Search

Results for tag Chemical similarity check
Most relevant Last modified
Biosidivalmisteasetus – kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuspalvelu – menettely Biosidivalmisteasetus – kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuspalvelu – menettely Haku- ja arviointimenettely
Yritykset käyttävät kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuksen hakemiseen sähköisiä ilmoitustyökaluja. Hakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastoon IUCLID-tiedostona R4BP...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidivalmisteasetus – kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuspalvelu Biosidivalmisteasetus – kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuspalvelu Kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuspalvelu
Yritykset voivat pyytää kemikaalivirastoa tarkastamaan tehoaineidensa kemiallisen samankaltaisuuden, jos lopullista päätöstä tehoaineen hyväksynnästä ei ole vielä tehty. Näin...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Showing 2 results.

Categories Display