Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP (1,832.7k)
Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 – januar 2019 1 S M E R N I C E Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 Januar 2019 2 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Razlaga uredbe CLP Razlaga uredbe CLP Razlaga uredbe CLP
Uredba (ES št. 1272/2008) o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS) Organizacije združenih narodov, njen namen pa je zagotoviti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Označevanje in pakiranje Označevanje in pakiranje Označevanje in pakiranje
ko so bile opredeljene nevarne lastnosti snovi ali zmesi jih je treba ustrezno razvrstiti. Proizvajalci, uvozniki, nadaljnji uporabniki in distributerji ter proizvajalci in...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Temeljno načelo uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) je samorazvrščanje snovi ali zmesi s strani proizvajalca, uvoznika ali nadaljnjega uporabnika. Vključuje...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Vloga testiranja v uredbi CLP Vloga testiranja v uredbi CLP Vloga testiranja v uredbi CLP
Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki snovi ali zmesi morajo za namene razvrščanja in označevanja zbrati in oceniti vse obstoječe razpoložljive informacije o nevarnih...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Razvrščanje zmesi – opredelitev podatkov Razvrščanje zmesi – opredelitev podatkov Opredelite vse razpoložljive informacije
Najprej morate opredeliti vse ustrezne razpoložljive podatke o sami zmesi in po potrebi tudi podatke o posameznih snoveh v zmesi. V zvezi z nekaterimi nevarnostmi je treba...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Razvrščanje zmesi – pregled Razvrščanje zmesi – pregled Stalno pregledujte razvrstitev
Zaradi različnih razlogov je treba razvrstitev zmesi redno preverjati. Spremembe v zvezi z usklajeno razvrstitvijo snovi v zmesi Usklajena razvrstitev in označitev snovi iz...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Če na podlagi ocene zmesi ugotovite, da s to zmesjo povezane nevarnosti ustrezajo merilom za razvrstitev v enega ali več razredov nevarnosti, kategorij ali razločevanj znotraj...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Ko pridobite vse podatke in ocenite njihovo veljavnost, jih je treba primerjati z merili za razvrstitev in sprejeti odločitev v zvezi z razvrstitvijo zmesi. Merila za posamezne...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Razvrščanje zmesi – preverjanje Razvrščanje zmesi – preverjanje Preverite razpoložljive informacije
Zahteve, povezane z opredelitvijo in preverjanjem razpoložljivih informacij o zmeseh, so določene v členih 6 do 8 uredbe CLP. Ko pridobite vse osnovne in specifične podatke v...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Kako začeti?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Razvrščanje zmesi Razvrščanje zmesi Razvrščanje zmesi
©Uwe Völkner/Fotoagentur FOX, Lindlar Ste uvoznik ali formulator zmesi na območju EU/EGP? Če je odgovor pritrdilen, ste v skladu z uredbo CLP odgovorni za razvrščanje,...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 12 results.

Categories Display