det ansvarar du för klassificering, märkning och förpackning av den...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display