Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (3,759.4k)
2 G W I D A Gwida dwar l-ittikkettar u l-imballaġġ skont ir- Regolament (KE) Nru 1272/2008 Verżjoni 4.0 Marzu 2019 2 Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ ...
Similar Results Similar Results
02/10/19
Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP (2,028.8k)
Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP Verżjoni 3.0 - Jannar 2019 1 G W I D A Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP Verżjoni 3.0 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Nifhmu lil CLP Nifhmu lil CLP Nifhmu lil CLP
Ir-Regolament ((KE) Nru 1272/2008) dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP) huwa bbażat fuq is-Sistema Globalment Armonizzata (GHS) tan-Nazzjonijiet Uniti u...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tikkettar u imballaġġ Tikkettar u imballaġġ Ittikkettar u mballaġġ
Malli jkunu identifikati l-proprjetajiet perikolużi ta’ sustanza jew taħlita, din għandha tiġi kklassifikata kif xieraq. Il-manifatturi, l-importaturi, l-utenti downstream u...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Prinċipju ewlieni tar-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP) huwa l-awtoklassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita mill-manifattur,...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Ir-rwol tal-ittestjar fʼCLP Ir-rwol tal-ittestjar fʼCLP L-irwol tal-ittestjar f'CLP
Għal skopijiet ta’ klassifikazzjoni u ta’ tikkettar, il-manifatturi, l-importaturi jew l-utenti downstream ta’ sustanza jew taħlita jinħtieġ li jiġbru u jivvalutaw kwalunkwe...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Klassifikazzjoni tat-taħlitiet - informazzjoni tal-identità Klassifikazzjoni tat-taħlitiet - informazzjoni tal-identità L-identità tal-informazzjoni disponibbli kollha
L-ewwel pass ikun li tidentifika l-informazzjoni disponibbli rilevanti kollha dwar it-taħlita nnifisha u dwar is-sustanzi individwali fit-taħlita, kif ikun meħtieġ. Huwa...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Noti u Suġġerimenti fuq it-tipi ta' perikli Noti u Suġġerimenti fuq it-tipi ta' perikli Noti u Suġġerimenti fuq it-tipi ta' perikli (72.8k)
Noti u Suġġerimenti fuq it-tipi ta' perikli Taħlita jista' jkollha perikli differenti mill-komponenti individwali tagħha, pereżmpju, taħlita ta' sustanza li tieħu n-nar u...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Klassifikazzjoni tat-taħlita - irrevedi Klassifikazzjoni tat-taħlita - irrevedi Irrevedi l-klassifikazzjoni
Ftakar li l-klassifikazzjoni ta' taħlita jista' jkun teħtieġ li tiġi rriveduta għal ħafna raġunijiet. Bidliet fil-klassifikazzjoni armonizzata tas-sustanzi tal-komponenti...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Klassifikazzjoni tat-taħlita - iddeċiedi Klassifikazzjoni tat-taħlita - iddeċiedi Iddeċiedi fuq il-klassifikazzjoni u t-tikkettjar
Jekk l-evalwazzjoni tat-taħlita turi li l-perikli assoċjati magħha jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni fi klassi, kategorija jew differenzjazzjoniji ta' periklu waħda...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Il-klassifikazzjoni tat-taħlita - evalwa Il-klassifikazzjoni tat-taħlita - evalwa Evalwa l-informazzjoni kontra l-kriterji ta' klassifikazzjoni
Wara li tiġbor l-informazzjoni kollha u tevalwa l-validità tagħha, ikun wasal iż-żmien għalik biex tqabbel id-dejta mal-kriterji għall-klassifikazzjoni u tiddeċiedi dwar...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Klassifikazzjoni tat-taħlita -eżamina Klassifikazzjoni tat-taħlita -eżamina Eżamina l-informazzjoni disponibbli
Ir-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u l-eżaminazzjoni tal-informazzjoni disponibbli dwar it-taħlitiet huma msemmija fl-Artikoli 6 sa 8 tas-CLP. Ladarba tkun ġbart l-informazzjoni...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Minn fejn nibda?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Il-klassifikazzjoni tat-taħlitiet Il-klassifikazzjoni tat-taħlitiet Klassifikazzjoni ta' taħlita
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Inti importatur jew formulatur tat-taħlitiet fl-UE/fiż-ŻEE? Jekk iva, inti responsabbli għall-klassifikazzjoni, it-tikkettar u...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 14 results.

Categories Display