Search

Results for tag Chemical similarity check
Most relevant Last modified
Nariadenie o biocídnych výrobkoch – kontrola chemickej podobnosti – postup Nariadenie o biocídnych výrobkoch – kontrola chemickej podobnosti – postup Postup pri podaní žiadosti a hodnotení
Na predloženie žiadosti o kontrolu chemickej podobnosti používajú spoločnosti elektronické nástroje. Žiadosti predkladajú agentúre ECHA cez register R4BP 3 ako súbor IUCLID....
Similar Results Similar Results
16/12/16
Nariadenie o biocídnych výrobkoch – služba kontroly chemickej podobnosti Nariadenie o biocídnych výrobkoch – služba kontroly chemickej podobnosti Služba kontroly chemickej podobnosti
Spoločnosti môžu požiadať ECHA o vykonanie kontroly chemickej podobnosti ich účinnej látky v prípadoch, ak ešte nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o schválení účinnej...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Showing 2 results.

Categories Display