Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Ghid introductiv privind Regulamentul CLP (1,842.5k)
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Versiunea 3.0 – ianuarie 2019 1 G H I D U R I Ghid introductiv privind Regulamentul CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Înțelegerea CLP Înțelegerea CLP Înţelegerea CLP
Regulamentul [(CE) nr. 1272/2008] privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) se bazează pe Sistemul Global Armonizat (GHS) al Națiunilor Unite și are ca scop...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Etichetare și ambalare Etichetare și ambalare Etichetarea și ambalarea
Odată ce au fost identificate proprietățile periculoase ale unei substanțe sau ale unui amestec, acestea trebuie clasificate în consecință. Producătorii, importatorii,...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Un principiu fundamental al Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) îl reprezintă „autoclasificarea” unei substanțe sau a unui amestec de către...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Rolul testării în CLP Rolul testării în CLP Rolul testării în cadrul CLP
În scopul clasificării și al etichetării, producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval ai unei substanțe sau ai unui amestec trebuie să colecteze și să evalueze orice...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Clasificarea amestecurilor – identificarea informațiilor Clasificarea amestecurilor – identificarea informațiilor Identificați toate informațiile disponibile
Primul pas este identificarea tuturor informațiilor relevante disponibile referitoare la amestecul propriu-zis și la substanțele individuale din amestec, după caz. Este...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Observaţii şi sfaturi despre tipurile de pericole Observaţii şi sfaturi despre tipurile de pericole Observaţii şi sfaturi despre tipurile de pericole (125.3k)
Observaţii şi sfaturi despre tipurile de pericole Un amestec poate prezenta pericole diferite față de componentele sale individuale: de exemplu, amestecul dintre o...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Clasificarea amestecurilor – revizuire Clasificarea amestecurilor – revizuire Revizuiți clasificarea
Rețineți faptul că există mai multe motive care pot impune revizuirea clasificării unui amestec. Modificări aduse clasificării armonizate a substanțelor componente...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Clasificarea amestecurilor – decizia Clasificarea amestecurilor – decizia Decideți cu privire la clasificare și etichetare
În cazul în care evaluarea amestecului arată că pericolele asociate acestuia îndeplinesc criteriile pentru încadrare în una sau mai multe clase, categorii sau diferențieri de...
Similar Results Similar Results
26/08/14
După colectarea tuturor informațiilor și evaluarea valabilității lor, este momentul să comparați datele cu criteriile de clasificare și să luați o decizie cu privire la...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Clasificarea amestecurilor – analiză Clasificarea amestecurilor – analiză Examinați informațiile disponibile
Cerințele de identificare și de examinare a informațiilor disponibile privind amestecurile sunt prezentate la articolele 6-8 din Regulamentul CLP. După ce ați colectat toate...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image De unde încep?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Clasificarea amestecurilor Clasificarea amestecurilor Clasificarea amestecului
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Sunteți importator sau formulator de amestecuri din UE/SEE? În caz afirmativ, sunteți responsabil de clasificarea, etichetarea și...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display