Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen (1,658.3k)
Indledende vejledning til CLP-forordningen Version 3.0 — januar 2019 1 V E J L E D N I N G Indledende vejledning til CLP-forordningen ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP) er baseret på De Forenede Nationers globalt harmoniserede system (GHS) og har til formål at sikre...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Mærkning og emballering Mærkning og emballering Mærkning og emballering
Når de farlige egenskaber ved et stof eller en blanding er blevet identificeret, skal de klassificeres i overensstemmelse hermed. Producenter, importører, downstreambrugere samt...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Et centralt princip i forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP) er producentens, importørens eller downstreambrugerens "selvklassificering" af et stof eller...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Testning i forbindelse med CLP Testning i forbindelse med CLP Testnings rolle i CLP
Producenter, importører og downstreambrugere af et stof eller en blanding skal med henblik på klassificeringen og mærkningen indsamle og vurdere eksisterende tilgængelige...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Klassificering af blandinger - identificér oplysninger Klassificering af blandinger - identificér oplysninger Identificer alle foreliggende oplysninger
Det første skridt er at identificere alle relevante foreliggende oplysninger om selve blandingen og om de enkelte stoffer, hvis dette er nødvendigt. Det er vigtigt at være klar...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Bemærkninger og tips om faretyper Bemærkninger og tips om faretyper Bemærkninger og tips om faretyper (72.3k)
Bemærkninger og tips om faretyper En blanding kan medføre andre farer end de enkelte bestanddele i sig selv – f.eks. kan en blanding af et brandfarligt og et oxiderende stof...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Klassificering af blandinger - genvurdér Klassificering af blandinger - genvurdér Foretag fornyet gennemgang af klassificeringen
Husk, at der kan være mange grunde til, at det er nødvendigt med en fornyet vurdering af klassificeringen af en blanding. Ændringer i den harmoniserede klassificering af...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Klassificering af blandinger - træf afgørelse Klassificering af blandinger - træf afgørelse Traf afgørelse om klassificering og mærkning
Hvis din evaluering viser, at farerne ved blandingen opfylder kriterierne for en eller flere fareklasser, -kategorier eller -differentieringer, skal du træffe afgørelse om den...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Når du har indsamlet alle oplysninger og vurderet deres validitet, er det tid til at sammenholde dataene med klassificeringskriterierne og fastlægge klassificeringen af...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Klassificering af blandinger - undersøg Klassificering af blandinger - undersøg Undersøg de foreliggende oplysninger
Kravene til identifikation og undersøgelse af tilgængelige oplysninger om blandinger er beskrevet i artikel 6 til 8 i CLP. Når du har samlet alle de grundlæggende og specifikke...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Hvor begynder jeg?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Klassificering af blandinger Klassificering af blandinger Klassificering af blandinger
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Er du Importør eller formulator af blandinger i EU/EØS? Hvis du er, har du ansvar for klassificering, mærkning og emballering af den...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display