Search

Results for tag Candidate List substances in articles
Most relevant Last modified
Kratke smernice Zahteve za snovi v izdelkih Kratke smernice Zahteve za snovi v izdelkih Kratke smernice Zahteve za snovi v izdelkih (714.5k)
S T R N J E N E S M E R N I C E Zahteve za snovi v izdelkih Ta dokument je zasnovan tako, da na preprost način pojasni glavne zahteve za snovi v izdelkih ...
Similar Results Similar Results
26/01/18
Smernice za zahteve za snovi v izdelkih Različica 4.0 – junij 2017 1 S M E R N I C E Smernice za...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Obveznosti za izdelke, ki vsebujejo kandidatne snovi Obveznosti za izdelke, ki vsebujejo kandidatne snovi Snovi s seznama kandidatnih snovi v izdelkih
Obveznosti za izdelke, ki vsebujejo kandidatne snovi Prijava snovi v izdelkih Izdelovalci in uvozniki izdelka morajo pod določenimi pogoji predložiti prijavo agenciji ECHA. Več...
Similar Results Similar Results
12/11/14
Komunikacija v dobavni verigi Komunikacija v dobavni verigi Komunikacija v dobavni verigi
Neposredno po vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi morajo dobavitelji izdelkov, ki vsebujejo to snov v masnem deležu nad 0,1 %, prejemnikom izdelkov predložiti zadostne...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Notification of substances in articles Notification of substances in articles Prijava snovi v izdelkih
Izdelovalci in uvozniki morajo agenciji ECHA prijaviti snovi s seznama kandidatnih snovi, kadar so te prisotne v njihovih izdelkih, če sta izpolnjena naslednja pogoja: snov je v...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Showing 5 results.

Categories Display