Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz (3,647.9k)
2 Ú T M U T A T Ó Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz 4.0. változat 2019. március 2 Útmutató a címkézésről és csomagolásról ...
Similar Results Similar Results
02/10/19
A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP-rendelet bevezető útmutatója (1,941.7k)
A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió – 2019. január 1 Ú T M U T A T Ó A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
A CLP megismerése A CLP megismerése A CLP-rendelet megértése
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Címkézés és csomagolás Címkézés és csomagolás Címkézés és csomagolás
Miután az anyag vagy keverék veszélyes tulajdonságait megállapították, ezeket megfelelően osztályozni kell. A gyártóknak, az importőröknek, a továbbfelhasználóknak és a...
Similar Results Similar Results
17/07/17
A osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP) egyik alapvető elve az anyag vagy keverék a gyártó, az importőr vagy a továbbfelhasználó általi saját...
Similar Results Similar Results
12/07/17
A vizsgálatok szerepe a CLP-ben A vizsgálatok szerepe a CLP-ben A vizsgálatok szerepe a CLP-ben
Az osztályozás és címkézés céljából az anyag vagy keverék gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói kötelesek összegyűjteni és értékelni az anyag vagy keverék veszélyes...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Keverékek osztályozása – információk azonosítása Keverékek osztályozása – információk azonosítása A rendelkezésre álló információk azonosítása
Az első lépés a magával a keverékkel és szükség esetén a keverékben előforduló egyedi anyagokkal kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi információ azonosítása. Fontos...
Similar Results Similar Results
27/05/15
A veszélytípusokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok A veszélytípusokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok A veszélytípusokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok (73.2k)
A veszélytípusokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok Egy adott keverék egyedi összetevőitől eltérő veszélyeket hordozhat, például egy tűzveszélyes és oxidáló hatású ...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Keverékek osztályozása – felülvizsgálat Keverékek osztályozása – felülvizsgálat Az osztályozás felülvizsgálata
Tartsa szem előtt, hogy a keverékek osztályozása számos okból kifolyólag felülvizsgálatot igényelhet. Az anyagösszetevők harmonizált osztályozását érintő változások Az újonnan...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Keverékek osztályozása – döntés Keverékek osztályozása – döntés Döntés az osztályozásról és címkézésről
Ha a keveréke értékelése során kiderül, hogy a kapcsolódó veszélyek megfelelnek egy vagy több veszélyességi osztályba, kategóriába vagy felosztásba való besorolás osztályozási...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Ha már minden információt összegyűjtött, és értékelte érvényességüket, a következő lépésben össze kell vetnie az adatokat az osztályozási kritériumokkal, és döntenie kell a...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Keverékek osztályozása – ellenőrzés Keverékek osztályozása – ellenőrzés A rendelkezésre álló információk ellenőrzése
A keverékekkel kapcsolatban rendelkezésre álló információk azonosítási és vizsgálati követelményeit a CLP 6–8. cikke határozza meg. Ha összegyűjtött minden, magával a...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Hogyan kezdjem?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Keverékek osztályozása Keverékek osztályozása Keverék osztályozása
©Uwe Völkner/FOX Fotóügynökség, Lindlar Ön keverékek előállítója vagy importőre az EU/EGT területén belül? Ha igen, akkor felelős az Ön által forgalomba hozott keverékek (azaz...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 14 results.

Categories Display