Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (2,034.2k)
Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. – siječanj 2019. 1 S M J E R N I C E Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. siječanj 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Labelling - Links Labelling - Links Označivanje i pakiranje
Vidi još i New pictograms on chemical products Overview table of hazards that trigger child-resistant fastening or tactile warnings Guidance on Labelling and Packaging [PDF]
Similar Results Similar Results
08/03/19
Razumijevanje Uredbe CLP Razumijevanje Uredbe CLP Razumijevanje Uredbe CLP
Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) ((EC) No 1272/2008) temelji se na globalno usklađenom sustavu (GHS) Ujedinjenih naroda, a njezina je svrha osigurati visoku...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Classification - guidance Classification - guidance Razvrstavanje tvari i smjesa
Povezane smjernice Introductory Guidance on the CLP Regulation [PDF] Guidance on the Application of the CLP Criteria[PDF] Guidance on the preparation of dossiers for...
Similar Results Similar Results
03/08/17
Uloga ispitivanja u Uredbi CLP Uloga ispitivanja u Uredbi CLP Uloga ispitivanja u Uredbi CLP
U svrhe razvrstavanja i označivanja, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici tvari ili smjese trebaju prikupiti i ocijeniti sve postojeće dostupne podatke povezane s opasnim...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Razvrstavanje smjese - utvrđivanje podataka Razvrstavanje smjese - utvrđivanje podataka Utvrdite sve raspoložive podatke
Prvi korak predstavljaidentifikacija svih dostupnih i značajnih podataka o samoj smjesi i njezinim pojedinačnim tvarima. Važno je znati da se za određene opasnosti razvrstavanje...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Napomene i savjeti u svezi s vrstama opasnosti Napomene i savjeti u svezi s vrstama opasnosti Napomene i savjeti u svezi s vrstama opasnosti (71.8k)
Napomene i savjeti u svezi s vrstama opasnosti Opasnosti koje proizlaze iz smjese mogu se razlikovati od onih koje proizlaze iz njezinih pojedinačnih komponenti, na primjer,...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Razvrstavanje smjese - pregledavanje Razvrstavanje smjese - pregledavanje Ponovno pregledajte razvrstavanje
Imajte na umu da razvrstanost smjese možda trebate ponovno pregledati iz mnogih razloga. Promjene u usklađenom razvrstavanju sastavnih tvari Do promjena u usklađenom...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Razvrstavanje smjese - odlučivanje Razvrstavanje smjese - odlučivanje Donesite odluku o razvrstavanju i označavanju
Ako Vaša procjena smjese pokazuje da opasnosti koje proizlaze iz nje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje u jedan ili više razreda opasnosti, kategorija ili podjela, tada...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Nakon što prikupite sve podatke i provjerite njihovu valjanost, usporedite podatke s kriterijima za razvrstavanje i izvršite razvrstavanje smjese. Kriteriji za svaku opasnost...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Razvrstavanje smjese - provjeravanje Razvrstavanje smjese - provjeravanje Provjerite dostupne podatke
Zahtjevi utvrđivanja i provjeravanja raspoloživih podataka o smjesama navedeni su u člancima 6. i 8. Uredbe CLP. Nakon što prikupite sve osnovne i specifične podatke o...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Kako ću započeti postupak?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Razvrstavanje smjese Razvrstavanje smjese Razvrstavanje mješavina
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Jeste li uvoznik ili formulator smjesa na području Europske unije / Europskog ekonomskog prostora? Ako je Vaš odgovor da, tada ste u...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display