Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet (1,673.5k)
1 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Versio 3.0 – tammikuu 2019 O H J E E T CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet Versio 3.0 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi CLP-asetus tutuksi
Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Merkinnät ja pakkaukset Merkinnät ja pakkaukset Merkinnät ja pakkaaminen
Kun aineen tai seoksen vaaralliset ominaisuudet on tunnistettu, ne on luokiteltava vastaavasti. Valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden sekä tiettyjen...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun ns. CLP-asetuksen keskeisenä periaatteena on valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän itse tekemä aineen tai seoksen...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Testauksen rooli CLP-asetuksessa Testauksen rooli CLP-asetuksessa Testauksen rooli CLP-asetuksessa
Kemiallisen aineen tai seoksen valmistajien, maahantuojien tai jatkokäyttäjien on kerättävä ja arvioitava kaikki saatavilla olevat aineen tai seoksen vaarallisia ominaisuuksia...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Seosten luokitus – tietojen määrittäminen Seosten luokitus – tietojen määrittäminen Tunnista kaikki saatavilla oleva tieto
Ensimmäinen askel on tunnistaa kaikki oleelliset saatavilla olevat tiedot seoksesta ja sen sisältämistä yksittäisistä aineista, mikäli tarpeen. On tärkeää muistaa, että...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Tietoa ja vinkkejä vaaratyypeistä Tietoa ja vinkkejä vaaratyypeistä Tietoa ja vinkkejä vaaratyypeistä (71.3k)
Tietoa ja vinkkejä vaaratyypeistä Seoksen aiheuttamat vaarat voivat olla erilaisia kuin sen yksittäisten aineosien aiheuttamat. Esimerkiksi syttyvän ja hapettavan aineen...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Seosten luokittelu – tarkistaminen Seosten luokittelu – tarkistaminen Luokituksen uudelleenarviointi
Seoksen luokitusta voi olla tarpeen tarkistaa monista syistä. Muutokset aineosien yhdenmukaistetussa luokituksessa CLP-asetuksen liitteen VI mukainen aineiden yhdenmukaistettu...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Seosten luokittelu – päätöksen tekeminen Seosten luokittelu – päätöksen tekeminen Päätä luokituksesta ja merkinnöistä
Jos seoksen arviointi osoittaa, että siihen liittyvät vaarat täyttävät yhteen tai useampaan vaaraluokkaan, kategoriaan tai jaotteluun luokittelun kriteerit, sinun on päätettävä,...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Seosten luokittelu – tietojen arviointi Seosten luokittelu – tietojen arviointi Arvioi tiedot luokituskriteerien perusteella
Kun olet kerännyt kaikki tiedot ja arvioinut niiden validiteetin, vuorossa on tietojen vertailu luokituskriteereihin ja seoksen luokituksesta päättäminen. Jokaisen vaaraluokan...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Seosten luokittelu – tietojen tutkiminen Seosten luokittelu – tietojen tutkiminen Tarkastele saatavilla olevaa tietoa
Seoksista saatavilla olevien tietojen tunnistamista ja tutkimista koskevat vaatimukset on esitetty CLP-asetuksen 6–8 artiklassa. Kun olet ensin kerännyt kaikki seoksen aineosia...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Mistä aloitan?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Seoksen luokitus Seoksen luokitus Seosten luokitus
© Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Oletko EU:n tai ETAn alueella toimiva seosten maahantuoja tai sekoittaja? Jos olet, olet vastuussa siitä, että markkinoille saattamasi...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display